موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری

۳ بهمن ۱۳۹۵

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری

موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری

در این بخش فهرست موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • ارزیابی اثر کمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسب‌ترین مدل پیش‌بینی رشد طولی خندق‌ها.
 • ارزیابی چهار روش برآورد نرخ تولید رسوب (SDR) به منظور انتخاب مناسبترین روش (مطالعه موردی در حوزه آبخیز …… .
 • ارزیابی دقت روشهای ژئومرفولوژی، FAO و هیدروفیزیکی برآورد شدت فرسایش و رسوب خاک (مطالعه موردی در حوزه آبخیز ……
 • ارزیابی مدلهای LNRF، ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز ……..
 • برآورد میزان فرسایش و رسوب با روش EPM و مقایسه آن با روش ژئومرفولوژی در حوزه (معرف) …….
 • بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و شکل هیدروگراف سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای آموزش انجام‌شده در حوزه آبخیز زاینده‌رود زیر حوزه …..
 • بررسی برآورد فرسایش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژی و EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ……
 • بررسی تاثیر رسوبات حاصل از پخش سیلاب در جذب و نگهداری رطوبت خاک به روش TDR (پخش سیلاب آب باریک بم.
 • بررسی تاثیر عوامل ژئوفولوژی در زمین‌لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….
 • بررسی تاثیر کمی تغییرات استفاده از اراضی در تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • بررسی رابطه و نوع میزان فرسایش با دو روش EPM و MPSIAC (مطالعه موردی حوزه آبخیز ……
 • بررسی روند تغییرات مورفولوژی مصب ………
 • بررسی علل زمین لغزش روستای …….
 • بررسی فرسایش آبی یا استفاده از سه روش ژئومرفولوژی، FOURNIER و MPSIAC در حوزه آبخیز …….
 • پهنه‌بندی سیل در بخشی از رودخانه زاینده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی رودخانه ……..
 • تاثیر مدیریت کاربری اراضی در کاهش فرسایش خاک (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز ……
 • تهیه و کاربرد منحنی فرمان در بهره‌برداری از مخزن سد ……..
 • سامانه تصمیم‌یار مکانی (SDSS) در تعیین مناطق مناسب عملیات بیولوژیک و مکانیکی حفاظت خاک.
 • کاربرد مدل ریاضی برای ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر روی سیلاب در حوضه ……
 • معیارها و شاخصهای آب و خاک در تخریب اراضی (مطالعه موردی حوزه …..
 • مقایسه رسوب‌زایی خندق‌ها و رابطه آن با ویژگی‌های حوزه آبخیز و سازند زمین‌شناسی در اقلیم‌های استان ……
 • مقایسه روشهای بیولوژیکی و مکانیکی مبارزه با فرسایش در منطقه ……
 • منشاءیابی رخساره‌های فرسایش بادی و راهکار مبارزه (مطالعه موردی: …..
 • نقش سازمانهای غیر دولتی و نهادهای واسطه مردمی در شکل‌گیری مشارکت (حوزه آبخیز …….
 • واسنجی ضریب تلفات اولیه و زمان تا اوج در روش شماره منحنی (CN) (مطالعه موردی در استان ……
 • واسنجی مدل فولر و تعیین ضریب طغیان منطقه‌ای (مطالعه موردی استان ……..
 • واسنجی و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی نسبت تحویل رسوب SDR (مطالعه موردی حوزه آبخیز …….

موضوع پروژه منابع طبیعی آبخیزداری

<imgنوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی منابع طبیعی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

ارسال درخواست:

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید:

واحد پروژه

شماره تماس خود را وارد نمایید تا پشتیبان تخصصی با شما تماس بگیرند.

سفارش سریع

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید