موضوع پروژه ارشد هندسه

موضوع پروژه کارشناسی ارشد ریاضی گرایش هندسه

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد هندسه مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • تجزیه چندجمله ای ها روی میدان های متناهی و کاربردهای آن
 • جداکننده های نقاط در فضای چندتصویری
 • متر میانگین لندزبرگ نسبتاً ایزوتروپیک عام
 • هندسه ریمانی اوربیفلدها
 • مطالعه تکینی‌های شار خمیدگی میانگین زیر خمینه‌های لاگرانژی
 • هموتوپی منظم و انحنای کلی در مورد غوطه وری ها از دایره به رویه ها
 • عملهای سره SL(2,R) بر فضاهای همگن حاصل از SL(n,R) و عملهای سره SL(2,C) بر فضاهای متقارن مختلط تحویل‌ناپذیر
 • مسئله سوم هیلبرت و همنهشتی برشی در فضای اقلیدسی 3-بعدی
 • کنترل بهین و ژئودزیک هاروی گروههای لی ماتریسهای کوادراتیک
 • گراف های پوسته پذیر و گراف های دوبخشی کوهن-مکالی دنباله ای
 • معادلات اویلر لاگرانژ برای تابعی های تعریف شده بر منیفلدهای فرشه
 • تقویم های به روز سیستم های دینامیکی دنباله ای
 • ویژگی میانگین سایه زنی ومیانگین سایه زنی مجانبی
 • گروه های بنیادین توپولوژیکی و ارتباط آن ها با گروه های آزاد توپولوژیکی
 • ترهای فینسلری R-مربعی
 • ساختارهای دو-هامیلتونی و تکینگی‌های سیستم‌های انتگرال‌پذیر
 • پوشش‌های هندسی تماماً پویا
 • بررسی مفاهیم سیستم‌های همسایگی تعمیم‌یافته قوی و مجموعه‌های sg –باز
 • ضرب تابیده و ضرب دوگانه تابیده روی برخی از مانیفلدهای خاص
 • برگ سازی همدیس
 • مطالعاتی پیرامون ‎ -CI‎پایداری کلاف های مماس برروی فضاهای افکنشی
 • زیر خمینه های ریمانی با مرز معین
 • گراف های پوسته پذیر و گراف های دوبخشی کوهن-مکالی دنباله ای
 • مدلسازی فازی از دیدگاه تعبیرپذیری سطح پایین و تعبیرپذیری سطح بالا
 • پایداری اندازه های غیر هذلولوی برای دیفیومورفیسم ها
 • اوربیفلدها و گروه وارها
 • ابرگروه های رابطه ای خرج قسمت و همولوژی روی دوتایی ها در رسته Rhgrpp
 • معادلات سولیتون گروه پایا و خطوط منحنی هندسی دو همیلتون در فضاهای ریمان متقارن
 • تحقق هندسی خمیدگی
 • گروههای پیراتوپولوژیک فشرده شمارا
 • خمینه ها با انحنای همسان گرد نامنفی
 • پایداری اندازه های غیر هذلولوی برای دیفیومورفیسم ها
 • هندسه ریمانی اوربیفلدها
 • متر میانگین لندزبرگ نسبتاً ایزوتروپیک عام
 • هندسه کلاف مماس کسری و کاربردهای آن”

موضوع پروژه ریاضی گرایش هندسه

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ریاضی گرایش هندسه در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ریاضی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته ریاضی گرایش هندسه، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی ریاضی گرایش هندسه اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید