موضوع پروژه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

در این بخش فهرست موضوع پروژه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بخش کشاورزی: مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران
 • بررسی ظرفیت‌ها و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان مازندران
 • بحران آب و ضرورت توجه به مدیریت تقاضای آب شهری(مطالعه موردی شهر تهران)
 • بررسی عوامل اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیلی ساده از رکود(بیکاری) مداوم در اقتصاد پولی مطالعه موردی: اقتصاد ایران
 • ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات نخود در ایران(مطالعه موردی استان کرمانشاه)
 • اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران(1377-1338)
 • بررسی کشش‌های تقاضای صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیه اروپـا بــا استفــاده از روش Panel data طی سال‌های 78 – 1338
 • توزیع درآمد و امنیت غذایی در استان همدان(78 ـ 1368)
 • بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان اصفهان
 • تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هدانیک
 • بررسی تغییرات کمی اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی از طریق تحلیل جداول داده ـ ستانده در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1373-1348)
 • تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی استان گیلان بر اساس روش تحلیل ساختاری
 • اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران(در فاصله سالهای 1338-1378)
 • بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران
 • بررسی و امکان سنجی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اقامتگاه مناسب گردشگری مطالعه موردی شهر اصفهان
 • آثار یکسان سازی نرخ ارز بررشد محصولات کشاورزی
 • تاثیر پایه‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
 • بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه: رهنمود هایی برای صنعت بیمه ایران
 • تخصیص بیهنه سرمایه گذاری درزیربخشهای صنعتی کشور
 • تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده–ستانده منطقه‌ای به روش (GRIT)
 • واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران
 • برآورد کارآیی تکنیکی صنعت سیمان در ایران به روش DEA
 • کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران مدل کینگ – ریبلو
 • سنجش کارایی تکنیکی شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روش DEA
 • تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن؛ یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی- مطالعه موردی شهر مشهد
 • الگوهای رشد درونزا و کاربرد های آنها در اقتصاد ایران
 • تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات محصول آهن و فولاد برای دوره 80-1342
 • تخمین تابع تولید صنعت نساجی(ریسندگی و بافندگی)در استان اصفهان
 • تحلیل اثرات تورمی ناشی ازخذف یارانه‌های انرژی در ایران
 • بررسی بهره وری بانک ها از نظر نیروی کار، سرمایه و مدیریت به روش DEA مطالعه موردی بانک رفاه استان چهارمحال و بختیاری طی دوره (82-1380)
 • اندازه گیری و تحلیل کارآیی فنی در صنعت نساجی ایران با استفاده از روش DEA در سالهای 1373 لغایت 1380
 • ارزیابی عملکرد و پیامدهای کلان اقتصادی خصوصی سازی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • استخراج جدول داده – ستانده به روش GRIT و کاربرد آن برای تحلیل بخش نیروی انسانی استان یزد
 • کاربرد تئوری مقدار بهینه پول در ایران
 • اندازه‌گیری کارایی فنی فعالیت‌های عمران شهری (با استفاده از روش DEA: مورد مطالعه استان همدان)
 • برآورد تابع تقاضای کار در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران
 • تاثیرات اقتصادی گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی
 • تحلیل ناکارایی x بنگاههای عمومی مطالعه موردی: بانکهای رفاه استان اصفهان (1383-1381)
 • بررسی تأثیر هزینه مبادله بر سرمایه گذاری خصوصی ایران دوره: 1381-1350
 • قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 • اندازه گیری سرمایه انسانی و سهم آن در رشد اقتصادی ایران
 • یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری صنعت فولاد: مشارکت ایران و بلوک های منتخب
 • تحلیل تابع مشترک محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 1383 – 1354)
 • ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهری
 • تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور
 • اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی
 • بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان
 • رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا
 • بررسی نظری اثرات متقابل جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر تحولات باروری و مرگ و میر در ایران
 • امکان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر شاخص های آزادی اقتصادی
 • رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اصفهان: کاربرد منطق فازی
 • بررسی تاثیرات متقابل بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بازار سهام
 • ارائه یک مدل بهینه برای استخراج نفت:مطالعه موردی ایران
 • نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا- مدل ایران
 • مکانیسم قیمت گذاری انتقال انرژی الکتریکی (شبکه برق ایران)
 • اقتصاد زیرزمینی ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی: آزمون علیت گرنجر
 • ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در شهرستانهای منتخب استان آذربایجان غربی(ارومیه، خوی و سلماس)
 • بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی- مطالعه موردی اقتصاد ایران (1383-1351)
 • بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (2005 – 1960 میلادی)
 • برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید بابکارگیری توابع هزینه انعطاف پذیر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (1384-1377)
 • بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب
 • تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه داوطلبان کنکور سال 87-1386 استان لرستان (مطالعه موردی شهر خرم آباد)
 • تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
 • تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی)
 • رتبه بندی مناطق مختلف شهر شیراز از لحاظ درجه توسعه یافتگی
 • فراریت بازارسهام بر سرعت گردش و تقاضای پول در ایران
 • ارزیابی مقایسه ای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
 • برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره (1383 – 1358) با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری
 • تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت بخش مسکن دراستان های ایران طی دوره زمانی1385-1375
 • تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان گیلان)
 • پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران
 • اثر نوسان­های نرخ ارز بر جریان­های تجاری در ایران با تکیه بر مدل جاذبه
 • اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران (84-1379)
 • تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی بارو (1385-1375)

موضوع پروژه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه اقتصاد ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش آموزش انجام پروژه اقتصاد کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید