موضوع پروژه ارشد باغبانی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – باغبانی

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد باغبانی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • مستندسازی دانش بومی باغبانی و فرآورده های جنگلی در منطقه اورامان
 • موکاری دیم و بررسی مشکلات باغبانی آن در بخش غربی استان کردستان
 • اهمیت اقتصادی ، ویژگی ها و جایگاه باغبانی کشور
 • سابقه تحقیقات کشاورزی در ایران
 • فعالیت‌های باغبانی در سازمانهای عمران قزوین و اثرات اقتصادی و اجتماعی
 • بررسی تاثیر بسترکاشت و آماده سازی بذر بر سبز شدن و رشد نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annum)
 • اثر هینوکیتیول، اسید آبسایزیک، تیدیازورون، پاکلوبوترازول و زغال فعال بر غده‌زایی درون شیشه‌ای سیب‌زمینی
 • تاثیر سطوح مختلف کود ازته و تراکم کاشت بر روی عملکرد سوخ پیاز در شرایط آب و هوایی اهواز
 • اثر دگرآسیبی عصاره برگ گردو بر جوانه زنی بذر، رشد، عملکرد و میزان اسانس ریحان (Ocimum basilcum)، مرزه (Satureja hortensis) و جعفری (Petroselinum crispum
 • اثرات کاربرد برگی کائولین بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون
 • ارزیابی ویژگی های زراعی و زایشی در چند هیبرید سیب زمینیSolanum tuberosum
 • تاثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل به سرمای گیاه فلفل دلمه ای
 • ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی نتاج حاصل از تلاقی برگشتی قارچ صدفی فلوریدا با هیبرید فلوریدا × ارنجی
 • اثر برخی از اسانس‌های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلدانی گل‌ بریده آلسترومریا رقم جامائیکا
 • استفاده از شرایط گلدهی و میوه بندی سیب زمینی به منظور تولید بذر حقیقی
 • اثر اسید سالیسیلیک بر عمر پس از برداشت و برخی شاخص های کیفی انگور، ارقام بیدانه سفید و بیدانه قرمز
 • بررسی کارایی نشانگر مولکولی AFLP در تعیین تنوع ژنتیکی ارقام انار ایرانی
 • بررسی و مقایسه تاثیر عصاره های برخی گیاهان دارویی با تیوسولفات بر عمر پس از برداشت گل بریده رز
 • اثر اسید سالسیلیک روی برخی شاخص‌های کیفی میوه سیب (Malus domestica)ارقام گلاب کهنز و رد دلیشز طی انبارداری
 • اثر نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) بر روی رشد، جذب و توزیع عناصر غذایی در درختان پسته
 • کنترل بروز عوارض فیزیولوژیکی اسکالد و قهوه‌ای شدن داخلی در گلابی ارقام ’شاه میوه‘ ،’سبری‘ و گلابی آسیایی’KS6‘ با استفاده از 1- متیل سیکلو پروپن
 • اثر شش پایه مختلف بر رشد گلابی شاه میوه و نطنزی
 • اثر غلظتهای مختلف محیط کشت MS و ساکارز بر ریزغده زایی درون شیشه ای در سیب زمینی
 • تأثیر شوری کلریدسدیم و سمیت بور (B) بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی بادام
 • بررسی وجود مقاومت به برخی بیماری‌ها در گونهAllium asarense و امکان تلاقی این گونه با پیاز خوراکی (Allium cepa
 • بررسی اثرات رقم و بستر کشت بر خصوصیات کیفی و کمی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک
 • تأثیر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه انگور رقم بیدانه سفید و توت فرنگی رقم سلوا
 • اثر پایه و رقم بر روی فرآیند گل آغازی سیب Malus * domestica
 • بررسی و تعیین وزن مناسب پاجوش خرما (رقم استعمران) برای حداکثر گیرایی در زمین اصلی (فاز 2)
 • طراحی پارک چهار هکتاری محوطه هنرستان کشاورزی گنبد
 • تاثیر کاربرد بعد از برداشت کیتوسان و سالیسیلیک اسید بر پوسیدگی‌های میوه و خواص کیفی میوه انگور رقم ریش بابای قرمز Vitis vinifera L. cv. Rishbaba
 • بررسی اثر مالچ، هرس و تراکم بوته بر برخی صفات کمی و کیفی پپینو
 • تاثیر قارچهای میکوریز و سطوح مختلف فسفر بر رشد گیاه نعناع فلفلی ( Mentha piperita )
 • اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک، میزان و اجزاء اسانس دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی
 • بررسی اثرات رشدی قارچ تریکودرما بر صفات کمی و کیفی تعدادی از گیاهان زینتی
 • بررسی اثرات تغذیه نیتروژنی از منابع کودهای کندرها بر شاخص های کمی و کیفی چمنهای ورزشی
 • تاثیر بسترهای مختلف کاشت و کاربرد اسیدسالیسیلیک بر عملکرد،اجزاء عملکرد و برخی از مواد ثانویه سه اکوتیپ بابونه آلمانی
 • تاثیر هینوکیتیول، هومیک اسید ، ساکارز و تیوسولفات نقره بر خواص فیزیکوشیمیایی گل بریدنی سوسن
 • ارزیابی قابلیت پرورش قارچ شاه صدف(Pleurotus eryngii) روی ضایعات کشاورزی
 • تاثیر مکمل های غذایی در بستر کشت بر عملکرد و کیفیت قارچ خوراکی صدفی
 • مطالعه گرده افشانی و تعیین میزان خودناسازگاری جهت تعیین بهترین رقم گرده‌زا برای ارقام زیتون میشن و زرد
 • تاثیر زمان های کاشت بر رشد، نمو و عملکرد مواد موثره کتان روغنی (Linum usitatissimum L)
 • بررسی تعیین حدود مطلوب EC و تاثیر آن بر میزان جذب عناصر K و Ca و افزایش عمر پس از برداشت Lilium Oriental
 • تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محلول غذایی بر رشد و غلظت نیترات در کاهو
 • بررسی تاثیر اندازه سوخ(پیاز) و حذف ساقه گل دهنده بر عملکرد سوخ و میزان ماده موثره دو گونه مختلف موسیر الیگودرز و کلات در شرایط آب و هوایی مشهد
 • تأثیر کاربرد برگی اوره بر عملکرد و کیفیت میوه لیموی خارکی (لمون) رقم اورکا
 • تاثیر تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی ریشه، شیکون و مقدار اینولین ریشه در دو رقم شیکوره ویتلوف (Cichorium intybus L.)
 • بررسی اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)
 • تاثیر پلیمر سوپرجاذب (A200) بر روی عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی(Solanum lycopersicum) تحت شرایط تنش خشکی
 • تاثیر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و کیفیت کاهو در آبکشت
 • اثر کاربرد سلیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر رشد دانهال های پسته تحت شرایط تنش شوری
 • تأثیر تنش رطوبتی بر رشد و نمو و میزان ماد? موثره گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)
 • بررسی مقاومت به سرما در گونه های اکالیپتوس
 • تاثیر محلول پاشی نمکهای مختلف کلسیم بر خصوصیات کیفی هندوانه مکعبی
 • [بی‌دانگی در انگورها (ویتیس وینیفرا) با اشاره ای به بکرمیوگی و شکل‌گیری بذر مستقل از بارورسازی]
 • بررسی اثر تلقیح مصنوعی در کیوی و مقایسه آن با تلقیح‌کننده‌های طبیعی
 • سلکسیون از توده F1 حاصله از هیبرید پرتقال و نارنگی و بررسی آنها از نظر اقلیم‌پذیری در شمال و جنوب (جهرم) ایران و انتخاب و معرفی رقم (آزمایش مقدماتی)
 • تاثیر حرارت پایین در تلقیح و تشکیل میوه کشت پایین گوجه‌فرنگی

موضوع پروژه مهندسی کشاورزی باغبانی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی – باغبانی در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی  ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خودبر روی سفارش آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید