نمونه پروژه

نمونه پروژه

نمونه پروژه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

 

*** این صفحه در حال تکمیل شدن است ***

 

ادبیات

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

کشاورزی

علوم پزشکی

علوم انسانی

علوم انسانی

علوم انسانی

ادبیات عرب مهندسی برق مهندسی گاز منابع طبیعی پزشکی مدیریت علم سنجی جغرافیا
ادبیات فارسی مهندسی مکانیک مهندسی مالی منابع آب دامپزشکی حقوق معارف اسلامی جمعیت شناسی
عرفان تطبیقی مهندسی عمران مهندسی محیط زیست علوم خاک صنایع غذایی حسابداری مطالعات فرهنگی جهانگردی
زبان انگلیسی مهندسی کامپیوتر مهندسی معدن مرتعداری پرستاری اقتصاد مطالعات زنان اطلاعات و دانش شناسی
زبان فرانسه IT شهرسازی گیاهان دارویی بهداشت تغذیه  علوم اسلامی ایران شناسی ارتباطات
زبانهای باستانی مهندسی صنایع مهندسی علوم آب آبخیزداری داروسازی مشاوره مردم شناسی فقه و فلسفه
مهندسی معماری مهندسی نانو باغبانی mph باستان شناسی اخلاق راهنمایی و مشاوره
مهندسی شیمی مهندسی نساجی میکروبیولوژی برنامه ریزی گردشگری الهیات
مهندسی پزشکی  حمل و نقل دریایی مامایی تاریخ فلسفه عقیدتی سیاسی

 علوم پایه 

مهندسی هوافضا مهندسی نقشه برداری

هنر

دندانپزشکی  علوم ارتباطات فقه
 آمار  مهندسی نفت مهندسی هسته ای  پژوهش هنر ژنتیک تحقیقات آموزشی فرهنگ و ارتباطات
 ریاضی مهندسی دریا نقاشی گفتاردرمانی تربیت بدنی علوم کتابداری
 زمین راه وساختمان صنابع دستی علوم جانوری  علوم اجتماعی علوم سیاسی
 زیست مهندسی پلیمر فلسفه هنر فناوری پزشکی تکنولوژی آموزشی علوم تربیتی
 شیمی  مهندسی آب ادبیات نمایشی فیزیوترابی توسعه روستایی دانش شناسی
 فیزیک مهندسی مواد جامعه شناسی علم اطلاعات

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.