MENUMENU

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

۶آبان

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

 • بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بخش کشاورزی: مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران
 • بررسی ظرفیت‌ها و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان مازندران
 • بحران آب و ضرورت توجه به مدیریت تقاضای آب شهری(مطالعه موردی شهر تهران)
 • بررسی عوامل اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیلی ساده از رکود(بیکاری) مداوم در اقتصاد پولی مطالعه موردی: اقتصاد ایران
 • ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات نخود در ایران(مطالعه موردی استان کرمانشاه)
 • اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران(۱۳۷۷-۱۳۳۸)
 • بررسی کشش‌های تقاضای صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیه اروپـا بــا استفــاده از روش Panel data طی سال‌های ۷۸ – ۱۳۳۸
 • توزیع درآمد و امنیت غذایی در استان همدان(۷۸ ـ ۱۳۶۸)
 • بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان اصفهان
 • تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هدانیک
 • بررسی تغییرات کمی اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی از طریق تحلیل جداول داده ـ ستانده در اقتصاد ایران در دوره زمانی (۱۳۷۳-۱۳۴۸)
 • تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی استان گیلان بر اساس روش تحلیل ساختاری
 • اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران(در فاصله سالهای ۱۳۳۸-۱۳۷۸)
 • بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران
 • بررسی و امکان سنجی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اقامتگاه مناسب گردشگری مطالعه موردی شهر اصفهان
 • آثار یکسان سازی نرخ ارز بررشد محصولات کشاورزی
 • تاثیر پایه‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
 • بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه: رهنمود هایی برای صنعت بیمه ایران
 • تخصیص بیهنه سرمایه گذاری درزیربخشهای صنعتی کشور
 • تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده–ستانده منطقه‌ای به روش (GRIT)
 • واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران
 • برآورد کارآیی تکنیکی صنعت سیمان در ایران به روش DEA
 • کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران مدل کینگ – ریبلو
 • سنجش کارایی تکنیکی شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روش DEA
 • تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن؛ یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی- مطالعه موردی شهر مشهد
 • الگوهای رشد درونزا و کاربرد های آنها در اقتصاد ایران
 • تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات محصول آهن و فولاد برای دوره ۸۰-۱۳۴۲
 • تخمین تابع تولید صنعت نساجی(ریسندگی و بافندگی)در استان اصفهان
 • تحلیل اثرات تورمی ناشی ازخذف یارانه‌های انرژی در ایران
 • بررسی بهره وری بانک ها از نظر نیروی کار، سرمایه و مدیریت به روش DEA مطالعه موردی بانک رفاه استان چهارمحال و بختیاری طی دوره (۸۲-۱۳۸۰)
 • اندازه گیری و تحلیل کارآیی فنی در صنعت نساجی ایران با استفاده از روش DEA در سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۸۰
 • ارزیابی عملکرد و پیامدهای کلان اقتصادی خصوصی سازی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • استخراج جدول داده – ستانده به روش GRIT و کاربرد آن برای تحلیل بخش نیروی انسانی استان یزد
 • کاربرد تئوری مقدار بهینه پول در ایران
 • اندازه‌گیری کارایی فنی فعالیت‌های عمران شهری (با استفاده از روش DEA: مورد مطالعه استان همدان)
 • برآورد تابع تقاضای کار در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران
 • تاثیرات اقتصادی گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی
 • تحلیل ناکارایی x بنگاههای عمومی مطالعه موردی: بانکهای رفاه استان اصفهان (۱۳۸۳-۱۳۸۱)
 • بررسی تأثیر هزینه مبادله بر سرمایه گذاری خصوصی ایران دوره: ۱۳۸۱-۱۳۵۰
 • قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • اندازه گیری سرمایه انسانی و سهم آن در رشد اقتصادی ایران
 • یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری صنعت فولاد: مشارکت ایران و بلوک های منتخب
 • تحلیل تابع مشترک محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( ۱۳۸۳ – ۱۳۵۴)
 • ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهری
 • تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور
 • اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی
 • بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان
 • رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا
 • بررسی نظری اثرات متقابل جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر تحولات باروری و مرگ و میر در ایران
 • امکان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر شاخص های آزادی اقتصادی
 • رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اصفهان: کاربرد منطق فازی
 • بررسی تاثیرات متقابل بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بازار سهام
 • ارائه یک مدل بهینه برای استخراج نفت:مطالعه موردی ایران
 • نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا- مدل ایران
 • مکانیسم قیمت گذاری انتقال انرژی الکتریکی (شبکه برق ایران)
 • اقتصاد زیرزمینی ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی: آزمون علیت گرنجر
 • ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در شهرستانهای منتخب استان آذربایجان غربی(ارومیه، خوی و سلماس)
 • بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی- مطالعه موردی اقتصاد ایران (۱۳۸۳-۱۳۵۱)
 • بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (۲۰۰۵ – ۱۹۶۰ میلادی)
 • برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید بابکارگیری توابع هزینه انعطاف پذیر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (۱۳۸۴-۱۳۷۷)
 • بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب
 • تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه داوطلبان کنکور سال ۸۷-۱۳۸۶ استان لرستان (مطالعه موردی شهر خرم آباد)
 • تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
 • تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی)
 • رتبه بندی مناطق مختلف شهر شیراز از لحاظ درجه توسعه یافتگی
 • فراریت بازارسهام بر سرعت گردش و تقاضای پول در ایران
 • ارزیابی مقایسه ای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
 • برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره (۱۳۸۳ – ۱۳۵۸) با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری
 • تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت بخش مسکن دراستان های ایران طی دوره زمانی۱۳۸۵-۱۳۷۵
 • تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان گیلان)
 • پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران
 • اثر نوسان­های نرخ ارز بر جریان­های تجاری در ایران با تکیه بر مدل جاذبه
 • اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران (۸۴-۱۳۷۹)
 • تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی بارو (۱۳۸۵-۱۳۷۵)

نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای انجام پایان نامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه اقتصاد ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش انجام پایان نامه اقتصاد کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

سفارش سریع

شماره تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برچسب های متداول

انجام پایان نامه (120) انجام پایان نامه ارشد مدیریت (45) انجام پایان نامه مدیریت (46) انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (45) انجام پروپوزال مدیریت (46) انجام پروژه دانشجویی مدیریت (45) تحقیق در مدیریت (45) تحقیق مدیریت (45) تحقیق مدیریت زمان (45) خرید پروپوزال مدیریت (45) خلاصه پایان نامه مدیریت (45) رساله مدیریت (45) رشته مدیریت (45) سفارش پایان نامه مدیریت (45) سفارش پروپوزال مدیریت (45) عناوین پایان نامه های مدیریت (45) عنوان پایان نامه مدیریت (45) مدیریت (46) مدیریت بازاریابی (45) مدیریت پروژه عمرانی (44) مقاله و پایان نامه دانشجویی (84) موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی (45) موضوع پایان نامه (164) موضوع پایان نامه دکتری مدیریت (45) نمونه پایان نامه (122) نمونه پروپوزال (121) وبلاگ شریف یار (82) پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی (45) پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی (45) پایان نامه رایگان مدیریت (45) پایان نامه مدیریت (47) پایان نامه مدیریت آموزشی (45) پایان نامه مدیریت بحران (45) پایان نامه مدیریت جهانگردی (45) پایان نامه مدیریت دانش (45) پایان نامه مدیریت ریسک (45) پایان نامه مدیریت زمان (45) پایان نامه های رشته مدیریت (45) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (44) پرسشنامه مدیریت (45) پروپوزال مدیریت (46) پروپوزال مدیریت آموزشی (45) پروژه مدیریت (44) پروژه مدیریت جهانگردی (45) پروژه کارشناسی مدیریت دولتی (45)

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييد

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.این وب سایت در سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی با کد شامد 1-2-719941-65-4-2 ثبت و تایید شده است.