تحلیل داده های پروژه

تحلیل آماری پروژه

1- خوشه سازی فرضیات یا پرسش های پژوهش

بررسی موضوع مورد مطالعه و تحلیل آماری پروژه، به واسطه بررسی فرضیات یا پرسش های تحقیق امکان پذیر است و بررسی فرضیات تحقیق نیز به واسطه بررسی عناصر موجود در آن ها میسر است. لذا برای پی بردن به عناصر موجود در فرضیات یا پرسش های تحقیق باید آن ها را ریز و خُرد کرد، به این کار خُرد و ریز کردن فرضیات تحقیق، خوشه سازی یا خوشه بندی می گویند. برای خوشه سازی ابتدا به واژه های کلیدی فرضیات یا پرسش های تحقیق رجوع کرده آن ها را تا حد نیاز پژوهش ریز کرده و سپس به ارتباط این واژه ها با یک دیگر توجه نموده و آن ها را نیز تا حد نیاز تحقیق خُرد و ریز می نماییم.

2- تدارک سوالات پژوهش

وقتی خوشه سازی فرضیات یا سوالات تحقیق به اتمام رسید، با عنایت به خوشه ها و زیر خوشه ها، پرسش های تحقیق تهیه می شود، تعداد پرسش ها با توجه به نیاز تحقیق تعیین می شود. البته در برخی از روش ها، به خصوص روش هایی که با استفاده از مقیاس های مدرج و طیف ها آموزش انجام می شود، بعضاً تعداد پرسش ها راحت تر تعیین می گردد، لیکن در تحقیقات رسمی و به خصوص پژوهش های دانشجویی، پژوهشگر باید این امکان را فراهم نماید که پرسش های تحقیق بتوانند فرضیات یا سوالات تحقیق را محک بزنند بنابراین با توجه به خوشه سازی صورت گرفته، و همچنین با عنایت به فن تحقیق که کاربرد آن از اینجا به بعد آغاز می شود پرسش های تحقیق تدارک دیده خواهد شد.

3- جمع آوری داده ها

از این مقطع به بعد، باید پرسش های تحقیق را با توجه به زمینه مطالعاتی و عناصر تحت پوشش تحقیق اعم از عناصر انسانی و غیر انسانی، به کار گرفت و اطلاعات به دست آمده را جمع آوری نمود.

4- طبقه بندی داده ها

برای آموزش انجام مراتب بعدی تحقیق حتماً نیاز به طبقه بندی داده ها است. طبقه بندی موجب خواهد شد تا از پراکندگی اطلاعات جمع آوری شده جلوگیری به عمل آمده و انسجام تحقیق تا پایان پژوهش حفظ شود. راحت ترین راه برای طبقه بندی داده ها این است که با توجه به پرسش های تدارک دیده شده و تعداد گزینه های مربوط به هر پرسش، جدولی طراحی شود که بتوان پاسخ های دریافتی را در آن جایگزین نمود. مثلاً اگر پنجاه و هشت پرسش را در جمعیت نمونه یک صد و سیزده نفری به کار بریم، فرم جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی داده ها چنین خواهد شد:

سوال (58)سوال (57)……………….سوال (2)سوال (1)      پرسش­های تحقیقپاسخگویان
دجبالفدجبالف……………….دجبالفدجبالف
……………….پاسخگوی (1)
……………….پاسخگوی (2)
……………….پاسخگوی (3)
……………….پاسخگوی (4)
……………….پاسخگوی (5)
……………….……………….
……………….پاسخگوی (109)
……………….پاسخگوی (110)
……………….پاسخگوی (111)
……………….پاسخگوی (112)
……………….پاسخگوی (113)
……………….جمع
نمونه فرم طبقه بندی داده ها

5- تحلیل داده ها یا تحلیل آماری

آخرین گامی که باید به آن پرداخته شود تحلیل داده ها یا همان تحلیل آماری است. اگر به یاد داشته باشید، در فصل اول قرار بر این شد که چارچوب مطالعاتی تعیین شود، علاوه بر آن در فصل سوم نیز طرح تحلیلی تعیین گردید. حاصل آن دو این است که داده های پژوهش در این مقطع باید با دو نظریه و طرح از پیش تعیین شده محک زده شوند، به این کار تحلیل داده ها یا تحلیل آماری می گویند. گام اول در این کار تحلیل کمّی داده ها بود که با توجه به فرمول ها و نمودارهای آماری و ضرایب درصدی، داده های تحقیق تحلیل فنی می گردند، در گام دوم نیز تحلیل کیفی بود که باید با در نظر داشتن نظریه علمی یا مکتب انتخاب شده، داده ها محک زده شده و شرح و تفسیر شوند.

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید