مراحل انجام تحقیقات میدانی

همان‌طور که در صفحه “روش تحقیق میدانی” توضیح داده شد، مراحل انجام تحقیقات میدانی باید در یک بازه زمانی مشخصی انجام شود؛ با توجه به محدودیت زمانی و صرف هزینه برای انجام این نوع تحقیقات، برنامه‌ریزی، اجرا و پیاده‌سازی چنین تحقیقاتی به‌مراتب سخت‌تر از سایر روش‌های تحقیق (مانند روش تحقیق کتابخانه‌ای) است.

اما تحقیقات میدانی به محققان اجازه می‌دهد تا از نزدیک در مورد افراد، حوادث و فرایندهایی که آن‌ها مطالعه می‌کنند، دانشی جدید به دست آورند. در هیچ روش دیگری، زندگی روزمره مردم این‌چنین از نزدیک موردبررسی قرار نمی‌گیرد. این به این معنی است که محققان در روش تحقیق میدانی می‌توانند اطلاعات بسیار دقیقی، شاید دقیق‌تر از سایر روش‌ها، درباره افراد و فرآیندها کسب کنند.

درنتیجه، انجام تحقیقات میدانی اهمیت و مزیت ویژه‌ای دارد. برای آسان‌تر شدن پیاده‌سازی این روش تحقیق، بهتر است آن را در چند مرحله اجرا کرد. در این مطلب تلاش شده تا برخی از مراحل اولیه برای انجام تحقیقات میدانی توضیح داده شود. مراحل انجام تحقیقات میدانی عبارتند از:

1.      تشکیل یک تیم تحقیقاتی مناسب

داشتن تیم تحقیقاتی مناسب با توانمندی‌های لازم برای انجام تحقیقات میدانی، بسیار مهم است. اعضای تیم تحقیقاتی، محقق و نحوه مدیریت کل تیم نقش مهمی در موفقیت تحقیق دارند.

2.      تعیین نمونه آماری در تحقیق میدانی

با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری، بخشی از جامعه آماری را برای انجام تحقیقات انتخاب کنید.

3.      روش جمع‌آوری داده‌ها

در تحقیقات میدانی، روش‌هایی مختلفی برای جمع‌آوری داده‌ها وجود دارد. همچنین می‌توان از چند روش در یک تحقیق میدانی استفاده کرد؛ روش‌هایی مانند نظرسنجی، مصاحبه، مطالعه موردی و مشاهده. بهتر است پیش از آغاز تحقیق، روش تحقیق موردنظر آزمایش شود.   

4.      یادداشت مشاهدات

بهتر است تمام مشاهدات تحقیق ثبت و ضبط شود. مشاهدات در تحلیل داده‌ها بسیار کمک‌کننده هستند.

5.      تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها جمع‌آوری شده برای بررسی اعتبار فرضیه تحقیق و نتیجه‌گیری امری مهم است.

6.      انتشار نتایج

بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها، مهم است که نتایج منتشر شده و در اختیار ذینفعان تحقیق قرار گیرد تا بتوانند از آن نتایج در بهبود و پیشرفت کارهای خود استفاده کنند.

تحقیقات میدانی به محققان اجازه می‌دهد تا از نزدیک در مورد افراد، حوادث و فرایندهایی که آن‌ها مطالعه می‌کنند، دانشی جدید به دست آورند. در هیچ روش دیگری، زندگی روزمره مردم این‌چنین از نزدیک موردبررسی قرار نمی‌گیرد. این به این معنی است که محققان در روش تحقیق میدانی می‌توانند اطلاعات بسیار دقیقی درباره افراد و فرآیندها کسب کنند.

لینک‌های مفید دیگر را نیز مطالعه کنید:
نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب
نحوه دانلود رایگان متن کامل پایان نامه
نحوه دانلود رایگان مقاله
نحوه دانلود رایگان کتاب

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
14 + 30 =