نمونه پروپوزال عمران سازه های هیدرولیک

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

نمونه پروپوزال مهندسی عمران سازه های هیدرولیک موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروپوزال خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.

لازم به ذکر است پروپوزال های قرار گرفته در ادامه تماما پروپوزال های آموزش انجام شده توسط موسسه شریف یار بوده که مربوط به سالیان گذشته بوده و با کسب اجازه از دانشجو و همراه با رضایت ایشان به منظور کمک به سایر دانشجویان در سایت قرار گرفته است.

نمونه پروپوزال مهندسی عمران هیدرولیک

موضوع:

مطالعه عددی الگوی رسوبگذاری در بنادر احداث شده در دهانه خلیج‌های طبیعی (مطالعه موردی بندر پزم)

چکیده:

ساخت هر سازه ساحلی که مانعی در برابر حرکت رسوبات موازی یا عمود بر ساحل ایجاد کند و یا باعث تغییر اقلیم موج و جریان در محدوده نوار فعال ساحلی گردد، تعادل دینامیکی مورفولوژیک خط ساحل را بر هم خواهد زد. ایجاد تغییر در رژیم انتقال رسوبات در صورت وجود منابع رسوبی کافی در منطقه می‌تواند اثرات نامطلوب متقابلی را بر سازه ساحلی و نیز سواحل اطراف در پی داشته باشد که در بسیاری موارد همراه با هزینه‌های زیاد برای جبران خسارت­ های وارده به سواحل اطراف و یا بازیابی عملکرد مورد انتظار از سازه ساحلی خواهد شد.

شناخت هر چه دقیق‌تر رفتار رسوبی نوار ساحلی مورد نظر برای ساخت و سازهای ساحلی یکی از مراحل مهم و حساس مطالعات دریایی محسوب می‌گردد. البته به این نکته باید توجه داشت که در هر حال ساخت هر سازه ساحلی به ­دلیل برهم زدن تعادل مورفولوژیکی سواحل دست نخورده اطراف در هر صورت عوارض نامطلوبی را در پی خواهد داشت و در این راستا آنچه انتظار می‌رود این است که با پیش­ بینی مناسب تغییرات مورفولوژیکی ناشی از احداث سازه، اثرات متقابل و نامطلوب احداث سازه بر سواحل از یک طرف و تغییرات مورفولوژیکی سواحل بر سازه از طرف دیگر را به حداقل رساند.

دانلود نمونه

موضوع:

بررسی الگوی رسوبگذاری در خورهای جزر و مدی(مطالعه موردی خور جزرومدی تیاب)

چکیده:

شاخابه‌ها به عنوان محیط‌هایی که میان دریا و بدنه‌های آبی کوچک مجاور ارتباط برقرار می‌کنند، دارای کاربری‌های متعددی برای انسان و طبیعت می‌باشند. کشتی‌های بازرگانی و تفریحی جهت تردد میان دریا و بنادر داخلی، به کانال عبوری ایمنی احتیاج دارند که شاخابه‌ها می‌توانند از این حیث مورد استفاده قرار گیرند. جریان آب به سمت داخل و بیرون از خلیج که از طریق شاخابه‌ها صورت می‌گیرد به طور طبیعی امکان تازه شدن آب را فراهم می‌آورد.

بررسی چگونگی عملکرد شاخابه‌ها نیاز به دانش و اطلاعات کافی از حرکت آب و رسوب در داخل و اطراف شاخابه دارد.خصوصیات هیدرودینامیکی در شاخابه‌های جزرومدی دارای شرایط متنوعی است. این شرایط می‌تواند از حالت نسبتاً ساده تغییر تراز آب در سیستم جزرومدی، تا حالت پیچیده‌ای که در آن تأثیر توام جزر و مد، تنش باد، ریزش آب تازه و امواج ناشی از باد (با پریودهای 4 تا 25 ثانیه) اثرات مشخصی را به سیستم تحمیل می‌کنند، تغییر کند.

دانلود نمونه

موضوع:

مقایسه فنی و اقتصادی احداث دایک‌های سنگی سنتی و سکویی با دایک‌های متشکل از قطعات پیش‌ساخته بتنی

چکیده:

از آنجایی که درصد قابل توجهی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی پراکنده شده‌اند و از لحاظ اقتصادی وابستگی زیادی به دریا دارند، ضرورت ایجاد منطقه‌ای آرام و محافظت شده در برابر پدیده‌های دریایی از قبیل موج و طوفان برای پهلوگیری شناور‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط با دریا مطرح می‌شود. سازه‌های حفاظت از ساحل از قبیل موج‌شکن‌ها، دیواره‌های ساحلی و آبشکن‌ها برای ایجاد چنین منطقه‌ای به‌کار می‌روند.

قطعات آرمور مورد استفاده در خارجی‌ترین لایه‌ی موج‌شکن‌ یا همان لایه محافظ به لحاظ اندازه، وزن، شکل و مشخصات باید به گونه‌ای باشند که توان مقابله و پایداری در برابر حمله امواج را داشته باشند. اما از آنجا که استخراج قطعات سنگی با وزن زیاد (بیش از 10 الی 15 تن) از معادن سنگ کاری دشوار بوده و حمل و نقل (با توجه به فاصله‌ی معدن از محل احداث موج‌شکن) و استقرار آن‌ها در موج‌شکن دارای محدودیت‌ها و مشکلات خاص خود می‌باشد.

از سوی دیگر تولید این قطعات سنگ در اشکال دلخواه عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا در بسیاری از موارد آرمورهای بتنی به عنوان یک گزینه مناسب و جایگزین برای قطعات سنگ آرمور جهت استقرار در لایه محافظ موج‌شکن‌های توده‌سنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است کاربرد این آرمورها منحصر به استفاده در ساخت موج‌شکن‌‌ها نبوده و در موارد دیگری نظیر پایاننامه‌های حفاظت از ساحل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دانلود نمونه

موضوع:

بررسی تاثیر شکل مقطع موج‌شکن‌های شناور روی کارایی آن با استفاده از نرم‌افزارANSYS-AQWA

چکیده:

از آنجایی که درصد قابل توجهی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی پراکنده ­اند و زندگی آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با دریا است، ایجاد منطقه ایمن در برابر امواج یکی از نیازهای اساسی مناطق ساحلی است. برای اینکه بتوان از مناطق ساحلی بصورت مناسب استفاده کرد، باید با استفاده از سازه ­های حفاظتی، امنیت نواحی ناوبری و پهلوگیری داخل بندر را تامین کرد.

استفاده از موج‌شکن‌ها اصلی‌ترین راهکار برای حفاظت مناطق ساحلی است. موج‌شکن شناور نیز به نوبه خود یکی از سازه‌های حفاظتی است که با هزینه ساخت کمتر نسبت به سایر انواع موج‌شکن‌ها، قابلیت تامین آرامش ناحیه ساحلی را تا محدوده‌ای از معیار آرامش داخل بندر دارد. این نوع موج‌شکن معمولاً برای سواحل و بنادر تفریحی که آرامش دائمی در آنها مد‌نظر نمی‌باشد و ایجاد آرامش نسبی در برابر هزینه ساخت پایین قابل توجیه است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این پژوهش، موج‌شکن شناور پانتونی با روش مدل سازی عددی، با استفاده از نرم‌افزار ANSYS مدل سازی شده و رفتار المان‌های مختلف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با مطالعه ادبیات فنی موج‌شکن‌های شناور، می‌توان پارامترهای دخیل در عملکرد این نوع موج‌شکن‌ها را به دو دسته پارامترهای محیطی (ارتفاع موج، پریود موج، تیزی موج، عمق آب و…) و پارامترهای هندسی و سازه‌ای (عمق آبخور، عرض موج‌شکن، شکل هندسی مقطع، سختی سازه، جنس سازه، زبری سطح، موقعیت نقطه متاسنتریک، نحوه مهاربندی، جنس مهارها و….) تقسیم‌بندی کرد.

دانلود نمونه

موضوع:

بررسی عددی تغییرات نیروهای مهاری در اثر پارامترهای هندسی سازه موج‌شکن شناور با استفاده از نرم‌افزار ANSYS

چکیده:

در این پژوهش موج‌شکن شناور پانتونی با روش مدل سازی عددی، با استفاده از نرم‌افزار ANSYS مدل سازی شده و رفتار المان‌های مختلف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با مطالعه ادبیات فنی موج‌شکن‌های شناور، می‌توان پارامترهای دخیل در عملکرد این نوع موج‌شکن‌ها را به دو دسته پارامترهای محیطی (ارتفاع موج، پریود موج، تیزی موج، عمق آب و…) و پارامترهای هندسی و سازه‌ای (عمق آبخور، عرض موج‌شکن، شکل هندسی مقطع، سختی سازه، جنس سازه، زبری سطح، موقعیت نقطه متاسنتریک، نحوه مهاربندی، جنس مهارها و….) تقسیم‌بندی کرد.

با مرور پیشینه مطالعات می‌توان به وضوح به این موضوع پی برد که موضوع مهاربندی موج‌شکن شناور که یکی از مهمترین ارکان مقاومتی آن بوده و از بخش‌های اصلی در طراحی به شمار می‌آید، کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر پس از مدل سازی عددی موج‌شکن شناور، تاثیر پارامترهای هندسی موج‌شکن روی نیروهای مهاری مورد مطالعه و بررسی موشکافانه قرار خواهد گرفت.

دانلود نمونه 

مشاوره در نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار به منظور نوشتن پروپوزال مهندسی عمران ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره در نوشتن پروپوزال و طرح های پژوهشی رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
5 + 18 =