نمونه پروژه مدیریت

نمونه پروژه مدیریت

نمونه پروژه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

*** این صفحه در حال تکمیل شدن است ***

—مدیریت بازرگانی—-

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

—مدیریت دولتی—

بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

—مدیریت صنعتی—

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

—مدیریت رسانه—

مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

—مدیریت آموزشی—

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی91-92

—مدیریت شهری—

—مدیریت مالی—

—مدیریت ورزشی—

—مدیریت اجرایی MBA—

—مدیریت بازاریابی—

—مدیریت کسب و کار—

—مدیریت منابع انسانی—

—مدیریت کشاورزی—

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.