دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان علوم انسانی شامل پایاننامه های زیر است: پایاننامه رشته حقوق پایاننامه رشته مدیریت پایاننامه رشته حسابداری تحلیل آماری پایاننامه پایاننامه رشته علوم سیاسی پایاننامه رشته علوم تربیتی پایاننامه رشته…

پروپوزال و پایاننامه حقوق تجارت الکترونیک

حقوق تجارت الکترونیکی یکی از شاخه های پر کاربرد رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد است که عده بسیاری آن را با رشته تجارت الکترونیکی یا همان فناوری اطلاعات اشتباه می گیرند.

پایان نامه حقوق ثبت اسناد

امروزه جامعه نیازمند متخصصان و دانش آموختگان حرفه ای در حوزه مسائل ثبتی و حقوقی و ارتقای توانمندی فعالان این حوزه می باشد. انجام پایان نامه حقوق ثبت اسناد و املاک در این زمینه تاثیرگذار است.

پایان نامه حقوق مالی اقتصادی

پروپوزال و پایان نامه حقوق مالی اقتصادی پایان نامه حقوق مالی اقتصادی …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه حقوق مالی اقتصادی کارشناسی ارشد نمایش پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه حقوق مالی اقتصادی…

پروپوزال و پایان نامه حقوق اقتصادی

پیچیدگی های فراوان قواعد حقوقی در حین انجام فعالیت های اقتصادی، به خصوص تجارت در سطح بین الملل و فعالیت های بانکی و بیمه ای نیازمند متخصصانی درزمینه حقوق اقتصادی می باشد.

پایان نامه حقوق تجارت بین الملل

بنابر شرایط موجود بسیاری از تحصیلکردگان و شاغلین رشته حقوق، صرفا با اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق نیز جذب بازار کار خواهند شد. اما بدیهی است که تحصیلات بالاتر، سبب افزایش اعتماد کارفرمایان به شما و بالا رفتن وجهه کاریتان خواهد بود.

پایان نامه حقوق محیط زیست

دانش حقوقی کارشناسان تحصیل کرده در رشته حقوق محیط زیست می تواند در سطح داخلی و بین المللی به پیشگیری از مسائل مرتبط با محیط زیست کمک نماید. انجام پایان نامه حقوق محیط زیست در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.

مشاوره پروپوزال و پایان نامه حقوق خانواده

رشته تحصیلی حقوق خانواده یکی از گرایش های نسبتا جدید رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد است. انجام پایان نامه حقوق خانواده در ارتقای این رشته تاثیر بسیاری دارد.

مشاوره پروپوزال و پایان نامه حقوق بشر

رشته حقوق بشر یکی از شاخه های رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد است که برای افرادی با روحیه خیر خواهانه و آزادی طلبانه بسیار مناسب می باشد. انجام پایان نامه حقوق بشر افقی نو در تحقیقات جدید می گشاید.