نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

نمونه پروپوزال مدیریت دولتی موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروپوزال خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.

لازم به ذکر است پروپوزال های قرار گرفته در ادامه تماما پروپوزال های آموزش انجام شده توسط موسسه شریف یار بوده که مربوط به سالیان گذشته بوده و با کسب اجازه از دانشجو و همراه با رضایت ایشان به منظور کمک به سایر دانشجویان در سایت قرار گرفته است.

نمونه پروپوزال مدیریت دولتی

موضوع:

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر تکریم کارمندان در مراحل رشد سازمانی و بعد از خروج از سازمان با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره AHP AND TOPSIS

چکیده:

نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و با ارزش‌ترین دارایی و سرمایه هر سازمانی محسوب می‌شود و برخلاف سایر منابع سازمانی علاوه بر اینکه با مصرف کردن مستهلک و کاهش نیافته، بلکه تنها سرمایه‌ای است که فزاینده است و هرگز با مصرف کردن، مستهلک نشده بلکه با تجربه و مهارتی که کسب می‌نماید موجب عملکرد بهتر و بیشتر سازمان ها می‌گردد.

طبیعی است که سازمان ها نباید در تمام مراحل سازمانی از قبیل ورود، رشد و سپس خروج، از توجه به این سرمایه گران­بها غافل باشد. در واقع در مرحله ورود سازمانی، مدیران باید به این فکر باشند که از انرژی افراد تازه وارد بعد از مرحله اجتماعی شدن، برای پیشبرد اهداف سازمانی؛ افزایش بهر­ه وری، افزایش خلاقیت و نوآوری و … استفاده نمایند و بعد از مدت معینی (سن بازنشستگی) این سرمایه های ماهر و مجرب فکری نباید رها شده و فراموش شود. بلکه از تجارب و دانش مفید آنان در جهت بهبود و بالندگی بهره ­مند شوند.

دانلود نمونه

موضوع:

بررسی عوامل اثرگذار بر تکریم کارمندان در مراحل رشد سازمانی و بعد از خروج از سازمان در وزارت علوم تحقیقات وفناوری

چکیده:

سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی، آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. توجه به منابع انسانی در کنار استفاده از روش های نو، بازسازی ساختارهای گذشته و استفاده بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل، از زمره فاکتورهای توفیق اهداف جامعه است و موفقیت آن مرهون استقرار سیستم کارآ و مبتنی بر اهداف و وجود نیروی انسانی مطلوب و متناسب می باشد.

بدون تردید، جامعه ای، در ایفای وظایف و تحقق اهداف خود موفق است که علاوه بر استقرار سیستمی کارآ و هدفمند، بهترین افراد را در اختیار داشته باشد. از طرفی نگرش های افراد برای مدیریت اجتماعی سازمانی اهمیت زیادی دارد. زیرا این نگرش ها هستند که رفتار اجتماعی سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، به ویژه نگرش هایی که به عملکرد و تعهد حرفه ای سازمانی مربوط می شوند، از سودمندترین موضوعات رشته، رفتار اجتماعی، سازمانی و مدیریت منابع انسانی هستند. عملکرد، مجموعه ای از احساس رضایتمندی کلی کارکنان از محیط فعالیت، نوع مسئولیت، روابط انسانی، روابط سازمانی و میزان بسترهای شغلی و سازمانی است .

دانلود نمونه

موضوع:

بررسی تاثیر رفتار اخلاقی رهبران بر بدبینی سازمانی از دیدگاه کارکنان شعب سازمان تامین اجتماعی شهرستان اهواز

چکیده:

واقعیت ها نشان می دهد با گذشت زمان و پیچیده تر شدن محیط های کاری ضرورت پرداختن به مباحث جدیدتر در عرصه مطالعات سازمانی که بر کارائی هرچه بیشتر کارکنان اثرگذار است، روز به روز بیشتر می شود. سازمان های موفق به این مهم دست یافته اند و به جای تأکید بر اهداف کمّی، بر ظرفیت سازی و ارتقای کیفی منابع انسانی در همه سطوح تأکید دارند. برای حصول به این هدف عالی، توجه به عوامل مختلف تأثیر گذار بر نگرش های کارکنان و پیامدهای آنها امری ضروری است.

بدبینی سازمانی به عنوان مفهوم جدید روابط کارگر-کارفرما و به عنوان یکی از مهم ترین نگرش های کارکنان، اخیرا مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. بدبینی، نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی، و سرخوردگی شکل گرفته می گیرد. بدبینی همچنین با تحقیر، نفرت، و بی اعتمادی مرتبط است. باور اصلی مرتبط با بدبینی این است که اصول درست کاری، عدالت و صداقت، قربانی منفعت شخصی شده است. این نگرش منفی در بسیاری از سازمان ها نفوذ کرده و دلیل اصلی بسیاری از پیامدهای نامطلوب و منفی سازمانی و یکی از موضوعات مشکل ساز در محل کار می باشد. بدبینی سازمانی اشاره به نگرش منفی کارمند به سازمانش دارد.

دانلود نمونه

موضوع:

بررسی رابطه بین پیاده سازی مراحل 8 گانه مدیریت دانش (مدل بک من) و قلمرو استراتژیک سازمان در وزارت امور اقتصادی و دارایی

چکیده:

بعد از مطرح شدن مفاهیم مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع، مفهوم جدیدی به نام مدیریت دانش و به تبع آن سیستم های مدیریت دانش پا به عرصه وجود گذاشتند. مدیریت دانش با نوآوری­ ها و ابداع­ ها در مهارت­ های مدیریتی و قلمرو استراتژیک سازمان نقاط مشترک بسیاری دارد.در واقع مواضع استراتژیک سازمان در مورد نحوه استفاده از مدیریت دانش و نحوه پیاده سازی آن تاثیر گذار می باشد. در گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه انسانی بیشتر به منابع مادی محسوب می شد.

اما اکنون شرایط به طور کلی متحول شده و با گذار از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، موتور محرک رشد سازمان­ ها به منابع مادی و سرمایه محدود نمی شود بلکه مهم­ترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ­ها و بنگاه های اقتصادی عصر حاضر ” دانش” است. دانش، به عنوان یکی از مهم­ترین منابع راهبردی سازمان ­ها ضروری شده است و امروزه ، اصلی ترین مزیت رقابتی برای سازمان­ ها، توان آن­ها در مدیریت دانش محسوب می شود. امروزه در عصر اطلاعات، تسریع تبادل اطلاعات و دانش و روزآمدی آن یکی از نیازهای اساسی سازمان­ ها می باشد.

با کمی دقت در روند رشد سازمان­ ها درخواهیم یافت که علت افول و پایان چرخه حیات اکثر سازمان­ ها، روزآمد نبودن دانش و اطلاعات و عدم همگامی با شرایط روز جهانی و از سوی دیگر، مقاومت کارکنان در برابر تغییر، عدم توجه مدیران ارشد سازمان ­ها به قابلیت­ های نیروی انسانی جهت کسب و به کارگیری دانش روز و خروج بخش عظیمی از دانش ارزشمند و کاربردی سازمان در اثر بازنشستگی کارکنان با تجربه بوده است. از آنجایی که محور تولید و نوآوری و رشد و توسعه سازمان­ها و جوامع ، تفکر و دانش بشری است، لذا مدیریت آن امری عاقلانه و شایان توجه به نظر می ­رسد.

دانلود نمونه

موضوع:

بررسی نقش مدیریت تنوع در منابع انسانی بر عملکرد سازمان آموزش و پرورش لرستان

چکیده:

یکی از مهمترین چالش هایی که همواره سازمان ها با آن روبرو هستند، مواجه شدن با افرادی است که از جنبه های گوناگون، از هم متفاوت هستند که این امر به نوبه خود منجر به ظهور تنوع نیروی کار می شود. تنوع نیروی کار به معنای آن است که سازمان ها در درون خود با گروه های کاری نامتجانس از جنبه جنسیت، قومیت، سن، تحصیلات، اخلاق و … مواجه هستند. بنابراین سازمان ها باید با این گروه ها منطبق تر شوند. تنوع نیروی کار، از اهمیت زیادی در فعالیت های مدیریت برخوردار است و مدیران نیاز به آموزش هایی به منظور مدیریت صحیح تنوع و ارائه برنامه های سودمند برای هر چه بیشتر کاستن از این تفاوت ها را دارند.

چرا که تنوع اگر به صورت مثبتی اداره شود، می تواند ابعاد بهره وری نیروی انسانی از قبیل خلاقیت، نوآوری، رضایت شغلی و بهره وری را به دنبال داشته باشد. اما اگر این تنوع به طور صحیح مدیریت نشود، نقش بالقوه بالایی در نرخ ورود و خروج، ارتباطات، بسیار مشکل تر و تعارض های میان فردی خواهد داشت.

بر همین اساس، مدیریت تنوع به تعهد برنامه ریزی شده و منظم سازمان ها، برای استخدام نیروی جدید، نگهداری و ترفیع دادن ترکیبی از کارمندان غیر متجانس (ناهمگن) به منظور افزایش بهره وری، رقابت و تطبیق در محیط کار، اشاره دارد. یافته های مطالعات نشان داده است که با وجود تبادل عقاید بین گروه های گوناگون، خلاقیت و نوآوری، نتیجه مستقیم تنوع نیروی کار است. پیشگام تئوری مدیریت تنوع، روزولت توماس، بیان کرده است که مدیریت تنوع، فرایندی بلند مدت است.

دانلود نمونه

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار به منظور نوشتن پروپوزال مدیریت ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مدیریت دولتی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره در نوشتن پروپوزال و طرح های پژوهشی رشته مدیریت دولتی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.