نگارش صحیح پروژه

نگارش صحیح پروژه

نکات ریزی از لحاظ قواعد و نگارش دارد که اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. در نگارش صحیح پروژه با به کار گیری موارد ذکر شده در ادامه مطلب می توان از مشکلات بعدی جلوگیری کرد.نتیجه تلاش های چند ماه اخیر به آموزش انجام پروژه بستگی دارد.

فارسی نویسی

در نگارش پروژه تا حدی که امکان دارد از کلمات فارسی به جای کلمات غیر فارسی استفاده کنید.به خصوص در مواردی که معادل فارسی رایج نیز وجود دارد. در به کارگیری کلمات غیر رایج فارسی دقت کرده و معادل غیرفارسی را در پاورقی بنویسید. در واقع تنها هنگامی که احتمال عدم آشنایی خواننده با کلمات غیر رایج فارسی وجود دارد می توان در پاورقی به آن اشاره کرد و توضیح لازم را ارائه داد.

در مواردی که لاجرم به استفاده از کلمه انگلیسی در بین متون فارسی باشد می بایست بین کلمه انگلیسی و فارسی از هر طرف یک فاصله در نظر گرفته شود و بهتر است در بین () علامت قرار گیرد.

نگارش صحیح پروژه

املای صحیح

علاوه بر کلمات فارسی باید در نوشتار و املای لغات نیز دقت شود. نگارش صحیح پروژه با املای صحیح فارسی در خواندن متن کمک خواهد کرد. ضروری است از به کارگیری همزه « ء، أ، ؤ، ه، إ، ئ» خودداری شود تا متن صحیح تر باشد.

قواعد نشانه گذاری

نشانه گذاری به نگارش صحیح پروژه و درک جملات کمک کرده و از اشتباه پیشگیری می کند. برخی از متداول ترین نشانه های فارسی را در ادامه بررسی می کنیم.

الف- ویرگول

بین دو کلمه که احتمال خواند با کسره وجود دارد و نبودن ویرگول موجب اشتباه در درک جمله شود.مثلاً در هنگامی که توضیح در جمله به کار می رود و یا برای جدا کردن بخش های مختلف از ویرگول استفاده می شود که کمی مکث ایجاد کند.
نباید قبل از ویرگول فاصله باشد ولی پی از ویرگول حتماً از فاصله استفاده شود.

ب-نقطه

نقطه در انتهای جمله به کار می رود و نباید قبل از آن فاصله باشد ولی بعد از نقطه یک فاصله لازم است.
استفاده از دو نقطه برای نقل قول و یا بعد از کلمات تفسیر کننده مرسوم است. استفاده از دو نقطه نیز، همانند نقطه است و قبل بدون فاصله و بعد از آن یک فاصله باید رعایت شود.

ج-گیومه

  • در ذکر عنوان مقاله، عنوان رساله، روزنامه ها و مواردی از این قبیل علامت گیوه استفاده می شود.
  • ذکر عین نوشته یا گفتار در متن باید با علامت گیومه باشد.
  • در ابتدا و انتهای کلماتی که باید برجسته شود از گیومه استفاده می شود از قبیل: اصطلاحات علمی

د-علامت سؤال

قبل از «؟» نباید فاصله گذاشته شود و بعدازاین علامت یک فاصله لازم است.

ه-پرانتز

هنگامی که می خواهید اطلاعات بیشتری ارائه کنید می توانید از علامت پرانتز استفاده کرده و کلمات توضیحی را در آن بنویسید. همچنین برای ذکر مرجع در انتهای مثال نیز از این علامت استفاده می شود. دقت کنید بین کلمات داخل پرانتز و علامت پرانتز نباید فاصله باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.