نمونه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

نمونه پروژه کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی

نمونه پروژه تکنولوژی نساجی موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی نساجی به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پروژه تکنولوژی نساجی

موضوع:

 تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش ساخت وساز و همچنین با توجه به اینکه مهمترین و اصلی ترین ماده مورد استفاده در صنعت ساخت وساز سیمان(بتن) می باشد بنابراین نوع بتن مصرفی و همچنین نحوه تهیه آن بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. تحقیقات زیادی در مورد استفاده از مواد گوناگون به عنوان تقویت کننده در بتن ها صورت گرفته است که از جمله موادی که امروزه بسیار کاربرد دارد استفاده از منسوجات فنی نساجی می باشد.

استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه های فضا دار در انواع محصولات بتنی و سیمانی به جهت تقویت خواص مکانیکی و دیگر پارامترهای دوام بتن به عنوان یک راه حل مناسب مورد بررسی و مطالعه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این تحقیق از الیاف پلی پروپیلن با طول ها و درصد وزنی معین و همچنین از پارچه فضا دار به اندازه های مختلف و معین برای مقاوم سازی بتن و تقویت خواص مکانیکی بتن استفاده گردیده است.

نتایج حاصله از آزمایشات نشان می دهد که افزودن الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در کمترین حالت 4/4 درصد و در بیشترین نمونه 4/9 درصد باعث افزایش مقاومت فشاری بتن و در مورد مقاومت خمشی افزودن این الیاف و پارچه در کمترین حالت 4 درصد و در بیشترین نمونه 3/6 درصد باعث افزایش شده است. در مجموع استفاده از مقادیر معینی از الیاف و پارچه در مخلوط های بتنی نه تنها بر روی خواص فشاری و خمشی بتن تاثیر نامطلوب نمی گذارد بلکه باعث افزایش مقاومت خمشی بتن مخلوط با این الیاف و پارچه نیز می گردد.

دانلود نمونه پروژه تکنولوژی نساجی 1

موضوع:

 تاثیر سرعت ، درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون 6 تکسچره و پارچه حلقوی پودی حاصل از آن

چکیده:

در متداولترین روش برای تولید نخ های تکسچره یعنی تاب مجازی، جهت تثبیت فرم ایجاد شده در نخ از حرارت استفاده می-شود. از این رو حرارت یکی از عوامل مهم در تکسچرایزینگ به حساب می آید. از سوی دیگر دیگر افزایش نظم به میزان کشش بستگی دارد. از این رو کشش الیاف مصنوعی برای کسب ثبات در برابر نیرو و داشتن تغییرات و برگشت پذیری الاستیک قبل به کار گرفته شدن در صنعت نساجی ضروری می باشد. در این تحقیق با توجه به کاربرد وسیع و خواص مناسب الیاف نایلون، اثر درجه حرارت و کشش روی خواص مختلف نخ تکسچره شده نایلون از قبیل استحکام، ازیاد طول، کار تا حد پارگی، تجعد و رنگ پذیری پارچه حلقوی پودی حاصل از آن، مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایشات روی نخ نایلون L.O.Y شرکت الیاف با دانسیته خطی (1/10/40 دنیر) و (1/24/70 دنیر)، مناسب-ترین درجه حرارت در محدوده دمایی 170-180 درجه سانتیگراد، به دست آمد. بعد از دمای 195 درجه سانتیگراد استحکام و ازیاد طول به شدت کاهش می یابند. در طول آزمایشات با افزایش درجه حرارت، ازیاد طول، تجعد افزایش و استحکام و جذب رنگ کاهش یافت و نیز حجم نخ کم شده و نخ مات شد. با افزایش میزان کشش، ازیاد طول، جذب رنگ و تجعد کم شده و حجم نخ یکنواخت گشته و تعداد نقاط بسته(استرچ نشده) کم نشده و نخ براق تر گشت ولی استحکام افزایش یافت.

دانلود نمونه پروژه تکنولوژی نساجی 2

موضوع:

 تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer fabrics )

چکیده:

در سالهای گذشته منسوجات فنی شاهد رشد و پیشرفت زیادی بوده اند این منسوجات بواسطه خاصیت ویژه شان در سطوح کاربردی مختلف و خاص مورد استفاده قرار می گیرند. تولید منسوجات فنی شامل روشهای گوناگونی است و ساختارهای ابعادی متفاوتی نیز می توانند داشته باشند که ساختارهای سه بعدی یکی از زیر مجموعه های این منسوجات می باشد. ساختارهای سه بعدی توسط سیستم های مختلف بافندگی اعم از تاری-پودی، حلقوی(پودی، تاری، تخت) قیطان بافی می گردند و روشهای رایج برای تولید این منسوجات تطبیق و بهبود یافته اند. در این پروژه، به بررسی یکی از انواع منسوجات سه بعدی یعنی پارچه های فضادار پرداخته شده است.

پارچه های فضادار شامل دو لایه بیرونی و بک لایه اتصال هستند که این دو لایه بیرونی را بهم متصل می کند. ساختار این پارچه ها منجر به ایجاد شکاف یا فاصله در پارچه می گردد. به واسطه ساختا ویژه پارچه های فضادار، خاصیت متفاوتی نیز از خود نشان داده بطوریکه این خاصیت در منسوجات رایج و متداول مشاهده نمی شود بخاطر ساختار سه بعدی، امکان استفاده از مواد گوناگون و همچنین انعطاف پذیری آنها سبب شده که ایده آل جهت کاربردهای اساسی بوده و به عنوان ساختارهایی چند کاره استفاده گردند.

توصیف پارچه های فضادار شامل همه نوع از آنها نبوده و اکثریت تعاریف فقط شامل پارچه های فضادار حلقوی تاری است زیرا که سیستم بافندگی حلقوی تاری روشی رایج و مشهور و همینطور تکنولوژی کاربردی جهت تولید پارچه های فضادار می باشد بنابراین تولید این نوع منسوجات روی ماشین های راشل با دو شانه سوزن صورت می گیرد.

دانلود نمونه پروژه تکنولوژی نساجی 3

موضوع:

بهینه سازی فرایند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

چکیده:

کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی توسط طراحی مهندسی محصول و فرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه، طراحی پارامتری و طراحی روداری که به روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین می شوند. در کشورهای غیر صنعتی، فعالیت های کنترل کیفیت قبل از ساخت، طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتوان گفت وجود ندارد، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصلا نهادینه نیست. بنابراین آنچه که به عنوان فعالیت های کنترل کیفیت در این کشورها میتواند مطرح باشد به فعالیت های طراحی پارامتری فرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود.

طراحی پارامتری که در طراحی فرآیند ساخت به طرح استوار نیز معروف است سطوح عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند که تغییرپذیری های تولیدی در پارامترهای محصول که ناشی از اغتشاشات است میتیمم گردد. از این روش در سیستم بافندگی حلقوی پودی(یکرو سیلندر گردباف) در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تا توانمندی این روش در بهینه سازی زاویه پیج خوردگی پارچه یکرو سیلندر، تمایل به لول شدگی پارچه، آبرفتگی پارچه و گرم بر مترمربع پارچه که بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود.

دانلود نمونه پروژه تکنولوژی نساجی 4

موضوع:

مقایسه خواص پارچه های حلقوی تولیدی از نخ های پنبه ای کارد شده ، شانه شده و متراکم

چکیده:

در گذشته تحقیقات متعددی در خصوص خواص ابعادی و مکانیکی پارچه های حلقوی پودی ساده آموزش انجام شد که هر یک از آنها توانستند با بهبود در خواص این پارچه ها، رفتار ابعادی و مکانیکی آنها را توجیه نمایند. در این تحقیق، به جهت مطالعه مقایسه ای برخی از خواص پارچه های حلقوی پودی ساده تولیدی در سیستم ریسندگی معمول رینگ(شامل کارد شده و شانه شده) و سیستم ریسندگی متراکم از نخ های صد در صد پنبه ای با نمره نهایی 1/30 Ne استفاده شد و خواصی مانند لول خوردگی، استحکام تا حد پارگی، وزن و پرزدهی در نظر گرفته شد.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که اختلاف ساختاری هر نخ نظیر نحوه تولید، اختلاف در کشش؛ میزان نایکنواختی، پرزدهی و… بر روی خواص پارچه های تولیدی تاثیر معنی داری دارد. پارچه های تولیدی از نخ های متراکم، کیفیت بهتری را در خواص از خود نشان داده اند همچنین نتایج حاصل نشان داد که پارچه های تولید شده از نخ های متراکم دارای استحکام بالاتر، ازیاد طول تا حد پارگی بیشتر، موئینگی کمتر، یکنواختی بیشتر و مقاومت سایشی بیشتری نسبت به پارچه های تولیدی از نخ های رینگ متداول هستند.

دانلود نمونه پروژه تکنولوژی نساجی 5

مشاوره در نوشتن پروژه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پروژه مهندسی نساجی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروژه و طرح های پژوهشی رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید: