دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان علوم انسانی شامل پایاننامه های زیر است: پایاننامه رشته حقوق پایاننامه رشته مدیریت پایاننامه رشته حسابداری تحلیل آماری پایاننامه پایاننامه رشته علوم سیاسی پایاننامه رشته علوم تربیتی پایاننامه رشته…

پروپوزال و پایاننامه مدیریت جهانگردی

یک فارغ التحصیل این رشته، می تواند مشکلات صنعت توریسم را بشناسد و راه حل هایی برای حل آن ارائه کند. به این دلیل است که این رشته برای پیشرفت اقتصادی جامعه اهمیت دارد.

موضوع پایاننامه برنامه ریزی توریسم

موضوع پایاننامه ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی توریسم در این بخش فهرست موضوع پایاننامه برنامه ریزی توریسم در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی…

موضوع پایاننامه ارشد اقلیم شناسی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد زمین شناسی – اقلیم شناسی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه ارشد اقلیم شناسی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است.…

مشاوره آموزش انجام پروپوزال و پایاننامه گردشگری و توریسم

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایان نامه گردشگری و توریسم در مقطع ارشد آموزش انجام پایان نامه گردشگری و توریسم ، نوشتن پروپوزال گردشگری و توریسم و چاپ مقاله از جمله خدماتی…

موضوع پایاننامه ارشد توسعه روستایی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه ارشد توسعه روستایی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری…