موضوع پروژه ارشد علوم اجتماعی

موضوع پروژه ارشد علوم اجتماعی

جامعه شناسی

در این بخش فهرست موضوع پروژه جامعه شناسی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • الگوسازی ساختاری رابطه پایگاه اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی دانشجویان
 • بررسی تاثیر خودآگاهی با خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر خودآگاهی، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان
 • بررسی رابطه خود – مهاری و پایگاه اجتماعی دانشجویان
 • بررسی رابطه خود – مهاری، جمع گرایی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت جوانان
 • بررسی تاثیرپذیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی از توسعه
 • بررسی تطبیقی جامعه شناختی ترس از جرم در میان زنان و مردان
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و بزهکاری نوجوانان
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان
 • بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آنها
 • بررسی رابطه الگوهای مدیریت قومی و توسعه در ایران
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان
 • بررسی رابطه خود اتکایی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی
 • بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان
 • بررسی رابطه عوامل اجتماعی و دینداری جوانان
 • بررسی رابطه فردگرایی، انزوا و خودشیفتگی
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت مدیریتی زنان
 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبک های اسنادی دانش آموزان
 • رابطه بین مسؤلیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان
 • رابطه پایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگیمالی و سرمایه با بر سرمایه اجتماعی (مطالعه قیاسی بین زنان و مردان)
 • رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی
 • رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی
 • رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با سبک زندگی
 • رابطه محرومیت نسبی با شکل گیری هویت و امید به زندگی جوانان
 • رفتار باروری گروه های قومی در ایران
 • سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان (موردی شهر تهران)
 • سنجش میزان محرومیت نسبی عاطفی و محرومیت نسبی ادراکی(مقایسه بین دانشجویان دختر و پسر)
 • شناسایی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان
 • شناسایی عوامل موثر بر تقویت عدالت اجتماعی از نگاه روستاییان و شهرنشینان
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تعارض نقش های شغلی وخانوادگی در بین زنان شاغل
 • شناسایی عوامل موثر در شکل گیری انواع گرایشات دینی در بین دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرایی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی زنان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی با تلفیق روشهای MADM و فازی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی دانشجویان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خود تنظیمی دانشجویان با رویکرد فازی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان به خارج از کشور
 • طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهرها
 • مدلسازی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی با هویت ملی با استفاده از معادلات ساختاری
 • نقش عوامل اجتماعی در فرد گرایی و جمع گرایی جوانان

موضوع پروژه جامعه شناسی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه علوم اجتماعی – جامعه شناسی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه علوم اجتماعی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید