موضوع پروژه ارشد حالت جامد

موضوع پروژه کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد حالت جامد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • آمار qp-دگرگون و کاربرد آن در فیزیک حالت جامد
 • بررسی ضرورت آموزش فیزیک حالت جامد و نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری مفاهیم، نگرش و انگیزش دانش‌آموزان
 • آمار qp-دگرگون و کاربرد آن در فیزیک حالت جامد
 • تعیین اثر شبکه در تبدیل درونی حالت جامد در محیط های فلزی بلوری متفاوت
 • طراحی و بررسی یک ساختار تداخلی برای تک مدسازی لیزرهای حالت جامد با توان بالا
 • بررسی ضرورت آموزش فیزیک حالت جامد و نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری مفاهیم، نگرش و انگیزش دانش‌آموزان
 • شبیه‌سازی عملکرد تشدیدگر لیزرهای حالت جامد با در نظر گرفتن توزیع فضایی فوتونها وجمعیتها
 • تهیه و مطالعه نانو پنتا اکسید نیوبیوم دوپه شده با برخی عناصر واسطه و لانتانیدی به روش حالت جامد
 • طراحی و ساخت لیزرهای حالت جامد که بوسیله لیزرهای دیودی بحث می‌شود
 • تولید آنزیم آلفا–آمیلاز مقاوم به pH اسیدی با سویه جدید Bacillus sp. KR-8104 به روش تخمیر حالت جامد در یکبیوراکتور بستر آکنده و بررسی اثر متغیرهای عملیاتی
 • سنتز و شناسایی نانوذرات ZnOو دوپد با اکسیدهای فلزی گوناگون با استفاده از روش حالت جامد جهت بررسی خواص نوری
 • طراحی لیزر حالت جامد پیکو ثانیه‌ای با استفاده از آینه‌های نیمرسانای جاذب اشباع‌پذیری
 • خواص ترابردی ابررساناهای پایه آهن Nd(Pr)-1111
 • ساخت و بررسی خواص فیزیکی کاتد پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از نانو فناوری
 • بررسی انتقال حالت های کوانتومی در شبکه های کوانتومی
 • بررسی گذار ساختار آلفا به امگا در تیتانیوم تحت اثر فشار هیدرواستاتیکی و محاسبه مدول حجمی
 • سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم
 • بررسی نیمه پایداری شیشه ای در مدل پاتس دوبعدی برحسب چندگانگی حالت پایه
 • بررسی طیف جذبی و گسیلی پرتو ایکس(آزمایشگاهی و سینکروترونی) و خواص اپتیکی نانو لایه های Co/Ru
 • بررسی مدل کوراموتو بر روی شبکه منظم و جهان کوچک در حضور نوفه
 • بررسی خواص بلورهای فوتونی پاشنده دو بعدی
 • تهیه ساختار دو لایه ای CdS/CdTe با استفاده از روش تبخیر حرارتی در خلا و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن
 • تولید و بهینه سازی نرم افزار Isfahan2.9، واسطه ی بین بسته های محاسباتی Wien2k و Wannier90
 • بررسی خواص ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیب ZnO با استفاده از روش امواج تخت تقویت‌شده‌ی خطی با پتانسیل کامل
 • شبیه سازی و بررسی خواص ساختاری، انتقالی و ترمودینامیکی کریستال‌های مایع دو بعدی با مولکول های بیضی شکل سخت
 • بررسی خواص الکترونی وساختار نوارهای انرژی CdBr2 با استفاده از روش ابتدا به ساکن
 • بررسی خواص الکترونی وساختارسیلان SiH4 تحت فشار
 • محاسبه ساختار نواری وچگالی حالتهای ‏‎AIN‎‏درفاز ورتسایت بااستفاده ازروش ‏‎FP-LAPW
 • ساخت و آنالیز نانوذرات فوق آبدوست TiO2
 • تولید نانولوله‌های کربنی به روش رسوب‌گذاری بخار شیمیایی و بررسی ساخت فیلترهای نانومتری
 • کاهش جریان نشتی از گیت دی الکتریک نانو ترانزیستور CNT-FET
 • مطالعه وبررسی رسانش در سیستمهای الکترونی دوبعدی
 • سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم به روش سل- ژل و اصلاح اندازه ذرات
 • بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی رسانندگی الکتریکی گرافن در شرایط محیطی گوناگون
 • بررسی خواص گرافن تحت تأثیر میدان های مغناطیسی خارجی
 • بررسی مطالعه ساختار ریاضی شبکه های گرافن و نانولوله کربن تک دیواره و بررسی پیمایش های کاتوره ای کوانتومی روی آن ها
 • سنتز و رشد تک بلور از ترکیبات سه تایی ZnSxSe1-x به روش انتقال شیمیایی بخار
 • بررسی ویژگی های ساختاری و ترمودینامیکی مخلوط دوتایی گازی از مولکول های ناهمسانگرد به روش شبیه سازی
 • ساخت و مطالعه نانوذرات فریت منگنز (MnFe2O4)و بررسی تاثیر افزایش سیلیکا(SiO2) بر خواص مغناطیسی نانو ذرات
 • مطالعه برهمکنش های هیدرودینامیکی در محیط های محصور
 • بررسی خواص اپتیکی نانو لوله های کربنی چند دیواره (MWNTs) ساخته شده به روش CVD
 • شبیه سازی خواص ترابرد الکترونی در دیودهای با پایه ی گالیم آرسناید با استفاده از معادلات نفوذ رانش کوانتومی
 • بررسی خواص الکترونی نانو نوارهای گرافین
 • بررسی پارامترهای موثر بر ابعاد و کیفیت فرایند رشد نانولوله های کربنی به روش رسوب بخار شیمیایی، به منظور بهینه سازی سنتز این مواد در گستر? معینی از قطر برای هدف های کاربردی خاص
 • تاثیر دمای بازپخت و دمای زیرلایه روی خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک دی اکسید قلع تهیه شده به روش بمباران الکترونی
 • مطالعه عددی یک سیم مولکولی مدل به شکل Metal / CNT / Metal و بررسی عوامل مختلف فیزیکی در مشخصات الکترونی آن
 • ساخت نمونه وبررسی تجربی پدیده های ترموکرومیسم و الکتروکرومیسم در لایههای نازک اکسید وانادیم
 • ساخت چندلایه ای نامتجانس Ni/Cr/Fe با روش pvd
 • مطالعه ویژگی های اپتیکی خطی فاز زرد یدور جیوه در چارچوب نظریه تابعی چگالی
 • بررسی تغییرات میزان بلورینگی و خواص مغناطیسی با تغییر میزان افزودنی Cu در نانوسیم های آلیاژی سه تایی FeCo-Cu با استفاده از روش الکترونهشت پالسی
 • ساخت وبررسی خواص اپتیکی-الکتریکی الکترودهای شفاف رسانای(TCO) سلول‌های خورشیدی از نانو ذرات ZnOی آلاییده

موضوع پروژه فیزیک حالت جامد

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه فیزیک حالت جامد در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه فیزیک ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته فیزیک حالت جامد ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته فیزیک حالت جامد اعلام می ­نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید