استادان داور

۲۳مرداد

استادان داور

در این که چه سهمی از رساله یا تز به عهده استاد داور یا مدعو است، دقیقا مشخص نیست. در بعضی از دانشگاه ها برای داوری استاد داور یا مدعو حق الزحمه ای پرداخت می شود ولی در بعضی از دانشگاه ها چیزی پرداخت نمی شود. این عدم پرداخت، هم موجب نگرانی استاد داور است و هم گروه آموزشی که برای ختم کار رساله یا تز به استاد داور نیاز دارد. علاوه بر این که در بعضی از دانشگاه ها بابت زحمت استاد داور که طبعا وقتی را صرف مطالعه رساله یا تز می کند، در روز دفاع حضور می یابد و در بحث شرکت می کند چیزی نمی پردازند، از حقوق معنوی هم برخوردار نیست و در هیچ جا نامی از وی برده نمی شود. البته در بعضی از دانشگاه ها در صورت جلسه دفاعیه نام استادان راهنما و مشاوران و داور همراه با امضای آنان وجود دارد و به اول رساله یا تز ضمیمه می شود. در ضمن، گاه دانشجو در مقدمه یا صفحه تقدیر همان طور که از استادان راهنما و مشاور نام می برد از او هم یادی می کند ولی در بعضی از دانشگاه ها این صورت جلسه ضمیمه نمی شود و لذا یادی از استاد داور نمی شود و طبعا انگیزه کمتری برای استادان است تا داوری را بپذیرند.

[insert_php]
include ‘phpcode/defense.php’;
[/insert_php]

 

 

 

جهت سفارش مشاوره در رساله یا تز، در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل mak.project2017@gmail.com  خواسته مد نظر خود را سفارش دهید.

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييداین وب سایت در سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی با کد شامد 1-2-719941-65-4-2 ثبت و تایید شده است.