موضوع پروژه ارشد علوم دامی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد علوم دامی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • طراحی ماتریکس حاوی تیمول با خواص آهسته رهش و ارزیابی اثرات آن در دام
 • ارزیابی مزیت نسبی واحدهای گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و کوچک روستایی در استان زنجان
 • بررسی و پایش فعالیت دام و دامداری در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در بلده نور استان مازندران
 • اثر جاذب الرطوبه‌های مختلف بر کیفیت تخمیر سیلاژ تفاله‌ی مرطوب سیب‌زمینی
 • تعیین ارزش غذایی برخی از گونه‌های غالب جلبک‌های دریایی ایران با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی
 • بررسی مقایسه ای نواحی ژنومیAZF وSRY در کروموزوم Y انسان و دام با هدف بهینه کردن امکان تشخیص STS Sequence-Tagged Sites مارکرهای مرتبط با ناباروری
 • تاثیر نسبت‌های علوفه به کنسانتره بر پایه دانه باقلا بر تخمیر، فعالیت آنزیم سلولاز و جمعیت باکتریایی شکمبه گوسفند
 • بررسی اثر تغذیه طولانی مدت دانه سویا کامل به عنوان منبع اسیدلینولئیک بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم گاوهای نر هلشتاین
 • مقایسه مدل‌های مختلف رگرسیون تصادفی بی‌اسپلاین دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقی‌مانده برای برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی
 • اثر پلی‏ساکاریدهای غیرنشاسته‏‌ای بر متابولیسم لیپیدها و پارامترهای مولکولی و مورفولوژیکی دستگاه گوارش در جوجه‌‏های گوشتی
 • بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات تولیدی و نمره سلول های بدنی در گاو نژاد هلشتاین در مازندران
 • اثرات سطوح مختلف پودر خشک شده گیاه خرفه در جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد، ثبات اکسیداتیو گوشت و متابولیت های خون
 • مقایسه دو روش بهره‌برداری بره پی و شیردوشی از نظر تاثیر بر وضعیت مرتع و درآمد اقتصادی دامداران
 • تاثیر افزودن بذر رازیانه بر تولید و ترکیبات شیر، هورمون‌های رشد و پرولاکتین خون و پارامترهای تخمیر شکمبه‌ای گوسفند سنجابی
 • بررسی نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید بهره‌برداری از مراتع (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا در استان گلستان)
 • اثر جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا با و بدون استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
 • بررسی ساختار و عملکرد مالی گاوداری‌های صنعتی استان خراسان رضوی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
 • اثر جایگزینی ذرت علوفه ای سیلو شده با منابع مختلف انرژی در جیره غذایی حاوی گیاه کامل جو ذخیره شده با اوره بر عملکرد بره های بومی گیلان
 • ارتباط بین پلی مورفیسم ژن گیرنده‌ی آلفای استروژن با صفات تولیدمثلی در گاو هلشتاین
 • بررسی صفات اقتصادی گاو نژاد گلپایگانی (مطالعه موردی شهرستان گلپایگان)
 • تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
 • تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی و ارتباط آن‌ها با چندشکلی گیرنده ژن لپتین در بلدرچین ژاپنی
 • بررسی برخی سازه‌های مؤثر بر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در استان‌های خراسان رضوی و تهران
 • تجزیه و تحلیل انرژی مصرفی، مدل سازی اقتصادی هزینه های تولید و ارزیابی کیفیت مواد مغذی علوفه در صنعت گاو شیری
 • تحلیل کارآیی فنی، بهره‌وری و سوددهی مرغداران گوشتی صنعتی استان گیلان- شهرستان رشت
 • بررسی آزمایشگاهی تولید بیوگاز از هضم مشترک پسماندهای غذایی و کود مرغی
 • تعیین ارزش غذایی سورگوم پرتوتابی شده با روش کیسه‌های نایلونی و تولید گاز
 • بررسی مولفه های موثر بر بهبود وضعیت گوسفنداری‌ سنتی از دیدگاه دامداران شهرستان زنجان
 • تعیین زمان رسیدگی جنسی و تولیدمثل ماهی شیزوتراکس زارودنی
 • برآورد هموزیگوتی آلل‌های جنسی در کلنی‌های زنبورعسل استان مازندران و رابطه آن میزان جمعیت کلنی و عسل ذخیره‌ای
 • اثر جایگزین شیر و جیره‌های آغازین مختلف بر رشد، تخمیر شکمبه، متابولیت‌های خون، تولید پروتئین میکروبی و توسعه شکمبه بره‌های شیر‌خوار نژاد دالاق
 • تاثیر سطوح افزایشی و روشهای مختلف عمل‌آوری بر ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی، عملکرد و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه‌های گوشتی
 • تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره‌های حاوی مقادیر متفاوت انرژی بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی
 • آزمایش فرضیه‌ی “امکان تحریک اشتها و پرخوری در گوسفند به منظور افزایش وزن با استفاده از استرپتوزوتوسین”
 • بررسی متابولیت‌های خونی و هورمون‌های متابولیکی در گاوهای هلشتاین مبتلا به کیست فولیکولی تخمدانی
 • اثر اختلاف کاتیون-آنیون جیره در دوره خشکی و اوایل شیردهی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری
 • مقایسه اثرات‌‌ استفاده از افزودنی‌های محرک رشد فلاوومایسین، پروتکسین و اسید پروپیونیک در تغذیه جوجه‌های گوشتی
 • اثر فرآوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر تجزیه‌پذیری کنجاله‌های سویا و کلزا، برخی فراسنجه‌های شکمبه و خون و عملکرد بره‌های نر مهربان
 • بررسی اثرات فرآوری شیمیایی جو بر تجزیه‌پذیری و ویژگی‌های کربوهیدرات و پروتئین با مدل CNCPS در نشخوارکنندگان
 • برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند بلوچی
 • بررسی سطوح مختلف تفاله مرکبات خشک شده بجای دانه جو بر عملکرد بره‌های تالشی گیلان
 • شناسایی چندشکلی ژن‌های هورمون رشد، بتالاکتوگلوبولین و Pit-1 در گاوهای هلشتاین با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن ها با تولید شیر
 • برآورد مولفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدمثلی در گوسفند نژاد مهربان
 • ارزیابی برنامه‌های اصلاحی و تغییرات ژنتیکی صفات تولید شیر در گله‌های هلشتاین استان اصفهان
 • تأثیر سطوح مختلف سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی مدفوع، متابولیت‌های خونی و میزان بیان
 • ژن‌های التهابی مربوط به سیستم ایمنی به روش RT-PCR در بره‌های شیرخوار
 • اثر بلوس‌های خوراکی کند رهش حاوی مکمل‌های معدنی- ویتامینی و هورمون‌های GnRH و hCG بر بهبود بازده تولیدمثل گاوهای هلشتین پرتولید
 • بررسی ارزش تغذیه ای ضایعات قارچ خوراکی در تغذیه دام
 • بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه‌ای گیاه دارویی شیکوره
 • بررسی چندشکلی ژن‌های هورمون پاراتورمون و پرولاکتین و تأثیر آن بر کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ مرغان بومی مازندران

موضوع پروژه مهندسی کشاورزی علوم دامی

مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی – علوم دامی در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی  ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، مشاوره نوشتن پروپوزال و مشاوره آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید