موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی – جبر

۱۳دی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی – جبر

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه ریاضی گرایش جبر که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

 • C-جبرهای امورفیک و کاربردهای آن در اسکیم های شرکت پذیر
 • زیر جبر نقاط ثابت جبرهای لی مدرج-ریشه
 •  مدول ها و هم-مدول های هم-اول
 • گراف های مقسوم علیه صفر نامتناهی
 • نگاشت های جدا کننده در جبر باناخ
 •  زیر حلقه ها و زیر حلقه های ماکسیمال حلقه های صفربعدی
 • فیلترهای بولی وضمنی مثبت فازی در BL- جبرها
 • بررسی اسکیم شرکت پذیر گروه ساده (۷,PSL(2
 • الگوریتم جدید و موثر برایمحاسبه پایه های ساگبی-گروبنر
 • حل معادلات عملگری در ابعاد بالا به کمک عملیات ماتریسی
 • تعمیمی برای روکش تصویری
 • ساختار زنجیرهای متمایز اشباع شده
 • بستارهای صحیح و ? – بستارها از ایده‌آل‌ها نسبت به مدول‌ها و نتایجی پیرامون مدول‌های هموار نسبی
 • ساخت و شرایط توپولوژیکی حلقه های NI
 • مدولهایی که روی حلقه کامل X- بالا برنده و نسبت به رده ای از مدولها بالا برنده می باشند
 • عناصر مرتبه ی دو که گروه های ماتیوی M11 وM12 را تولید می کنند
 • بررسیمدول های بئر وشبه بئر
 • ساختار زیرگروههای نرمال p-گروههای قوی
 • ساختار زوجهای n-ایزوکلینیک و v-ایزولو‍‍ژیک گروهها
 • ایده آل های اول وابسته ی مدول های کوهمولوژی موضعی و دوگان ماتلیس
 • ایده آل های اول وابسته مدول چند جمله ای ها روی حلقه چند جمله ای های اریب
 • بعد گلدی و بعد دوگان گلدی مدول چند جمله ایها روی حلقه چند جمله ایهای اریب
 • روابطی چند روی نیم گروههای کاملاً منظم
 • روش تکراری فوق تخفیف شتاب داده شده برای مسأله ی کمترین مربعات با رتبه ی ناقص
 • روش های تکراری فوق تخفیف شتاب داده شده ی پیش شرط سازی شده برای M-ماتریس ها
 • نظریه رادیکال برای نیم حلقه ها
 • پایداری همولوژی برای گروههای خطی عام
 • جابجایی حلقه های نیم پریودیک و تعمیم حلقه های بولی

نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ریاضی گرایش جبر در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای انجام پایان نامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ریاضی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته ریاضی گرایش جبر، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته ریاضی گرایش جبر اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش انجام پایان نامه ریاضی کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييدکليه حقوق محفوظ است / شریف یار 1396