موضوع پروژه ارشد زراعت و اصلاح نباتات

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد زراعت و اصلاح نباتات که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • کوچک بودن اراضی زراعی و عملکرد (از پندار تا واقعیت)
 • دستیابی به دانش فنی تولید مایه تلقیح باقلا
 • بررسی مقایسه‌ای میزان جذب سطوح مختلف نیتروژن دربرنج ‏‎ ‏‎ (Oryza sativa L.)‎‏ وعلف هرز دژگال‏‎ Echinochola crus -galli )‎‏ ) در تراکم‌های مختلف علف هرز
 • تاًثیرزمان مصرف کود نیتروژن بررقابت علف هرز جودره ‏‎ ‏‎‏‎(Hordeum spontaneum L. )‎‏ باگندم زمستانه
 • مقایسه اثر متقابل کود سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بارور 2 مروری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در کرمانشاه
 • کمپوست و کاربرد آن در کشاورزی
 • کاربرد کودهای دامی در کشاورزی
 • مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات
 • کرک زدایی از بذر پنبه ‏‎Delinting of cotton seed
 • گلخانه بدون آفتکش : حقیقت یا خیال ؟
 • ارزیابی رشد، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدرزیرزمینی
 • اثر تغییرات ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک بر کمییت محصول پنبه در منطقه گرگان
 • کلزا یک گیاه با ارزش و سودآور
 • تعیین درصد ریزش میوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از یک تکاننده مکانیکی و تعیین ارقام مناسب برای برداشت ماشینی
 • رشد گیاه اکالیپتوس در شرایط فتو و شبه فتواتوتروف با و بدون غنی سازی‏‎CO2
 • بررسی تاثیر کود پتاسیم در ایجاد مقاومت در گیاه گوجه فرنگی نسبت به شوری آب آبیاری
 • ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در 20 رقم و اکوتیپ چچم یکساله ‏‎(Lolium multiflorum)‎‏ در شرایط کشت فاصله‌دار
 • بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی ( Amygdalus SPP.) و ژنوتیپ های کاشته شده بادام با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP و برخی از صفات مورفولوژیکی
 • ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره SSR
 • بررسی اثر زمان‌های متفاوت کاشت بر روی خصوصیات فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ارقام کلزا
 • بررسی عوامل بیوشیمیایی مرتبط با صفت مقاومت به شوری در ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L)
 • بررسی چند معیار مقاومت به خشکی و تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر RAPD در جو
 • بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD در منطقه زاگرس مرکزی
 • بررسی صفت طول غلاف در جمعیت F3 کلزا (Brassica. Napus) جهت اصلاح ارقام پر محصول با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
 • اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزای آن در رقم اصلاح شده نخود آرمان
 • مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و اجزای آن در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو با استفاده از نشانگرهای SSR

موضوع پروژه مهندسی کشاورزی زراعت

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی  ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خودبر روی سفارش آموزش انجام پروژه مهندسی کشاورزی کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید