فصل های رساله دکتری

یک دانشجوی دکتری بعد از این که واحدهای نظری را پاس کرد، باید رساله خود را بنویسد تا توانایی پژوهشی خویش را مورد ارزیابی اساتید (استاد راهنما، استاد مشاور، اساتید داور داخلی و داور خارجی) قرار دهد. شما تنها با نوشتن و دفاع از رساله خود موفق به اخذ مدرک دکتری خواهید شد.

زمانی که می‌خواهید موضوع تز دکتری خود را انتخاب کنید، مطالب بیان شده در لینک‌های زیر می‌توانند کمک‌کننده باشند.

موضوع رساله دکتری

چگونه عنوان رساله دکتری را انتخاب کنیم؟

بعد از انتخاب موضوع رساله، باید نتایج پژوهش‌های خود را به صورت کتبی در قالب رساله دکتری نوشته و به کمیته علمی دانشگاه تحویل دهید. در این مطلب تلاش شده است تا در مورد بخش‌های مختلف فصل های رساله دکتری توضیحاتی اجمالی ارائه شود.

تیتر فصل‌های رساله دکتری

فصل‌های رساله دکتری عبارتند از:

 1. مقدمه
 2. پیشینه تحقیق
 3. مواد و روش‌ها
 4. نتایج و بحث
 5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

هر کدام از این فصل‌ها شامل بخش‌های متفاوتی است، که در ادامه به توضیح بخش‌های مختلف هر فصل می‌پردازیم.

فصل اول: مقدمه

در فصل اول، شما باید در مورد اهمیت مطالعه خود بنویسید و توضیح دهید که چه شکاف و مشکلی در تحقیقات قبلی وجود داشته که در پایان نامه و رساله شما مورد بررسی قرار گرفته شده است.

برای نوشتن این بخش از پایان نامه از خود بپرسید که چه سوالاتی در رساله شما پاسخ داده شده است.

بخش‌های فصل 1 پایان نامه و رساله دکتری عبارتند از:

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • هدف مطالعه
 • اهمیت مطالعه
 • سوالات پژوهش و فرضیه‌ها
 • تعریف کلمات کلیدی
 • محدودیت‌های مطالعه
 • خلاصه فصل

فصل دوم: پیشینه تحقیق

هر فصل از پایان نامه با یک مقدمه شروع می‌شود که فصل دوم نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که چه زمانی و چه کسی برای اولین بار مطالب مرتبط با موضوع رساله را مطرح کرده است، در این بخش از پایان نامه توضیح داده می‌شود.

مطالعات قبلی که در محدوده موضوع رساله شما انجام شده، در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفته و به صورت تیتروار و به ترتیب تاریخ بیان می‌شود.

برای نوشتن این فصل از رساله باید از پایان نامه‌ها و مقالات مرتبط با تز دکتری خود استفاده کنید.

در لینک “دانلود رایگان پایان نامه” و “معرفی سایت‌های علمی پژوهشی” نحوه دانلود رایگان پایان نامه و مقالات معتبر از سایت‌های علمی ربیان شده است.

فصل 3: مواد و روش‌ها (روش تحقیق)

در فصل 3، روش مطالعه را توضیح دهید. روش و ابزار انتخاب شده را به تصویر بکشید و به سوالاتی نظیر «چرا این روش را انتخاب کردید»، «چگونه از این ابزار استفاده کردید» و «چگونه از چنین روشی برای نتیجه‌گیری استفاده کردید» پاسخ دهید.

بخش‌های این فصل عبارتند از:

 • مقدمه
 • جامعه و نمونه
 • ابزارهای مورد استفاده
 • روش جمع‌آوری داده‌ها
 • طرح آزمایش
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • متغیرها
 • خلاصه فصل

برخی از حوزه‌های مطالعاتی و برخی از موضوعات (مانند موضوعات حقوقی و تاریخی و ادبی) که نیازی به اندازه‌گیری متغیرها نداشته، این فصل را ندارند.

فصل 4: نتایج و بحث

در این فصل، شما باید یافته‌های خود را با استفاده از جداول و نمودارها ارائه کنید. سپس یافته‌های خود را مورد بحث و تحلیل قرار دهید.

برای ارائه نتایج خود از بخش‌های زیر استفاده کنید:

 • مقدمه
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها
  • تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
  • تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها
 • نتایج آزمون فرضیه
 • خلاصه فصل

فصل 5: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

همان‌طور که عنوان فصل نشان می‌دهد، شما در این بخش نتیجه‌گیری خواهید کرد. همچنین در این فصل، پیشنهاداتی برای مطالعات آتی بیان می‌شود.

این قسمت از پایان نامه، شامل بخش‌های زیر است:

 • مقدمه
 • جمع‌بندی نتایج تحلیلی یا آزمایشگاهی
 • محدودیت‌های مطالعه
 • پیشنهاد‌ات برای تحقیقات آتی
 • نتیجه‌گیری

توجه داشته باشید که بخش‌های هر فصل ممکن است با توجه به موضوع رساله و رشته دانشجو متفاوت باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید