اصلاحات بعد از دفاع رساله یا تز

۲۳مرداد

اصلاحات بعد از دفاع رساله یا تز

پس از اتمام کار و دریافت نمره از کارگروه دفاع، چنان چه نیاز به اصلاحاتی نباشد دانشجو باید مراحل اجرایی کار را دنبال کند و طبعا برای اخذ گواهی فراغ از تحصیل از دانشکده، باید با اداره های آموزش، مالی، دانشجویی و کتابخانه و یا آزمایشگاه تسویه حساب کند.

اگر چه دفاع، مرحله نهایی رساله یا تز به حساب می آید و گذر موفقیت آمیز از این مرحله، شیرین است و آسودگی از انجام وظیفه ای سنگین به حساب می آید، اما این احتمال را نباید نادیده گرفت که گاهی در جلسه دفاع، اساتید نظراتی مطرح می کنند که درج آن ها در رساله یا تز ضروری به نظر می رسد. به هر حال دانشجو در جهت اصلاح کار خویش باید به این نکته توجه کند و خود را برای اصلاحات نهایی که بیشتر جزئی اند آماده سازد و با اعمال آن ها آخرین اقدامات جهت نهایی شدن رساله یا تز و رساله را نیز به انجام رساند.

چنان چه هیئت داوران، پژوهش نامه را از جهاتی، ناقص تشخیص دهد، موارد نقص را در رأی خود ذکر می کنند و از دانشجو می خواهند در مدتی مثلا یکی دو ماه نواقص را رفع و به تایید استادان داور برساند. کمتر اتفاق می افتد که رساله یا تز یا رساله ای فاقد ارزش باشد و داوران آن را رد کنند و دانشجو ملزم باشد آن را دوباره تکرار کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد کارگروه تحصیلات تکمیلی باید نظر قطعی خود را در این مورد اعلام کند.

بنابراین بعد از دفاع، دانشجو موظف است تمامی نظرات، انتقادات و پیشنهادهای کارگروه را مورد توجه قرار دهد و اصلاحات لازم و مقتضی را درباره رساله یا تز انجام دهد (رساله یا تز نویسی، ۱۳۸۳).

[insert_php]
include ‘phpcode/defense.php’;
[/insert_php]

 

 

 

جهت سفارش مشاوره در رساله یا تز، در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل mak.project2017@gmail.com  خواسته مد نظر خود را سفارش دهید.

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييداین وب سایت در سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی با کد شامد 1-2-719941-65-4-2 ثبت و تایید شده است.