موضوع پروژه روانشناسی عمومی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

در این بخش فهرست موضوع پروژه روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی تاثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگیهای روانی آنان در پرسشنامه SCL 90
 • هنجاریابی و بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه شخصیتی آیزنک(EPQ) و اهمیت آن در تمایز و پیش بینی عضـویت گروهـی دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادی و مشکل دار شهرستان اردبیل
 • بررسی رابطه میزان فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی با شدت عقب ماندگی ، جنسیت وسن کودک ووضعیت اقتصادی ومیزان تحصیلات والدین
 • وابستگی واستقلال میدان ادراکی در ورزشکاران ماهر ونیمه ماهر ودر مقایسه با افراد عادی
 • بررسی رابطه بین ارزشها وسلامت روان در مقطع سنی 18 تا 30 سال
 • بررسی میزان شیوع اختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز ورابطه آن با برخی متغیرهای روانشناختی و جمعیت شناختی
 • بررسی رابطه کانون کنترل با سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبیران) شهرستان شیراز
 • مقایسه میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر، معلول جسمی – حرکتی و والدین کودکان عادی شهر اصفهان در گستره سنی 15-7
 • بررسی و مقایسه نیمرخ روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، مصروع و تالاسمیک با مادران کودکان عادی
 • بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهکار و عادی در شهر اصفهان
 • بررسی رابطه بین نیمرخ روانی و متغیرهای جامعه شناختی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • بررسی رابطه بین هویت و خلاقیت در میان دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز
 • رابطه بین درون گرایی – برون گرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان تهران
 • مقایسه وضعیت روانی اجتماعی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه اصفهان
 • تاثیر روش آموزش چند حسی اورتون براختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدایی
 • مقایسه نیمرخ روانی همسران جانبازا، مبتلا به PTSD باهمسران جانبازان غیر مبتلا به PTSD در استان چهارمحال وبختیار ی با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R
 • بررسی و مقایسه حالات افسردگی ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غیر شاهد18 – 14 ساله با توجه به ویژگیهای دموگرافیک از قبیل سن ، شغل و تحصیلات مادردر شهرستان کرمانشاه
 • بررسی و مقایسه میزان فشار روانی (استرس)منابع فشار روانی و رابطه آنها با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان مدارس ابتدایی عادی و استثنائی شهرستان اصفهان
 • بررسی رابطه سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان ارسنجان
 • مقایسه رفتار آزاررسانی – آزارپذیری در دانش آموزان ناشنوا و عادی مقطع راهنمایی شهر شیراز و بررسی برخی از عوامل شخصی و خانوادگی مؤثر در این رفتار
 • پژوهش تجربی پیرامون تاثیر سر و صدا و بو،‌ بر حل مسأله در دانشجویان دانشگاه اصفهان
 • بررسی تقلید تاخیری (یادآوری دراز مدت)در کودکان 21-14 ماهه
 • بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین ودارو درمانی بر میزان علائم بیش فعالی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش فعال
 • بررسی رابطه بین منبع کنترل وخلاقیت میان دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان
 • هنجاریابی پرسشنامه 90 سوالی تشخیص وضعیت روانی – فرم تجدید نظر شده (SCL-90-R) در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زرین شهر
 • مقایسه میزان پرخاشگری بین آزادگان و سایر رزمندگان ایرانی
 • بررسی تأثیر آموزش شناختی بر منبع کنترل،انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهین شهر
 • بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و روشهای مقابله بااسترس در دانشجویان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان
 • تأثیر آموزش گروهی عزت نفس برخورد پنداری دانش آموزان شاهد و غیر شاهد مقطع راهنمایی شهر اصفهان
 • بررسی رابطه بین نظام ارزشی و خلاقیت در دانشجویان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان
 • مقایسه رشد اجتماعی وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان فاقد پدر (شاهد، ایتام معمولی) با دانش آموزان دارای پدر در دبیرستانهای شهرکرد
 • تاثیر آموزش آرامسازی عضلانی در کاهش اضطراب مادران و عملکرد تحصیلی فرزندان در دوره ابتدائی
 • بررسی تأثیر آموزش گروهی اصلاح افکار خودکار منفی بر افزایش خود ابرازی فرزندان شاهد شهرستان تبریز
 • تأثیر ایجاد تعهد، افزایش تدریجی تعهد و پسخوراند خبری بر میزان صرفه جویی برق مشترکین خانگی شهر اصفهان
 • بررسی رابطه بین هیجان خواهی و رضایت زناشویی خانواده های شهرستان اراک
 • بررسی رابطه بین فشار روانی مادر در دوران بارداری و پیامدهای تولد در کودک
 • بررسی تأثیر شیوه آموزش خودآموزی بر عملکرد حل مسأله و میزان توجه
 • هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی و منابع آن در بین کارکنان شهر اصفهان
 • بررسی رابطه سبک شناختی استقلال وابستگی میدانی با خلاقیت در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان
 • بررسی میزان تأثیر آموزش تبادلی راهبردهای درک و فهم خواندن بر بهبودی درک مطلب دانش آموزان ضعیف پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان
 • بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
 • بررسی اثر بخشی اجتماع درمان‌مدار بر نیمرخ روانی سوء مصرف کنندگان مواد در اصفهان
