نرم افزار WinQSB

دانلود نرم افزار WinQSB

نرم افزار WinQSB بیشتر جنبه آموزشی دارد. این نرم افزار بیشتر زمینه ها و الگوریتم های مهندسی صنایع و مدیریت را شامل می شود. کار با آن فوق العاده آسان و راحت است و برای حل، روند رسیدن به جواب را نشان می دهد. تکرارهای الگوریتم سیمپلکس و یا هر الگوریتم دیگری که این نرم افزار از آن استفاده می کند گام به گام قابل مشاهده است.

شاخه های مختلف WinQSB

نرم افزار WinQSB در 19 شاخه زیر با استفاده از روش ها و الگوریتم های خاص آن زمینه مسائل را حل می کند. در هر زمینه اکثر مسائل و الگوریتم ها را پوشش می دهد و مراحل حل آنها را به صورت تصویری نمایش می دهد.

Acceptance Sampling Analysis

Aggregate Planning

Decision Analysis

Dynamic Programming

Facility Location and Layout

Forecasting and Linear Regression

Goal Programming

Inventory Theory and System

Job Scheduling

Linear and Integer Programming

MarKov Process

Material Requirements Planning

Network Modeling

Nonlinear Programming

PERT_CPM

Quadratic Programming

Quality Control Chart

Queuing Analysis

Queuing System Simulation

دانلود نرم افزار WinQSB

دانلود نرم افزار WinQSB

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید