نمونه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت

نمونه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت

نمونه پروژه برق قدرت موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پروژه برق قدرت

موضوع:

بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

چکیده:

در این تحقیق تاثیر تولیدهای پراکنده بر روند پایداری ولتاژ و حد بارگذاری استاتیک سیستم مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. به این منظور با تغییر مقدار و محل تولیدهای پراکنده در دو شبکه تست شینه الگوهای تولید متفاوتی ایجاد شد. سپس شبیه سازی روی این الگوها آموزش انجام شد و نتایج حاصل از این شبیه سازی ها مورد بررسی قرار گرفت. با آنالیز حالت های مختلف و بررسی نتایج حاصل از الگوهای مشابه در این دو سیستم ، مکانیزم تاثیر الگوهای مختلف تولیدهای پراکنده بر  رفتار سیستم از نظر حد بارپذیری و پایداری ولتاژ بدست آمد. در بررسی نتایج حاصل از الگوهای مختلف تولید ، مشاهده می شود که حد بارگذاری و پایداری ولتاژ سیستم از الگوی تولید تاثیر می پذیرد.

دانلود نمونه پروژه برق قدرت 1

موضوع:

بررسی پخش بار احتمالاتی فازی

چکیده:

یکی از مسائل مهم در سیستمهای قدرت محاسبات پخش بار می باشد. روشهای متعددی جهت پخش بار بیان می گردد، اکثر این روشها مدل بارها را به صورت ثابت در نظر می گیرد. با توجه به اینکه معمولا در سیستمهای قدرت، اختلالات موجود باعث تغییر نقاط کار سیستم می گردد، از این جهت لازم است مدلی برای بارها پیشنهاد گردد که عدم قطعیت بارها را نمایش دهد تا به واقعیت کار سیستم قدرت نزدیکتر باشد.

برای این منظور، برای بارها توانهای راکتیو و اکتیوی پیشنهاد می گردد که دارای قطیعت نبوده و می توان آن را به دو منظور در نظر گرفت. در حالت اول به صورت کمیته ای آماری و استفاده از حالت اتفاقی محاسبات پخش بار که تجزیه و تحلیل آن با استفاده از تبدیل فوریه سریع آموزش انجام می پذیرد. حالت دوم به صورت در نظر گرفتن متغیرها به شکل اعداد فازی می باشد. این دو روش با هم مقایسه شده است و نتایج، حاکی از این مطلب است که چون آنالیز فازی نیاز به اطلاعات کمتری دارد، میتواند در سیستمهای بزرگ به صورت گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود نمونه پروژه برق قدرت 2

موضوع:

جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن محدودیت حالت گذرای کلیدزنی

چکیده:

در این تحقیق الگوریتم ژنتیک به صورت موفقیت آمیزی به مساله جایابی خازن در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن حالت گذاری کلیدزنی اعمال گردیده است. یک ترکیب جدید از رشته های ژنتیک برای کدگذاری مساله جایابی خازن به کار برده شده است. این رشته های پیشنهادی مکان و اندازه بهینه خازنها را روی هر شین مشخص می کند. همچنین برای هر شین یک بیت انتخابگر مکان در نظر گرفته شده که نمایانگر نصب یا عدم نصب خازن در آن شین می باشد.

هدف رسیدن به بیشترین کاهش تلفات انرژی، کاهش توان پیک و آزادسازی ظرفیت شبکه ها با در نظر گرفتن قیمت خازن ها می باشد. یک پخش بار شعاعی به منظور بالا بردن سرعت الگوریتم پیشنهادی جایابی خازن در شبکه های توزیع شعاعی به کار برده شده است و نتایج عددی این الگوریتم برای بحث و مقایسه در انتها آورده شده است.

دانلود نمونه پروژه برق قدرت 3

موضوع:

تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با استفاده از شبکه عصبی

چکیده:

ترانسفورماتورها به تعداد زیاد در شبکه های برق برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در مسافتهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت اطمینان ترانسفورماتورها در این میان نقشی اساسی در تغذیه مطمئن انرژی برق بازی می کند؛ بنابراین شناسائی هر چه سریعتر عیب های رخ داده در داخل یک ترانسفورماتور ضروری به نظر می رسد. یکی از چنین عیبهایی که به سختی قابل تشخیص است، تغییرات مکانیکی در ساختار سیم پیچهای ترانسفورماتور است.

اندازه گیری تابع تبدیل تنها روش کارآمدی است در حال حاضر برای شناسائی این عیب معرفی شده و بحث روز محققین می باشد. استفاده روش مذکور با محدودیتها و مشکلاتی روبرو می باشد که تشخیص انواع عیوب مختلف را به روشهای متداول و مرسوم محدود ساخته است. از این رو امروزه تحقیقات بر روی استفاده از الگوریتمها و روشهای هوشمندی متمرکز شده است که بتواند یک تفکیک پذیری نسبتا خوبی بین انواع عیوب و صدمات وارده به ترانسفورماتور را فراهم سازد.

دانلود نمونه پروژه برق قدرت 4

موضوع:

ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

چکیده:

سیستمهای قدرت مدرن بدلیل تغییرات دائمی بار بسیار پیچیده هستند. این سیستمها بطور مداوم در معرض اغتشاشات داخلی و خارجی می باشند که می تواند باعث ناپایداری سیستم گردد. فرآیند تعیین پایداری سیستم تحت اغتشاش، ارزیابی امنیت نامیده می شود. بعبارت دیگر ارزیابی امنیت سیستم قدرت برای تشخیص پایداری یا ناپایداری سیستم آموزش انجام می پذیرد. ارزیابی امنیت سیستم قدرت ترکیبی از آنالیز امنیت استاتیکی و دینامیکی است.

یکی از روشهای تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع یا متغییرهای زیاد می باشد، بنابراین بدست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. بعلاوه پیدا کردن و ارزیابی زمان بحرانی رفع خطا به محاسبات مفصل و زمان بری نیاز دارد؛ بنابراین، کلاس بندی داده ها می تواند به عنوان بهترین گزینه در ارزیابی امنیت سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. کلاس بندی داده ها اطلاعات نمونه برداری شده و زمان محاسباتی ارزیابی امنیت را کاهش می دهد.

دانلود نمونه پروژه برق قدرت 5

مشاوره در نوشتن پروژه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پروژه مهندسی برق ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی برق – قدرت ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروژه و طرح های پژوهشی رشته مهندسی برق – قدرت اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید: