موضوع پروژه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

در این بخش فهرست موضوع پروژه روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید..

 • بررسی اثربخشی روش حل مسئله در کاهش علائم اختلال کمبود توجه / بیش فعالی کودکان دبستانی پسر پایه پنجم شهر ایلام
 • هنجاریابی آزمون چند محوری میلون /3 در شهر اصفهان
 • ارزیابی پایایی و روایی فهرست علائم ضربه روانی (Tscc-A) در گروه کودکان آزار دیده (فراری)و مقایسه با کودکان آزار ندیده (عادی)
 • بررسی اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری بر رضایت زناشوئی زوجین شهرکرد
 • بررسی اثربخشی گروه درمانی با ساختار و آموزش خانواده درکاهش میزان عود در معتادان خودمعرف به مرکز بازتوانی اعتیاد شهر اصفهان
 • بررسی اثربخشی روش مواجهه و بازداری از پاسخ به شیوه فردی و گروهی در کاهش علایم مبتلایان اختلال وسواس فکری – عملی
 • بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82ـ81
 • بررسی نقش برانگیختگی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس فکری-عملی
 • مقایسه میزان اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس و دارو درمانی در درمان بیماران مبتلا به سردردهای تنشی مزمن اردبیل
 • بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی– مذهبی برنیمرخ روانی معلولین جسمی زن شهر اصفهان
 • بررسی روایی تشخیص آزمون رورشاخ در گروههای بیماریان افسرده، مضطرب (فراگیر)، وسواسی_جبری و گروه عادی
 • بررسی اثربخشی شناخت درمانی بک و روان درمانی بین فردی دردرمان اختلال افسرده خویی
 • مقایسه تداعی لغات دور از ذهن، تفکر شهودی و گرایش به روان پریشی در بیماران تحت درمان اسکیزوفرنیا و افراد عادی شهر اصفهان
 • بررسی تاثیر رفتار درمانی گروهی بر علایم هراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
 • بررسی سوگیری های حافظه ی آشکار و نهان درافسردگی و اضطراب اجتماعی
 • تاثیر بازیهای آموزشی تمرکز فکر بر کاهش شدت علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی
 • تأثیر روش مواجهه وجلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی در کاهش نشانه های اختلال وسواس ـ اجبار
 • بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگار اجتماعی بیماران زن مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی
 • هنجاریابی، پایائی و روائی مقیاس سنجش مانیای یانگ
 • مقایسه میزان بینش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو، افسردگی عمده با سیمایه روانپریشی، افسردگی عمده بدون سیمایه روانپریشی بستری و گروه بهنجار
 • بررسی اثر بخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش غیرحضوری همسران آنها به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین
 • بررسی اثر بخشی رویکرد زوج درمانی تغییر سبک زندگی بر رضایت زناشویی زوجین ساکن شهر اصفهان
 • بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام . اس)
 • اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت‌های اجتماعی وهراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
 • تاثیر آموزش های شناختی- رفتاری و شناختی- رفتاری مذهبی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهر تهران
 • تاثیر گروه درمانی شناختی- انسانگرایی بر افسردگی و هدف در زندگی دانشجویان افسرده دختر دانشگاه اصفهان
 • تأثیرآموزش روش ذهن اگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس-اجباردر زنان شهر اصفهان
 • اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران عروق کرونری قلب شهر اصفهان
 • بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
 • بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه‌ی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج های شهراصفهان
 • بررسی اثربخشی درمان شناختی –رفتاری گروهی برکاهش احتمال بازگشت در زندانیان وابسته به تریاک زندان گرگان
 • بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان
 • بررسی تأثیر گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر بحران هویت نوجوانان شهر قم
 • بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال در ریاضیات پایه‌ پنجم ابتدایی شهر یزد
 • اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوارفکری دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی براسترس و شیوه های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده
 • بررسی تأثیر درمان رفتاری- فراشناختی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگی در جانبازان جنگ عراق علیه ایران
 • تأثیر آموزش شناختی رفتاری، بر میزان خصومت و پرخاشگری زندانیان محکوم به شرارت و ایراد ضرب و جرح در زندان اصفهان
 • اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر میزان مشکلات رفتاری کودکان آنها
 • بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس)
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر اصفهان
 • بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش اسنادی بردرک مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان
 • اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر
 • اثر بخشی خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق شهرستان زرند کرمان
 • تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری بر علایم افسردگی کودکان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطالعه موردی
 • بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به داروی شهر اصفهان
 • مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری، مذهبی و گروه درمانی شناختی-رفتاری کلاسیک بر روابط و رضایت زناشویی بانوان
 • تأثیر درمان شناختی- رفتاری و خانواده‌درمانی بر افسردگی نوجوانان کرمانشاه
 • مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و دارو درمانی بر علائم میگرن مزمن بیماران سرپائی زن اصفهان
 • مقایسه نوروپیسکولوژی بیماران اسکیزوفرنیک و دوقطبی و افـراد عـادی براساس آزمون های استروپ و بنتون
 • اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و ریزش موی بیماران آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان
 • اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه ی گروهی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن
 • اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس به شیوه گروهی بر اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی و میزان نشانه های بیماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان
 • اثربخشی بازآموزی سبک اسنادی بر رضایت زناشویی و هوش هیجانی زوجین
 • بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان شادکامی، رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل 35-25 ساله شهرستان سقز

موضوع پروژه روانشناسی بالینی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه روانشناسی بالینی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه روانشناسی، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته روانشناسی گرایش بالینی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته روانشناسی گرایش بالینی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید