آمادگی برای جلسه دفاع پایان نامه

آمادگی برای دفاع

پس از اتمام رساله و تایید استاد راهنما ، چند نسخه از رساله تهیه می شود و توسط گروه آموزشی در اختیار استادان داور قرار می گیرد تا آن را ملاحظه کنند و نظر خود را درباره آن ارائه دهند.البته در اینکه دانشجو پایاننامه نهایی را برای روز دفاع چگونه باید تحویل دهد گاه اختلاف سلیقه هایی وجود دارد. آنچه عمدتا مورد توجه است این است که اثر پس از تایید استادان راهنما و مشاور باید ماشین شده و بدون غلط برای ارزیابی نهایی استاد داور تحویل گروه آموزشی شود .

در بعضی از دانشگاه ها ، پایاننامه را برای روز دفاع جلد شده طلب می کنند ، ولی در بعضی دانشگاه های دیگر توصیه می کنند که پایاننامه نهایی ماشین شده ولی جلد نشود تا چنانچه در روز دفاع و با بحث هایی که مطرح می شود احیانا اصلاحاتی لازم باشد به سادگی آموزش انجام شود. در این رابطه وحدت رویه در بین دانشگاه ها خیلی مهم است و توصیه می شود. البته این امر پس از اخذ مجوز از آموزش تحصیلات تکمیلی آموزش انجام می شود.بدین منظور گروه آموزشی مراتب آماده دفاع بودن پایاننامه یا رساله را از طریق مدیر گروه به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می کند.

دانشجویان باید توجه داشته باشند که تاخیر های غیرموجه ممکن است آنها را از ادامه تحصیل و اخذ مدرک محروم کند. بنابراین باید همواره به مقررات آموزشی توجه کنند و اطلاعات لازم را از مسئولان ذی ربط کسب نمایند.مقررات آموزشی دانشگاه ها دائما تغییر می کند و لازم است دانشجویان همواره اخبار را به روز تهیه کنند و یکدیگر را در این زمینه یاری نمایند.اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده هم چناچه مشکلاتی در دفاع نباشد مراتب را به گروه آموزشی جهت برگزاری جلسه اعلام می کند.از آن پس از استادان راهنما و مشاور و داور دعوت به عمل می آید تا در جلسه ای رسمی ، دانشجو از جهت صلاحیت های علمی و توانایی های پژوهشی مورد ارزیابی قرار گیرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
29 + 13 =