ویژگیهای پژوهش

ویژگیهای پژوهش

هر پژوهشی از محتوی، ساختار درون متنی و ساختار برون متنی تشکیل شده است که در زیر به شرح این سه بخش می پردازیم:

 1. محتوی
 2. ساختار درون متنی
 3. ساختار برون متنی
 1. محتوی

  محتوی یا هسته ی اصلی پژوهش باید دارای معیارهای معینی باشد. این معیارها عبارتند از:

  1. تحلیل
  2. خلاقیت و ابتکار
  3. نگرش چندبعدی
  4. نظام فکری

  باید توجه داشت که همه ی این معیارها حائز اهمیت هستند و به نوعی مکمل یکدیگر می باشند. در ذیل به شرح این چهار معیار می پردازیم:

  1-1 تحلیل

  تحلیل از مهم ترین ارکان یک پژوهش است. تدوین تحقیق به معنای نوشتن و قرار دادن دسته ای از داده ها و اطلاعات اولیه در کنار هم نیست. بلکه پژوهشگر باید بکوشد با ذهن کنجکاو خود به تحلیل این داده ها بپردازد. به عبارت بهتر او باید ارتباط این داده ها را یافته و بررسی نماید که آنها از کجا نشأت گرفته و دلالت بر چه می‌کنند.
  اگر چه تحقیقی دارای بخش های توصیفی و اطلاعات اولیه هم است اما مهم ترین قسمت یک پژوهش، تحلیل داده هاست. یک پژوهنده خوب باید با نگاهی منتقدانه موضوعات را بنگرد و با ذهنی تحلیل گر آنها را بررسی کند و نه مانند یک دائره المعارف تنها به توصیف و تعریف پدیده ها و مسائل بپردازد.

  1-2 خلاقیت و ابتکار

  اگر موضوع واحدی را برای تحقیق به چند پژوهشگر و دانشجو داده و منابع و کتب یکسانی را در اختیار آنها بگذارند هر کدام از آنها پژوهش متفاوتی را ارائه می دهد زیرا هر یک، از خلاقیت ویژه ی خود در همه ی امور مربوط به به پژوهش استفاده می کند چه در ساختار و چه در محتوای آن. افکار بکر و خارق العاده همیشه در علم جایگاه والایی دارند. بدیهی است آن پژوهنده ای که از ابتکار خود استفاده نکرد و دنباله رو دیگران باشد نمی تواند تحقیق جدیدی ارائه دهد و حاصل کارش تکراری، خسته کننده و به ویژه غیر علمی است.

  1-3 نگرش چند بُعدی

  یک پژوهشگر نباید برای بررسی موضوع تحقیق آن را تنها از یک زاویه بنگرد زیرا در این صورت شناخت او از آن موضوع یک سویه و یک بعدی بوده و کامل نیست. او می بایست افق نگرش خود را وسعت دهد تا آن موضوع را از ابعاد متفاوت تجزیه و تحلیل کند و به نتایج دقیق علمی دست یابد.

  1-4 نظام فکری

  پژوهشگر می کوشد طی مراحل مختلف تحقیق خود، بررسی هایی را آموزش انجام دهد و باید برای این کار افکار خود را توسعه دهد. این افکار باید به گونه ای منطقی به هم ارتباط داشته باشند و تشکیل یک زنجیره فکری را بدهند. مهم این است که روند اندیشه کاملاً آشکار و واضح باشد و خواننده بتواند سیر منطقی آن را دنبال کند. به این ترتیب کاملاً آشکار و واضح باشد و خواننده بتواند سیر منطقی آن را دنبال کند. به این ترتیب کل مطالب پژوهش به هم پیوسته می شوند و پژوهش از انسجام ویژه ای برخوردار می گردد.

 2. ساختار درون متنی

  ساختار درون متنی یعنی این که اولاً: بخش های مختلف یک پژوهش باید مشخص شوند و دوماً تمامی بخش‌های مذکور می بایستی دارای نظمی منطقی بوده و کاملاً انسجام داشته باشند. در زیر بخش های مهم یک پژوهش اشاره می شود. لازم به یادآوری است که وجود همه ی این بخش ها در برخی از پژوهش ها الزامی نیست.

  1. عنوان
  2. فهرست
  3. چکیده
  4. مقدمه
  5. محتوی(شامل بخش ها و فصل های اصلی و فرعی)
  6. نتیجه گیری
  7. کتابنامه
  8. تعلیقات
 3. ساختار برون متنی

  منظور ساختار برون متنی مجموعه ی آن عناصری هستند که ارتباطی با محتوی و در نتیجه مفهوم کل پژوهش ندارند، بلکه ارایه ی مطالب را نشان می دهند و وجود آنها بسیار ضروری است. این عناصر کاملاً واضح در معرض دید قرار گرفته اند و عبارتند از:

  1. صفحه عنوان
  2. فهرست محتوی
  3. عناوین اصلی و فرعی
  4. نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم
  5. ارجاع دادن
  6. پانویس
  7. کتابنامه

  روش نگارش عناصر نام برده شده، صفحه آرائی و نیز استفاده از قلم ها و خطوط متفاوت در پژوهش بایستی طبق آیین نامه ها و موازین علمی رایج- که در هر دانشگاه و مؤسسه ی علمی تعیین شده- آموزش انجام پذیرد. این آیین نامه‌ها، به طور کل، شیوه هایی یکسان ارائه می دهند، اما تفاوت هایی نیز در جزئیات وجود دارد. پژوهشگر باید در درجه اول به آیین نامه های دانشگاه و موسسه علمی که محل تحصیل وی می باشد، توجه کند.
  اکنون آن چه به شکل مشروح درباره ی پژوهش و عناصر آن بیان شد در زیر به صورت خلاصه ارائه می گردد:

 1. محتوی (و معبارهای آن)

  1. تحلیل
  2. خلاقیت و ابتکار
  3. نگرش چندبعدی
  4. نظام فکری
 2. ساختار درون متنی

  1. عنوان
  2. فهرست
  3. چکیده
  4. مقدمه
  5. محتوی(شامل بخش ها و فصل های اصلی و فرعی)
  6. نتیجه گیری
  7. کتابنامه
  8. تعلیقات
 3. ساختار برون متنی

  1. صفحه عنوان
  2. فهرست محتوی
  3. عناوین اصلی و فرعی
  4. نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم
  5. ارجاع دادن
  6. پانویس
  7. کتابنامه

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
6 + 30 =