نمونه پروژه کارشناس ارشد شیمی

نمونه پروژه کارشناس ارشد شیمی موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد کارشناس ارشد شیمی به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پروژه کارشناس ارشد شیمی

موضوع:

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی

چکیده:

در کار تحقیقاتی حاضر اندازه‌گیری ماده دارویی ایزوپرنالین در آب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونیزاسیون شعله‌ای FID)) آموزش انجام گرفت. به منظور استخراج این ترکیب از نمونه‌های آبی تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی (DLLME) در نظر گرفته شد. تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی، روشی نوین در استخراج است که با وجود سادگی و سرعت، راندمان و فاکتور تغلیظ بالایی دارد و با روش‌های مختلف آنالیز دستگاهی سازگار است.

در این روش از دو حلال استخراج‌کننده و پخش کننده‌استفاده می‌گردد. در این تحقیق، از ترکیب انیدرید استیک به عنوان واکنش‌گر مشتق‌ساز استفاده شد. عملیات استخراج بر روی 5 میلی‌لیتر آب با استفاده از 5/0 میلی‌لیتر استون (حلال پخش کننده) حاوی 10 میکرولیتر کلروبنزن (حلال استخراج کننده) و 50 میکرولیتر انیدرید استیک (واکنش‌گر مشتق‌ساز) آموزش انجام شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، حد تشخیص روش برای اندازه‌گیری ایزوپرنالین نسبتا پایین (ppb 33/0) و محدوده خطی منحنی کالیبراسیون نیز وسیع ( ppb150-1) می‌باشد. همچنین راندمان استخراج ایزوپرنالین مورد مطالعه 90% بوده و فاکتور تغلیظ 870 می‌باشد. راندمان استخراج برای نمونه ادرار 84 % می‌باشد.

دانلود

موضوع:

اندازه‌گیری حشره کش فوزالون با استفاده از نانو ذرات طلا و نقره به وسیله تکنیک اسپکتروفتومتری

چکیده:

در این پروژه، یک روش نوری جدید برای اندازه‌گیری فوزالون با استفاده از پیک رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات فلزی (طلا و نقره) ارائه گردید. حضور فوزالون در هنگام اضافه کردن به نانوذرات فلزی (طلا و نقره) منجر به کاهش شدت پیک رزونانس سطح می‌شود، در نتیجه تغییر در جذب پلاسمون امکان اندازه‌گیری رنگ سنجی فوزالون را فراهم می‌کند. اثر عوامل مختلف از جمله: pH ، زمان و حجم بهینه شدند.

روش ارائه شده قادر به اندازه‌گیری و تعیین مقدار فوزالون در محدوده غلظتی برای نانو ذرات فلزی(طلا و نقره) به ترتیب mol L-1 8-10×8 تا 7-10× 8 و mol L-1 8-10×16 تا 7-10×2 با حد تشخیص 8-10×208/5 mol L-1 و mol L-1 7-10×355/1 می‌باشد. انحراف استاندارد نسبی برای هشت بار اندازه‌گیری فوزالون با نانو ذرات طلا در غلظت mol L-1 7-10×6/5 برابر با 24/1% و برای نانو ذرات نقره در غلظت mol L-1 7-10×12 برابر با 89/1% می‌باشد. این روش با موفقیت برای اندازه‌گیری فوزالون در نمونه حقیقی چغندر استفاده شد.

دانلود

موضوع:

اندازه‌گیری جیوه در نمونه‌های گاز ترش خوراک و گاز شیرین خشک ورودی به Cold Box به روش جذب اتمی– مطالعه موردی: پالایشگاه گاز ایلام

چکیده:

پالایشگاه گاز ایلام واقع در استان ایلام می‌باشد که به علت شرایط آن منطقه، پالایشگاه در راستای تولید دو محصول LPG و میعانات گازی راه‌اندازی گردید. خوراک پالایشگاه گاز ایلام از گازهای ترش تنگ بیجار و کمانکوه تأمین می‌گردد و با توجه به مقدار جیوه ایی که در خوراک پالایشگاه و تأثیرات مضر این ماده که ترکیبات آن به سه شکل عنصری، معدنی و آلی در ترکیبات گاز طبیعی و میعانات گازی وجود دارند.
ترکیبات معدنی به دو صورت کلوئیدی Hg2Cl2، HgS و محلول HgCl2 وجود دارند، ترکیبات آلی در حالت اکسایش دو ظرفیتی می‌باشند که در آن‌ها پیوند کولانسی کربن (Hg-C) وجود دارد؛ که جیوه در این شرایط به علت داشتن زوج الکترون آزاد توانایی ایجاد کمپلکس با لیگاندهای آلی را دارد. جیوه عنصری که در معرض هوا با جیوه ترکیبی با هیدروکربن‌ها واکنش و ترکیب HgCl2 نامحلول ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین خواص جیوه جذب آن توسط دیواره فلزی ظرفی است که درون آن می‌باشد و همچنین ذرات معلق موجود در ظرف نگه‌دارنده می‌توانند آن را جذب نمایند.
با توجه به اهمیت اثرات خورندگی جیوه در گاز بر روی بعضی از تجهیزات ازجمله Cold Box ها ضرورت اندازه‌گیری جیوه در مقیاس نانوگرم بر مترمکعب آزمایشگاه اقدام به اندازه‌گیری جیوه در گاز با سه روش مختلف ازنظر دقت و صحت داده‌ها نموده است. برای اندازه‌گیری از سه روش اندازه‌گیری جیوه استفاده شده که اولین روش اندازه‌گیری جیوه به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی مستقیم و دومین روش اندازه‌گیری به روش بخار سرد با استفاده از محلول جاذب پرمنگنات پتاسیم و آخرین روش اندازه‌گیری مجموع جیوه در گاز با استفاده از جاذب طلا به روش جذب اتمی می‌باشد که درنهایت نتایج هر روش با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و بهترین روش استفاده شده ازنظر تحلیل آماری نیز تائید گشت و اختلاف آن با دیگر روش‌ها نیز موردبحث قرارگرفته است.

موضوع:

بررسی بر هم کنش ترکیبات بوین سرم آلبومین، فلاوین آدنین دی نوکلئوتید و ریبوفلاوین با نانو ذرات اکسید آهن و دی اکسید تیتانیوم

چکیده:

در این پژوهش برهم‌کنش دو نانو ذره‌ی دی اکسید تیتانیوم و نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با ترکیبات بوین سرم آلبومین ، فلاوین آدنین دی نوکلئوتید و ریبوفلاوین به وسیله تغییر در جذب ترکیب مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه نانو مواد به بیشتر مولکول‌های بیولوژیکی شبیه است و ترکیباتشان برای تحقیق و کاربردهای بیوزیستی می‌تواند مهم باشد، علاوه بر این استفاده از نانو ذرات یک روش حساس برای تعیین پروتئین¬هاست. برای برهم‌کنش هر چه بهتر این سه ترکیب و نانو ذرات گفته‌شده پارامترهای pH، زمان و غلظت بررسی و بهینه‌سازی شد.

دانلود

موضوع:

بررسی برهم کنش فیبر های کرفس با داروی والزارتان و بررسی سینتیک رهایش دارو

چکیده:

استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان، با تاریخ زندگانی انسان هم زمان بوده است. امروزه کاربردهای متنوع مواد متشکله گیاهان، بر کسی پوشیده نیست صنایع مختلف مانند صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی، غذایی، شیمیایی، رنگ، حلال ها و … در زمینه تولید و پرورش انواع گونه های گیاهی مورد نیاز، تحقیق و تلاش می کنند. سیستم های دارورسانی که به صورت سنتی چند دوزه و در فواصل زمانی مشخص توسط بیمار استفاده می شوند، نیازهای روز دنیا را جوابگو نمی باشند.

با سیستم های دارورسانی سنتی، عملا هیچ کنترلی بر روی زمان و مکان و سرعت آزادسازی دارو وجود ندارد. در این تحقیق سیستمی طراحی شده است که بتوان به وسیله ی جاذب (گیاه کرفس) سینتیک رهایش دارو را در محیطی همانند معده و روده انسان بررسی کرد به این منظور 30 دقیقه در محیط معده رهایش دارو بررسی شد سپس به محیط روده منتقل و 30 ساعت در این محیط رهایش دارو مورد بررسی قرار گرفت.

دانلود

 

نوشتن پروژه کارشناس ارشد شیمی

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پروژه کارشناس ارشد شیمی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته کارشناس ارشد شیمی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروژه و طرح های پژوهشی رشته کارشناس ارشد شیمی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید