شرکت پیشتازان علم و دانش امیرکبیر

شرکت پیشتازان علم و دانش امیرکبیر متشکل از 65 نفر کارمند تمام وقت و هفتاد هزار متخصص تحصیلات تکمیلی دورکار در رشته های مختلف توانسته است نیازهای پژوهشی و آموزشی…