آنچه باید در مورد پروژه و رساله بدانید

آنچه باید در مورد پروژه و رساله بدانید

یرخی از دانشجویان پروژه و رساله را مترادف هم به کار می برند حال آن که پروژه و رساله از نظر محتوایی تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند که بایدبه آن توجه شود. در اغلب موارد برای تحصیل در مقطع کارشناسی هیچ پروژه و رساله ای نوشته نمی شود ولی برای فارغ التحصیلی در مقاطع بالاتر نیاز به نگارش پروژه و رساله است.

پروژه و رساله هر دو در ارتباط با موضوعی خاص در رشته تحصیلی نوشته می شود. آموزش انجام پروژه برای دوره کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده و نگارش پروژه مختص دوره دکتری است. اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید با من همراه شوید.

تفاوت پروژه کارشناسی ارشد با رساله دکتری

پروژه و رساله

نگارش پروژه به مفهوم بررسی و پاسخ به سوالی است که از طریق تجارب عملی یا آزمایشگاهی و تجزیه تحلیل نتایج آن مشخص می شود. پروژه استدلال موضوعی به همراه ارائه پژوهش تجربی است و حاصل ماه ها تلاش دانشجوست. پروژه بیانگر دروس آموخته شده دوره کارشناسی ارشد است که در قالب استدلال موضوعی بیان می شود. بدیهی است این موضوع باید محتوایی جدید را به چالش بکشد و به دور از کپی برداری باشد.

رساله دکتری پایه و اساس تحقیقات علمی و اکتشافات بشری است و باید موضوع مناسب، جامع و جدیدی را به نتیجه برساند. از نظر کمیت نیز رساله دکتری در صفحات بیشتری نسبت به پروژه تدوین می شود. عمده تفاوت پروژه و رساله در جدید بودن و نوآوری پژوهش های مربوط می باشد. در پروژه دکتری باید در ایده ای نو و یا مسئله ای حل نشده، پژوهش آموزش انجام شود در صورتی که برای نگارش موضوع پروژه می توان در تحقیقات و مطالعات قبلی، پژوهش تکمیلی و توسعه یافته آموزش انجام داد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.