موضوع پروژه کتابداری

موضوع پروژه کارشناسی ارشد کتابداری

در این بخش فهرست موضوع پروژه کتابداری مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • تعیین فرایند زیست موضوعات و روش های پژوهش در پروژه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی از سال 1384-1388 در دانشگاه های دولتی ایران و مقایسه آن با اولویت های پژوهشی سال 1389- 1390
 • بررسی میزان تاثیر مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از ابعاد مختلف بر فارغ التحصیلان داخل کشور
  شناسایی چالش‌ها و مشکلات در فرآیند تدوین رساله‌یا‌تز‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی از دیدگاه دانشجویان کتابداری
 • ابعاد خودپنداره حرفه‌ای نزد دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی: یک مطالعه اکتشافی
  مطالعه تطبیقی مقالات فناوری اطلاعات دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (فارسی) با دایره‌المعارف علم کتابداری و اطلاع‌رسانی (Encyclopedia of Library & Information Science)
 • مطالعه تطبیقی وضعیت سواد اطلاعاتی بین دانشجویان رشته کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه رازی با دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
 • نقش شبکه‌های اجتماعی در حمایت از فعالیت‌های انجمن‌های علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی فارسی با متون فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی و ابزارهای بین‌المللی ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس رویکرد تحلیل حوزه‌‌ای
 • مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • بررسی روابط درون و میان رشته ای در برون دادهای حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در پایگاه دایالوگ، طی سال های 1972-2009: یک تحلیل استنادی مجله به مجله
 • بررسی میزان همپوشانی میان برچسب های مقالات کتابداری در سایت فولکسونومی Citeulike و توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاهLISTA
 • بررسی استنادها به منابع وب در مقاله‌های منتشر شده مجله‌های علوم کتابداری و اطلاع رسانی موجود در آی.اس.آی. طی سال های 2005-2008
 • ابعاد خودپنداره حرفه‌ای نزد دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی: یک مطالعه اکتشافی
  سودمندی برنامه آموزش دانشگاهی و ضمن خدمت از دید دانش‌آموختگان کارشناسی رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی شاغل در کتابخانه‌های شهر اصفهان
 • بررسی عوامل موثر بر تولید دانش در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و کتابداری به منظور تحقق چشم انداز بیست ساله ایران
 • مقایسه وبلاگ‌های کتابخانه‌ها و کتابداران ایرانی با وبلاگ‌های برتر کتابداری دنیا (1385) و ارائه الگو
 • تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی فارسی با متون فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی و ابزارهای بین‌المللی ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس رویکرد تحلیل حوزه‌‌ای
 • مقایسه چکیده فارسی مقاله های مجله های علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی با استاندارد Z 39.14
  بررسی میزان درک اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از مفهوم سرقت علمی
 • نگاشت نقشه علمی کتابداری براساس پروژه های رشته کتابداری ایران
 • سیب‌شناسی جذب پروژه‌های تحقیقاتی برون‌دانشگاهی توسط اعضای هیأت علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • بررسی میزان تأثیر اساتید رشته کتابداری و اطلاع رسانی بر دانشجویان این رشته
 • تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی پژوهش در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • تحلیل استنادی مقالات منتشرشده اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در نشریات فارسی بین سالهای 1380 تا 1390
 • بررسی میزان تأثیر انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تشکیل و تقویت سرمایه های اجتماعی در میان کتابداران
 • تدوین الگوی شایستگی‌های کانونی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره‌ی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های تهران، شهید چمران، و فردوسی مشهد
 • بررسی ابعاد اجرای اصول اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران
 • بررسی میزان استناد به پایگاه های اطلاعاتی تمام متن در پروژه های کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران بین سال های 1384 تا 1388
 • بررسی رابطه بین کتابهای تالیفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی با تخصص موضوعی مولفان آنها
 • بررسی کتاب‌های فارسی منتشر شده کتابداری و اطلاع‌رسانی (84-1385) و همخوانی کتابها درسی با محتوای سرفصل مصوب دروس
 • مطالعه روشهای پژوهشی و آماری مورد نیاز طرحهای تحقیقاتی و پروژه ای رشته کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس پروژه های آموزش انجام شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران
 • مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از واژگان زبان طبیعی موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه کاربران
 • ارزیابی و رتبه بندی وبلاگ های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • بررسی کمی و محتوایی مقالات تألیفی فارسی در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی حوزه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکیدی بر گرایش‌های موضوعی، روش‌شناسی، و ابزارهای گردآوری داده‌ها در این مقالات طی سال‌های 1384-1388
 • بررسی کتاب‌های فارسی منتشر شده کتابداری و اطلاع‌رسانی (84-1385) و همخوانی کتابها درسی با محتوای سرفصل مصوب دروس
 • مطالعه روشهای پژوهشی و آماری مورد نیاز طرحهای تحقیقاتی و پروژه ای رشته کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس پروژه های آموزش انجام شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران
 • مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از واژگان زبان طبیعی موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه کاربران
 • ارزیابی و رتبه بندی وبلاگ های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • بررسی کمی و محتوایی مقالات تألیفی فارسی در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی حوزه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکیدی بر گرایش‌های موضوعی، روش‌شناسی، و ابزارهای گردآوری داده‌ها در این مقالات طی سال‌های 1384-1388
 • تبیین موانع ارتقاء اخلاق حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهرکاشان
 • سنجش ابعاد کیفی آموزش مجازی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با دوره حضوری در دانشگاه اصفهان
 • ارزیابی درونی گروههای کتابداری,آموزش و پرورش,روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طبا طبایی تهران سال 90-89
 • ارزشیابی آرشیوهای دیجیتال با دسترسی آزاد انجمن های علمی جهان و ارائه الگو برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

موضوع پروژه کتابداری

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه کتابداری در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه کتابداری ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته کتابداری ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته کتابداری اعلام می ­نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید