دپارتمان ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دپارتمان ادبیات فارسی و زبان های خارجی موسسه شریف یار دپارتمان ادبیات شریف یار متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور با هدف به روز…

دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان علوم انسانی شامل پایاننامه های زیر است: پایاننامه رشته حقوق پایاننامه رشته مدیریت پایاننامه رشته حسابداری تحلیل آماری پایاننامه پایاننامه رشته علوم سیاسی پایاننامه رشته علوم تربیتی پایاننامه رشته…

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان فنی و مهندسی شامل کارگروه های زیر است: پایاننامه مهندسی برق پایاننامه مهندسی صنایع پایاننامه مهندسی مکانیک و هوافضا پایاننامه مهندسی عمران پایاننامه مهندسی معماری پایاننامه مهندسی کامپیوتر و…

مشاوره پروپوزال و پایان نامه مهندسی پزشکی

مشاوره پروپوزال و پایان نامه مهندسی پزشکی پیشرفت پزشکی از جنبه های گوناگون ایجاب می کرد که افرادی خلاق اقدام به طراحی و تولید ابزارهایی برای تشخیص و درمان بیماریها…