موضوع پروژه ارشد مهندسی کشاورزی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – حشره شناسی

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد مهندسی کشاورزی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی نقش کاربرد حشره‌کش ابقایی در کنترل مالاریا در منطقه مشکل در کهنوج
 • بررسی اکولوژی (فون، فعالیت فصلی، تعیین اندکس خونخواری، سطح حساسیت و نسبت جنسی) پشه‌خاکی‌ها در شهرضا-استان اصفهان در سال 1376
 • کفشدوزک هفت نقطه‌ای حشره‌ای مفید در زیست بوم‌های کشاورزی
 • ارزشیابی حشره‌کش Trebon در بشاگرد میناب
 • بررسی زیست‌شناسی و شرایط موثر در نوسانات جمعیت فصلی گونه‌های غالب عسلک در مناطق پنبه‌کاری ایران
 • مطالعه زیست‌شناسی و پرورش انبوه کفشدوزک نقابدار دولکه‌ای
 • طرح بررسی روشهای تکثیر و ارزیابی گلخانه‌ای حشره بالتوری
 • شناسایی عوامل موثر در کاهش جمعیت حشره پسیل گز و بررسی امکان کنترل عوامل زیان آور و تقویت عوامل مفید در مناطق گرمسیر استان اصفهان
 • بررسی زیست‌شناسی مینوز لکه گرد درختان سیب در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان -تبریز
 • بررسی باکتریهای همراه و تاثیر حشره‌کشهای مختلف بر سوسریهای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بررسی تاثیر چند حشره‌کش میکروبی و شیمیایی بر روی لاروهای شب‌پره اگروتیس در زراعت نخود دیم
 • مطالعه زیست شناسی کک چغندرقند و تعیین میزان آلودگی در تاریخ کاشت های مختلف
 • مقایسه روشهای شیشه و کاغذ آغشته به حشره‌کش در سنجش سطح حساسیت سوسری آلمانی Blattella germanica (L.)، نسبت به پرمترین
 • بررسی اثرپنج حشره‌کش بازدارنده‏‎‎‏ی سنتز کیتین روی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی
 • ارزیابی ماپشه‌بندهای آغشته به حشره‌کش در مبارزه با مالاریا در قصرقند بلوچستان
 • ارزیابی پشه‌بندهای آغشته به حشره‌کش در برنامه‌های مبارزه با مالاریا در بخش قصر قند، بلوچستان (1373-74)
 • فون آفات حشره‌ای و غیرحشره‌ای مزارع برنج منطقهء فیروزآباد
 • بررسی اثر حشره‌کش موسپیلان روی پسیل پسته و اثرات جنبی آن روی زنبور مفید پسیلافاکوس
 • بررسی اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره کش های آزادیراکتین، پایریدالیل، سایپرمترین و متوکسی فنوزاید روی پارامترهای جدول زیستی زنبور اکتوپارازیتوئید( Habrobracon hebetor say (Hymenoptera:Braconidae
 • بررسی حساسیت کرم میوه‌خوار بادمجان Leucinodes orbonalis (Lep: Pyralidae) به حشره‌کش‌های مختلف
 • بررسی خاصیت تحریک پذیری آنوفل استفنسی نسبت به توری های آغشته به حشره کشهای سایفلوترین، لامبداسیهالوترین و دلتامترین در شرایط آزمایشگاهی
 • بررسی کارایی پشه بندهای پاره آغشته به حشره کشهای پیرتروئید (سایفلوترین ، دلتامترین و پرمترین) روی خونخواری آنوفل استفنسی (دوبالان : کولیسیده) در شرایط آزمایشگاهی
 • زیست شناسی سرخرطومی چغندرقند ‏‎Bothynoderes obliquefasciatus menetries‎‏ در ناحیه گرم و خشک استان اصفهان
 • مطالعات زیست‌شناسی سرخرطوم کوتاه چغندرقند و تعیین میزان آلودگی در تاریخ کاشت‌های مختلف
 • مطالعه زیست شناسی مگس میوه کنار و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان بوشهر
 • بررسی شناسایی و زیست شناسی پرواه گالرای و عوامل کنترل کنده آنها در استان قم
 • بررسی زیست شناسی کرم برگخوار زیتون در مناطق زیر کشت زیتون استانهای گیلان، زنجان، قزوین
 • بررسی مکانیسم مقاومت به حشره‌کشها در شته مومی کلزا
 • تأثیر چند عصاره گیاهی و حشره‌کش تیامتوکسام بر پارامتر‌های زیستی و بیوشیمیایی بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens
  بررسی اثرات جانبی حشره‌کش‌های آبامکتین و ایمیداکلوپرید بر پارامترهای زیستی و بیوشیمیایی کفشدوزک کریپتولموس
 • زیست شناسی ، تغییرات فصلی جمعیت و ارزیابی اثر متقابل فرمون ها و کایرومون ها در سوسک سرشاخه خوار پسته ‏‎helesinus vestitus rey (coleopetra :scolyidae)‎‏ در منطقه برخوار اصفهان
 • بررسی و تعیین مقدار باقیمانده حشره کشهای مصرفی (لیندن دیارینون و مالاتیون) در محیط زیست و محصولات کشاورزی و اثرات آنها بر روی آنزیم :ولین استراز کارگران سمپاش در شهرستان رامسر
 • زیست شناسی و جدول زندگی زادآوری سن شکارگر Orius albidipennis (Reuter) روی چند رژیم غذایی مختلف و برخی رفتارهای جنسی و تولیدمثلی آن
 • مقایسه اثرات حشره‌کشی عصاره اتانولی زیتون تلخ با فرمولاسیون‌های تجاری حاوی عصاره گیاه چریش بر پسیل معمولی پسته
 • اثر حشره‌کشی اسانس‌های گیاهی روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F Coleoptera: Bruchidae
 • تاثیر برخی از حشره کش ها روی منابع انرژی سن گندم، Eurygaster integriceps Put . Hemiptera: Scutelleridae
 • بررسی زیست‌شناسی پروانه برگ‌خوار توت Glyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) روی میزبان ارجح و تأثیر عصاره گیاه گندواش Artemisia annua L. روی برخی از پارامترهای زیستی و فیزیولوژیکی آن در شرایط آزمایشگاه
 • بررسی و توسعه تولید انبوه حشرات مفید در مبارزه بیولوژیک
 • ارزشیابی نقش پشه‌بند آغشته به حشره‌کش ICON در کنترل مالاریا در حد یک منطقه در دهستان سیاهو، استان هرمزگان
 • بررسی بیولوژی و تعیین میزان خسارت و پرکنش مگس گل‌آذین انبه
 • شناسایی پراکنش کرمهای مفتولی در گنبد و مینودشت و بررسی بیولوژی گونه غالب
 • بررسی خصوصیات بیولوژیک پروانه جوانه خوار بلوط در جنگلهای بلوط منطقه زاگرس
 • شناسایی و اهمیت نسبی گونه‌های حشرات از نظر ‏‎PMI‎‏ در اجساد پزشکی قانونی تهران
 • بررسی بیولوژی حشره عامل مولد میاز زیر جلدی
 • بررسی خصوصیات زیستی و نقش دشمنان طبیعی در کاهش جمعیت ابریشم‌باف ناجور در گیلان
 • بررسی روشهای نمونه‌گیری برای مطالعه تغییرات جمعیت سن گندم
 • بررسی ازریابی خسارت و تعیین آستانه زیان اقتصادی مگس سفید پنبه
 • بررسی مشخصات مرفولوژی و بیولوژی پروانه برگخوار سفید بلوط در منطقه یاسوج
 • بررسی زیست شناسی کرم برگخوار زیتون ‏‎Palpita unionalis Hbn
 • بررسی بیولوژی و ارزیابی خسارت سرخرطومی پسته در منطقه رفسنجان
 • [بوم‌شناسی آفات جوانه قاب‌بالان و شبه‌انگل‌های آن‌ها در دانه‌های روغنی کلزا: پیشنهاداتی برای مدیریت تلفیقی آفات]
 • بررسی اثرات دو سم ایمیداکلوپرید و بوپروفزین روی سفیدبالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) و زنبورهای پارازیتوئید آن Eretmocerus mundus (Mercet) و Encarsia inaron (Walker)در شرایط آزمایشگاهی
 • مطالعه روشی جدید در پرورش آزمایشگاهی پشه کولکس پی پینز ‏‎(Culex pipiens)‎‏ و آثار آن بر روی سازگاری اکولوژیک پشه
 • بررسی روشهای تکثیر و ارزیابی کارآئی گلخانه‌ای حشره بالتوری Chrysoperla carnea Stephens
 • جمع‌آوری، بررسی و شناسایی فون حشرات جنگلها و مراتع استان آذربایجان شرقی (ارسباران)
 • جمع‌آوری و شناسایی فون حشرات درختان غیر مثمر استان تهران
 • بررسی بیولوژی سرخرطومی گیلاس
 • بررسی اثرات دو حشره‌کش بیورشنال مصرفی در مزارع پنبه بر روی مراحل مختلف زنبور پارازیتوئید تخم (Hymenoptera:Trichogrammatidae) Bezdenko Trichogramma brassicae

موضوع پروژه مهندسی کشاورزی حشره شناسی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی – حشره شناسی در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی  ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خودبر روی سفارش آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید