موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری

موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری

در این بخش فهرست موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • ارزیابی اثر کمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسب‌ترین مدل پیش‌بینی رشد طولی خندق‌ها.
 • ارزیابی چهار روش برآورد نرخ تولید رسوب (SDR) به منظور انتخاب مناسبترین روش (مطالعه موردی در حوزه آبخیز …… .
 • ارزیابی دقت روشهای ژئومرفولوژی، FAO و هیدروفیزیکی برآورد شدت فرسایش و رسوب خاک (مطالعه موردی در حوزه آبخیز ……
 • ارزیابی مدلهای LNRF، ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز ……..
 • برآورد میزان فرسایش و رسوب با روش EPM و مقایسه آن با روش ژئومرفولوژی در حوزه (معرف) …….
 • بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و شکل هیدروگراف سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای آموزش انجام‌شده در حوزه آبخیز زاینده‌رود زیر حوزه …..
 • بررسی برآورد فرسایش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژی و EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ……
 • بررسی تاثیر رسوبات حاصل از پخش سیلاب در جذب و نگهداری رطوبت خاک به روش TDR (پخش سیلاب آب باریک بم.
 • بررسی تاثیر عوامل ژئوفولوژی در زمین‌لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • بررسی تاثیر کمی تغییرات استفاده از اراضی در تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • بررسی رابطه و نوع میزان فرسایش با دو روش EPM و MPSIAC (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • بررسی روند تغییرات مورفولوژی مصب ………
 • بررسی علل زمین لغزش روستای …….
 • بررسی فرسایش آبی یا استفاده از سه روش ژئومرفولوژی، FOURNIER و MPSIAC در حوزه آبخیز …….
 • پهنه‌بندی سیل در بخشی از رودخانه زاینده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی رودخانه ……..
 • تاثیر مدیریت کاربری اراضی در کاهش فرسایش خاک (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز ……
 • تهیه و کاربرد منحنی فرمان در بهره‌برداری از مخزن سد ……..
 • سامانه تصمیم‌یار مکانی (SDSS) در تعیین مناطق مناسب عملیات بیولوژیک و مکانیکی حفاظت خاک.
 • کاربرد مدل ریاضی برای ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر روی سیلاب در حوضه ……
 • معیارها و شاخصهای آب و خاک در تخریب اراضی (مطالعه موردی حوزه …..
 • مقایسه رسوب‌زایی خندق‌ها و رابطه آن با ویژگی‌های حوزه آبخیز و سازند زمین‌شناسی در اقلیم‌های استان ……
 • مقایسه روشهای بیولوژیکی و مکانیکی مبارزه با فرسایش در منطقه ……
 • منشاءیابی رخساره‌های فرسایش بادی و راهکار مبارزه (مطالعه موردی: …..
 • نقش سازمانهای غیر دولتی و نهادهای واسطه مردمی در شکل‌گیری مشارکت (حوزه آبخیز …….
 • واسنجی ضریب تلفات اولیه و زمان تا اوج در روش شماره منحنی (CN) (مطالعه موردی در استان ……
 • واسنجی مدل فولر و تعیین ضریب طغیان منطقه‌ای (مطالعه موردی استان ……..
 • واسنجی و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی نسبت تحویل رسوب SDR (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….

موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی منابع طبیعی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید