فصل چهارم پایاننامه کارشناسی ارشد

فصل چهارم پایاننامه کارشناسی ارشد

فصل چهارم پایاننامه کارشناسی ارشد

نوشتن فصل چهارم : نتایج مطالعه ‌ی شما

فصل چهارم پایاننامه تحت عناوین “یافته های پژوهش” ، “یافته های تحقیق” ، ” مطالعه تطبیقی”  و  “تحلیل نتایج” نگارش شده که در آن نتایج و یافته های پایاننامه تشریح می گردد.

فصل چهارم پایاننامه محصول فرایند تجزیه و تحلیل شما را فراهم می ‌آورد. این فصل را به عنوان یک فصل مجزا در نظر بگیرید که می ‌توانید به دوستان خود بدهید و با خواندن آن، آن ‌ها دقیقا می‌ دانند که شما چه چیزی در مطالعه خود بدست آورده‌اید. فصل چهارم پایاننامه به سوالات پژوهش شما بایست پاسخ دهد و بازتابش طرح شما در فصل دوم باشد. همچنین بایست در جهت هدف مطرح شده در فصل اول پایاننامه باشد و همچنین چرایی اهمیت آموزش انجام مطالعه را در مرحله نخست اثبات نماید.

نتایج و یافته‌ های شما بایست به فصل بررسی مطالعات پیش شما متصل گردد و به خصوص به چارچوب انتزاعی شما وصل شود. در برخی رساله ‌های کمی، بخش نتایج فقط شامل تجزیه و تحلیل آماری می‌ باشد که آموزش انجام گرفته است. در دیگر رساله ‌های کمی، بخش نتایج همچنین شامل یک بحث در مورد ارتباط بین نتایج، مطالعات مرتبط پیشین و چارچوب انتزاعی مطرح شده، می ‌باشد.

فصل چهارم پایاننامه نماینده‌ ی بهترین تفکر و پاسخ دانشجو و تیم مشاور به سوالات پژوهش می ‌باشد. بنابراین شما می ‌توانید ببینید که یک درک غیر کامل از نقش فصل سوم می ‌تواند به یک روش‌شناسی پر از شکاف منجر گردد، که باعث خروج مطالعه از مسیر اصلی خود خواهد شد و به سوالات پژوهش پاسخی داده نخواهد شد.

اجزای فصل چهارم

چه چیزهایی نیاز است در این فصل گنجانده شود؟

موضوعات زیر به طور معمول در این فصل قرار دارند و اغلب به این ترتیب هستند:

 1. مقدمه

 • به خواننده یادآوری نمایید که سوالات پژوهش شما چه بوده است
 • در یک مطالعه کیفی، شما بایست سوالات پژوهش را دوباره بیان کنید.
 • در یک مطالعه کمی شما بایست فرضیات را بیان نمایید.
 1. یافته ‌ها (کیفی)، نتایج(کمی) و بحث (کمی)

 • در یک مطالعه کیفی اطلاعات بایست به عنوان یافته‌ ها عنوان گردند. یافته ‌ها قالب ‌هایی هستند که از داده ‌های جمع‌آوری شده بدست آمده‌اند. آن ‌ها محصولات تجزیه و تحلیل هستند.
 • در یک مطالعه کمی، نتایج تجزیه و تحلیل کمی آموزش انجام شده ممکن است مستقل بیان گردند و بدون همراهی و ارتباطی با مطالعات بزرگتر باشند.
 • زمانی که اطلاعات کمی بدون هیچ توضیحی ارائه می‌گردند، یک بخش بحث بطور جداگانه بایست در جهت توضیح معانی نتایج اختصاص یابد.

ملاحظات فصل چهارم

 1. چطور فصل خود را سازماندهی می ‌کنید؟

 • فصل چهارم پایاننامه بایست به صورتی سازماندهی گردد که به سوالات پژوهش شما پاسخ داده شود. اطلاعات باید به نوعی سازماندهی شده باشند که منطقی و به آسانی قابل دنبال کردن برای خواننده باشند.
 • اگر این چیزی است که از داده ‌های شما و تجزیه تحلیلتان بدست آمده است، بایست نمونه ‌ها را در این بخش توصیف کنید، یا اگر اعتقاد دارید که این کار باعث ایجاد زمینه‌سازی برای یافته‌ های شما می‌ گردد، بایست توضیحات را ارائه نمایید. اگر همچنین جز یافته ‌های شما نمی ‌باشد و باعث انحراف از یافته‌ های اصلی می‌گردد، بایست آن را در فصل ۳ توضیح دهید.
 • شما بایست فصل خود را به یکی از طرق قالب، بخش‌ ها، موارد یا سوالات پژوهش سازماندهی کنید.
  استفاده از نام‌های مستعار
 • زمانی که داده ‌های کیفی را بیان می‌ کنید، تمامی اسامی باید به دلیل محرمانه بودن، مخفی گردند. شما در مرحله گرفتن رضایت از مشارکت‌کنندگان این تعهد را به آن‌ ها در فرم IRB داده‌اید.

 2. استفاده از جداول، چارت ‌ها و اشکال

 • در هر دو نوع پایاننامه کیفی و کمی ممکن است از جداول، چارت ‌ها و اشکال استفاده نمایید.
 • از ارائه جداول، چارت ‌ها و اشکالی که قصد توضیح دادن آن ‌ها را ندارید، بپرهیزید.
 • جداول، چارت‌ ها و اشکال بایست بدون نیاز به متن گویا باشند
 • مسئولیت شما آن است که آنچه را که در جداول، چارت ‌ها و اشکال مهم می ‌دانید به خواننده انتقال دهید.

3. چه زمانی از یک جدول، چارت و شکل استفاده می ‌کنید؟

 • در یک مطالعه کیفی، زمانی که داده‌ های کمی را ارائه می‌ کنید که موارد مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید یا جمعیت ‌های گوناگون، یا اعضای مختلف از آن جمعیت را با یکدیگر قیاس می‌کنید، از جدول، شکل یا چارت بایست استفاده کنید. زمانی که اطلاعاتی دارید که درک آن تنها با استفاده از متن برای خواننده دشوار است و خواننده با مشاهده آن اطلاعات جامع‌تری دریافت خواهد کرد نیز بایست این کار را آموزش انجام دهید.
 • آمار توصیفی
 • در مطالعه کمی زمانی که نتایج با اهمیت را نشان می ‌دهید.
 • پیرامون درست بودن فرمت جداول، اشکال و چارت ‌ها با APA مشورت نمایید.

شما بایست مشخص کنید که می‌ خواهید چه بخش ‌هایی از اطلاعات به درون ضمیمه بروند که مغایر با بحث اصلی پایان‌ نامه هستند. برای مثال، اگر جداول اضافه‌ ای دارید که نتایج را بیان می ‌کنند و فکر می‌ کنید که ارزش اشتراک با خواننده را دارند اما موضوع اصلی رساله‌یا‌تز شما نیستند، شما بایست به ایجاد یک ضمیمه مبادرت ورزید. به طور مشابه، اگر اطلاعات مرتبط ولی غیر اساسی دیگری نیز دارید، بایست افزودن آن ها را در بخش ضمیمه مد نظر داشته باشید. و در نهایت، ممکن است تصمیم بگیرید که ابزارهایی را که برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرده ‌اید در یک ضمیمه بیاورید.

شما ممکن است در حین نوشتن فصل چهارم پایاننامه سوالات زیر به ذهنتان خطور کند. برخی دانش‌آموزان نگران مسائل زیر هستند:

 1. اگر یافته‌ های من کافی نباشد چه خواهد شد؟

در یک مطالعه کیفی، هیچ وقت نگرانی و ریسک تمام کردن گزارش بدون اطلاعات ارزشمند وجود ندارد. مطالعه کیفی در مورد درک یک تجربه و بدست آوردن دید در مورد موضوع مورد نظر است. همواره داده‌ ها، بینش را در یک تجربه مهیا می‌ کنند.

 1. اگر به چیزی برسم که پیرامون آن سوالی مطرح نکرده باشم، چه خواهد شد؟

اگر یافته ‌ها قابل توجه برای ارائه گزارش باشند، شما یک سوال پژوهش در جهت یافته‌ ها ترتیب خواهید داد.

 1. تحت چه شرایطی، در سوالات پژوهش خود تجدید نظر می‌ کنم؟

سوالات مطالعه کیفی می ‌تواند و اغلب بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد تا رساله تکمیل گردد. سوالات پژوهش با یافته ‌ها تطبیق می‌یابد و نه بالعکس.

ارائه نتایج (کمی) ، چطور نتایج خود را ارائه نمایید(کمی)؟

در یک رساله کمی یا پایاننامه شما نتایج خود را ارائه خواهید کرد. شما شاید نتایج خود را به همراه یا بدون بحث و توضیح در مورد معانی نتایج ارائه دهید. شما بایست با مسئول مستقیم خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که رویکرد درست و مطابق نظر او را دنبال می ‌کنید. بنابراین، فصل چهارم پایاننامه شما شامل مطالب زیر است:

 • مقدمه
 • نتایج
 • بحث

ابتدا، شما بایست به خواننده خود یادآوری کنید که سوالات پژوهش شما چه هستند. سپس نتایج شما بایست در مواجه با سوالات، ارائه گردند. نتایج شما پاسخ ‌ها یا راه‌حل ‌های شما برای آن سوالات می ‌باشند.

نتایج شما بایست فقط روی داده ‌هایی که به شما اجازه پاسخ به سوالات پژوهشتان را می ‌دهند، متمرکز باشند و نه روی داده‌ های خام.

همچنین اگر بخش بحث نتایج را در این بخش قرار می ‌دهید، بحث شما بایست مرتبط با چارچوب انتزاعی شما باشد.

ارائه نتایج (کیفی)، چطور یافته ‌های خود را ارائه می‌ کنید(کیفی)؟

زمانی که یافته‌ های خود را مرتب می‌ کنید، اولین چیزی که بدان فکر می‌کنید آن است که چطور یافته ‌های خود را سازماندهی نمایید. یافته‌ های شما نماینده داستانی است که قرار است در برابر پاسخ شما به سوالات پژوهش گفته شود. بنابراین، بایست داستان خود را طوری سازماندهی کنید که برای شما و برای خوانندگان شما معقول باشد. بایست درباره چگونگی بیان یافته ‌های خود فکر کنید که در برابر سوالات پژوهش متقاعدکننده باشند.

این سوالات ممکن است سوالاتی که از پیش برای پاسخ تعیین کرده‌اید نباشند، اما قطعا سوالاتی خواهند بود که به آن ‌ها پاسخ خواهید داد. شما احتمالا بهترین شیوه را برای سازمان‌دهی یافته ‌های خود ابتدا بر اساس سوالات و پس از آن بر اساس قالب خواهید یافت. ممکن است فرمت‌ های دیگری نیز وجود داشته باشند که برای داستان شما بهتر باشند.

زمانی که تصمیم گرفتید که چطور یافته ‌های خود را سازمان‌دهی نمایید، فصل خود را با یادآوری به خوانندگان در مورد سوالات پژوهش خود آغاز خواهید کرد. شما بایست بین ارائه داده‌ های خام و استفاده از داده‌ ها به عنوان مدرک یا مثال برای حمایت از یافته ‌هایی که شناسایی کرده‌اید، تمییز قائل شوید. در زیر نکاتی است که بایست در نظر بگیرید:

یافته‌ های شما بایست مدارک کافی از داده‌های شما فراهم آورد تا بتوانید نتیجه‌گیری خود را حمایت نمایید. مدارک از میان مصاحبه‌ ها، بخش ‌هایی از مشاهدات و مدارک شکل خواهد گرفت.

 • از لحاظ اخلاقی بایست مطمئن گردید که به یافته ‌های خود اطمینان دارید و مدارک مخالف یافته ‌های خود را مد نظر گرفته‌اید و چیزی را گزارش نکرده‌اید که مدارک کافی در پس‌زمینه آن وجود داشته باشد.
 • یافته‌ های شما بایست مرتبط به چارچوب انتزاعی شما باشند.
 • یافته‌ های شما بایست در پاسخ به مشکلات مطرح شده باشند( که به عنوان سوالات پژوهش نام برده شده‌اند) و بایست راه حل یا پاسخ به این سوالات باشند.
 • شما بایست روی داده‌ هایی تمرکز کنید که به شما اجازه پاسخگویی به سوالات پژوهش را می‌ دهند و نه روی داده‌های خام.
 • مطالعات کیفی بهترین مثال ‌ها را از داده ‌ی خام برای اثبات مقصود تجزیه و تحلیل ارائه می ‌دهد و فقط به نمایش داده‌ها نمی‌ پردازد.
 • اعداد(آمار توصیفی) به خوانندگان شما در درک آنکه چقدر یافته‌ های شما معمول است، کمک می ‌کند. اعداد کمک کننده هستند و نبایست تنها به دلیل اینکه یک رساله‌ی کیفی را آموزش انجام می‌ دهید نادیده گرفته شوند.

1 دیدگاه برای “فصل چهارم پایاننامه کارشناسی ارشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
11 + 17 =