موضوع پروژه ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی

در این بخش فهرست موضوع پروژه  ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • مطالعه مقدماتی تولید لاین‌های ثانویه تریتی پایرم و بررسی ساختار کروموزومی آنها با تکنیک هیبریداسیون DNA ژنومی در محل
 • ارزیابی سمیت و جهش‌زایی عصاره موجود در دو گونه گیاه دارویی ختمی و بابا آدم در شرایط In Vitro و الگوی بیان ژن قند کلیدی موسیلاژ گیاه ختمی با استفاده از روش RT-PCR
 • جداسازی، همسانه‌سازی و تعیین توالی بین دو ناحیه حفاظت شده ژنEPSPS در گیاه نی Phragmites austeralis
 • پیش‌بینی ساختمان دوم پروتئین‌ها به روش محاسباتی و کاربردهای آن در زیست‌فناوری
 • اثر کلرید کادمیوم بر فعالیت آنزیم‌های ضد اکسنده در کلز
 • شناسایی و تعیین جایگاه فیلوژنتیک باکتری همراه با بیماری پژمردگی یونجه جدا شده از برخی مناطق همدان بر اساس توالی ژن 16s rRNA و مقایسه آن با نژادهای نزدیک در پایگاه‌های اطلاعاتی
 • خاموش نمودن ژن BnSHP1 در کلزا با استفاده از تکنیک RNAi
 • بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های قارچ Fusarium.Spp در اقلیم‌های مختلف ایران بر اساس صفات مورفولوژیک و تکنیک ITS
 • بررسی کارآیی برخی آنزیم های برشی در تهیه مخزن ژنومی کلروپلاست سیب Malus domestica. Borkh
 • تولید ژن موتانت EPSP سینتاز به منظور مطالعه مقاومت به علف کش گلایفوسیت در برنج
 • تغییرات ساختاری ژن های مقاومت به زنگ قهوه ای (Leaf Rust) در ارقام مقاوم و حساس گندم نان
 • مطالعه فرابیان ژن FUL در کلزا
 • مطالعه آلکالوئیدهای تولید شده در رابطه همزیستی قارچ های اندوفایت با فسکیوی بلند
 • بررسی اثرات ژنوتیپ، شرایط رشد گیاهان مادری، پیش تیمار و محیط کشت القاء رویان‌زایی در کشت میکروسپور گندم (Triticum Aestivum L.)
 • تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f.sp melonis دراستان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
 • بررسی امکان انتقال ژن gus به ریشه موئین Hyoscyamus muticus
 • انتقال ژن Pgip1 به گیاه کلزا (.Brassica Napus L)و تأیید ملکولی گیاه تراریخت
 • انتقال ژن بتا 1 و 3 اندو گلوکاناز (bgn 3.1)به کلزا (Brassica Napus L) و تأیید گیاه تراریخت به وسیله تکنیک‌های ملکولی
 • جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های مختلف جلبک جنس دونالیلا (Dunaliela) از دریاچه گاوخونی
 • بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ایرانی Rhizoctonia Solani AG1-IA عامل سوختگی غلاف برنج، با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR
 • تهیه مخزن ژنومی کلروپلاست نعناع فلفی .Mentha piperita L
 • ارزیابی اثرات آنتاگونیستی اکتینومیست های خاکزی استان کرمان علیه قارچ بیمارگر Botrytis allii، عامل پوسیدگی خاکستری پیاز و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس بوسیله نشانگر مولکولی RAPD
 • انتقال ژن CryIII به گیاه سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم تومی فاسینس برای مقاومت به سوسک کلرادو”
 • ارزیابی اثرات آنتاگونیستی اکتینومیست های خاکزی استان کرمان علیه قارچ بیمارگر Botrytis allii، عامل پوسیدگی خاکستری پیاز و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس بوسیله نشانگر مولکولی RAPD

موضوع پروژه مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی در کشاورزی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی در کشاورزی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خودبر روی سفارش آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید