موضوع پروژه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

در این بخش فهرست موضوع پروژه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بخش کشاورزی: مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران
 • بررسی ظرفیت‌ها و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان مازندران
 • بحران آب و ضرورت توجه به مدیریت تقاضای آب شهری(مطالعه موردی شهر تهران)
 • بررسی عوامل اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیلی ساده از رکود(بیکاری) مداوم در اقتصاد پولی مطالعه موردی: اقتصاد ایران
 • ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات نخود در ایران(مطالعه موردی استان کرمانشاه)
 • اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران(1377-1338)
 • بررسی کشش‌های تقاضای صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیه اروپـا بــا استفــاده از روش Panel data طی سال‌های 78 – 1338
 • توزیع درآمد و امنیت غذایی در استان همدان(78 ـ 1368)
 • بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان اصفهان
 • تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هدانیک
 • بررسی تغییرات کمی اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی از طریق تحلیل جداول داده ـ ستانده در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1373-1348)
 • تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی استان گیلان بر اساس روش تحلیل ساختاری
 • اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران(در فاصله سالهای 1338-1378)
 • بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران
 • بررسی و امکان سنجی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اقامتگاه مناسب گردشگری مطالعه موردی شهر اصفهان
 • آثار یکسان سازی نرخ ارز بررشد محصولات کشاورزی
 • تاثیر پایه‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
 • بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه: رهنمود هایی برای صنعت بیمه ایران
 • تخصیص بیهنه سرمایه گذاری درزیربخشهای صنعتی کشور
 • تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده–ستانده منطقه‌ای به روش (GRIT)
 • واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران
 • برآورد کارآیی تکنیکی صنعت سیمان در ایران به روش DEA
 • کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران مدل کینگ – ریبلو
 • سنجش کارایی تکنیکی شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روش DEA
 • تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن؛ یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی- مطالعه موردی شهر مشهد
 • الگوهای رشد درونزا و کاربرد های آنها در اقتصاد ایران
 • تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات محصول آهن و فولاد برای دوره 80-1342
 • تخمین تابع تولید صنعت نساجی(ریسندگی و بافندگی)در استان اصفهان
 • تحلیل اثرات تورمی ناشی ازخذف یارانه‌های انرژی در ایران
 • بررسی بهره وری بانک ها از نظر نیروی کار، سرمایه و مدیریت به روش DEA مطالعه موردی بانک رفاه استان چهارمحال و بختیاری طی دوره (82-1380)
 • اندازه گیری و تحلیل کارآیی فنی در صنعت نساجی ایران با استفاده از روش DEA در سالهای 1373 لغایت 1380
 • ارزیابی عملکرد و پیامدهای کلان اقتصادی خصوصی سازی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • استخراج جدول داده – ستانده به روش GRIT و کاربرد آن برای تحلیل بخش نیروی انسانی استان یزد
 • کاربرد تئوری مقدار بهینه پول در ایران
 • اندازه‌گیری کارایی فنی فعالیت‌های عمران شهری (با استفاده از روش DEA: مورد مطالعه استان همدان)
 • برآورد تابع تقاضای کار در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران
 • تاثیرات اقتصادی گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی
 • تحلیل ناکارایی x بنگاههای عمومی مطالعه موردی: بانکهای رفاه استان اصفهان (1383-1381)
 • بررسی تأثیر هزینه مبادله بر سرمایه گذاری خصوصی ایران دوره: 1381-1350
 • قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • اندازه گیری سرمایه انسانی و سهم آن در رشد اقتصادی ایران
 • یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری صنعت فولاد: مشارکت ایران و بلوک های منتخب
 • تحلیل تابع مشترک محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 1383 – 1354)
 • ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهری
 • تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور
 • اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی
 • بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان
 • رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا
 • بررسی نظری اثرات متقابل جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر تحولات باروری و مرگ و میر در ایران
 • امکان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر شاخص های آزادی اقتصادی
 • رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اصفهان: کاربرد منطق فازی
 • بررسی تاثیرات متقابل بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بازار سهام
 • ارائه یک مدل بهینه برای استخراج نفت:مطالعه موردی ایران
 • نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا- مدل ایران
 • مکانیسم قیمت گذاری انتقال انرژی الکتریکی (شبکه برق ایران)
 • اقتصاد زیرزمینی ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی: آزمون علیت گرنجر
 • ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در شهرستانهای منتخب استان آذربایجان غربی(ارومیه، خوی و سلماس)
 • بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی- مطالعه موردی اقتصاد ایران (1383-1351)
 • بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (2005 – 1960 میلادی)
 • برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید بابکارگیری توابع هزینه انعطاف پذیر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (1384-1377)
 • بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب
 • تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه داوطلبان کنکور سال 87-1386 استان لرستان (مطالعه موردی شهر خرم آباد)
 • تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
 • تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی)
 • رتبه بندی مناطق مختلف شهر شیراز از لحاظ درجه توسعه یافتگی
 • فراریت بازارسهام بر سرعت گردش و تقاضای پول در ایران
 • ارزیابی مقایسه ای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
 • برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره (1383 – 1358) با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری
 • تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت بخش مسکن دراستان های ایران طی دوره زمانی1385-1375
 • تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان گیلان)
 • پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران
 • اثر نوسان­های نرخ ارز بر جریان­های تجاری در ایران با تکیه بر مدل جاذبه
 • اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران (84-1379)
 • تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی بارو (1385-1375)

موضوع پروژه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه اقتصاد ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش آموزش انجام پروژه اقتصاد کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.