 • بررسی رابطه‌ بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهرستان اصفهان
 • بررسی اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر کاهش میزان درماندگی آموخته شده دانش‌آموزان پسر شهر همدان
 • بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای روانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهری و عشایری شهرستان شیراز
 • بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبرهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اصفهان
 • بررسی رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختی–اجتماعی کودکان 6-5 ساله
 • بررسی تأثیر آموزش بازسازی شناختی، مسئله گشایی و گفتگوی شخصی هدایت شده بر کاهش افسردگی
 • هنجاریابی پرسشنامه ویژگیهای هوش عاطفی در بین دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستان شهر اصفهان
 • مقایسه میزان تاثیر بدرفتاری والدین در دوران کودکی براضطراب و افسردگی بیماران سرپائی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان و افراد عادی
 • بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در افراد عقب مانده ذهنی در شهر اصفهان
 • هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
 • تعیین و بررسی رابطه بین ویژگیهای مرکزی و پیرامونی عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل در دانشگاه اصفهان
 • بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش آرامسازی بر کاهش گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 • بررسی نگهداری توجه و عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیای پارانویید، آشفته و افراد بهنجار
 • بررسی رابطه گرایش به روان گسستگی، استقلال- وابستگی میدانی و خلاقیت (تداعی لغات) در دانشجویان روزانه دانشگاه اصفهان
 • بررسی رابطه خشنوری شغلی، استرس شغلی،جهت گیری های کاری و درگیری به کار با سبک های دلبستگی بزرگسالی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان
 • هنجار یابی ، پایایی و روائی مقیاس خوش بینی در شهر اصفهان
 • بررسی رابطه بین نیازهای شخصیتی، ارزشها و رغبتهای شغلی با تکیه گاههای مسیر شغلی در کارکنان بخشهای اداری، مهندسی و اجرای طرحهای شرکت ملی گاز ایران
 • هنجاریابی و اعتبار یابی مقیاس های همدلی و رفتار مدنی- سازمانی
 • بررسی رابطه بین ادراک سروصدا با عواطف ، سرزندگی و فشار روانی در کارکنان مشاغل اداری و صنعتی مجتمع فولاد مبارکه
 • بررسی تحولی رابطه شناخت اجتماعی با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان
 • بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت- انعطاف پذیری و ویژگی های جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان
 • بررسی رابـطه ی بین لذت جسمانی و هیجان طلبی با سلامت ذهن دانشجویان دانشگاه اصفهان
 • بررسی رابطه بین متعلقات مهم، نظام ارزشی و نگرشهای خرید کردن دانشجویان دانشگاه اصفهان
 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های اجتماعی دانش آموزشان دوره پیش دانشگاهی شهر یزد
 • بررسی وجود سوگیری به نفع خود، در پیش بینی موفقیت ازدواج با توجه به ویژگی های جور/ ناجور و قضاوت خوشبینانه، در دانشجویان دانشگاه اصفهان
 • اثر بخشی آموزش برنامه مداخله ترکیبی شناختی رفتاری و مهارتهای زندگی بر کاهش استرس دانش آموزان تیز هوش دبیرستان شهر تهران
 • بررسی تاثیر تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70 % به بالا در شهر اصفهان
 • نقش عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان در یک شرکت صنعتی
 • بررسی رابطه فردگرایی اقتصادی و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت-کنندگان نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در اصفهان
 • تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگنان درکودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی مقطع ابتدائی
 • اثربخشی آموزش دقت بر توانائی دیکته نویسی دانش آموزان دوره ابتدائی دارای اختلال یادگیری در شهر اصفهان
 • رابطه بین ادراک سر و صدا و رضایت شغلی با ناهنجاریهای رفتاری کارکنان در محیط کار شرکت ذوب آهن اصفهان
 • رابطه سطوح تحول اخلاقی و رویکردها به عدالت اجتماعی در میان دانش آموزان متوسطه و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر اصفهان
 • رابطه هوش هیجانی، منبع کنترل و متغیرهای جمعیت شناختی با میزان بی ثباتی ازدواج در زوجین شهر اصفهان
 • اثربخشی آموزش نگرش مذهبی برسلامت روان دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان
 • بررسی تأثیر آموزش رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره‌ نیروی انتظامی استان یزد
 • بررسی اثربخشی آموزش شیوه حل مسأله گروهی بر مهارت­های اجتماعی دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی مرکز ابابصیر اصفهان
 • رابطه بین عملکرد خانواده و پایگاه هویت دانش ‌آموزان دختر دوره دبیرستان شهر اصفهان
 • بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
 • رابطه‌ی سازه‌های پنج عاملی شخصیت با تعهد سازمانی در معلمان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر اسلام‌آباد غرب
 • رابطه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهرستان اسلام آباد غرب

موضوع پروژه روانشناسی عمومی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه روانشناسی عمومی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه روانشناسی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته روانشناسی عمومی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته روانشناسی عمومی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید