فصل اول پایاننامه کارشناسی ارشد

نوشتن فصل اول پایاننامه:

معرفی پایاننامه پایانی خود

مشاوران ما به دانشجویان کمک می کنند تا روی یک شکاف خاص در دانش تمرکز کنند و الزامات مورد نیاز این فصل را برای دفاع از انتخاب خود فراهم آورند. فصل اول پایاننامه، با تمرکز بالا روی کارهای گذشتگان و معمولا با یک پیشنهاد در مورد موضوع مورد کار که توسط یک کمیته پیش از ارائه پروپوزال تایید می‌گردد تا کار پژوهشی آغاز گردد. پس از تایید این پیشنهاد، برخی از کارهای پیشینیان ممکن است وارد فصل دوم پایاننامه گردند که سپس بخشی از پروپوزال این کار پژوهشی خواهند شد.

فصل اول پایاننامه موتوری است که بقیه بخش ها را به حرکت در می آورد و بایست همراه با یک استدلال کاملا تجربی همانند آنچه در دادگاه ها یافت می‌گردد، باشد. سرتاسر آن بایست پر از دلیل و مدرک باشند. این فصل یک پایاننامه نوشتن همراه با خلاقیت در یک کلاس خلاقیت نیست؛ از این رو زمانی که از یک عبارت یا کلمه در فصل اول پایاننامه استفاده می کنید، از کلمه یا عبارت مشابه در کل رساله بهره ببرید. محتوای آن معمولا از پنج فصل تشکیل می گردد.

در برخی مکان ها نیز مطالب از یک پایاننامه به پایاننامه ای دیگر تکراری خواهند بود. یک رساله طولانی ممکن است بیش از پنج فصل داشته باشد، اما بیشتر دانشگاه ها به خاطر وجود محدودیت هایی در زمینه نگه داری رساله ها در کتاب خانه ها به صورت فیزیکی و میکروفیلم ،حداکثر صفحات  را به ۳۵۰ صفحه محدود می کنند.
از تعداد زیادی کلمات و جملات انتقالی از یک بخش به بخش دیگر استفاده کنید، همچنین زیر فصل ها را نیز به کار ببرید که به خوانندگان شما اجازه می دهند که خط فکری شما را دنبال نمایند. دنبال کردن، یک خط کلی از محتوای تجربی فصل اول پایاننامه است.

اغلب دانشگاه ها محتوا را به ترتیب دیگری مرتب می کنند، اما همانند تمامی رساله ها، موضوع از  اهمیت  ویژه ای برخوردار است زیرا  «جمله آغازین»  تجربی می باشد که ممکن است در دادگاه نیز یافت گردد. ( در نظر داشته باشید که رساله می تواند ۵ صفحه نوشته  یا ۵۰ صفحه عکس از بال های سنجاقک برای مدرک دکتری حشره شناسی باشد.)

فصل اول از پایاننامه به اختصار به معرفی پایاننامه پرداخته که این فصل شامل سر تیترهای مقدمه ، بیان مساله ، اهمیت و ضرورت آموزش انجام تحقیق، اهداف ، فرضیه ها ، سوالات تحقیق ، دامنه و جامعه تحقیق ، محدودیت ها و تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها می باشد. در نگارش این فصل می توان از فرم پیشنهادی پر شده (پروپوزال) که قبل از شروع پایاننامه تکمیل شد استفاده نمود.

پاراگراف مقدمه

حوزه مورد علاقه خود را در یک یا دو پاراگراف بیان نمایید و با یک جمله که دست آورد مطالعه را بیان می کند، آن را به پایان رسانید. خواننده را برای موضوع دقیق رساله منتظر نگذارید.

در قسمت مقدمه فصل اول پایاننامه ، موضوع پایاننامه بیان گردیده و توضیحات کلی راجع به آن و مروری بر ادبیات پیشین داده می شود. همچنین به عنوان سرآغاز پایاننامه در این قسمت بیان می شود که طی فصل های دیگر چه مواردی شرح و بیان خواهد شد. به عبارت دیگر بیان می شود که در فصل دوم ، سوم ، چهارم و پنجم چه مواردی قرار است شرح داده شود.

پس زمینه مشکل

این بخش بسیار با اهمیت است به همین جهت بایست شامل اشاراتی به همه ی موضوعات مورد اهمیت فصل دوم، بررسی کارهای گذشتگان و فصل سوم، روش شناسی باشد. واژه های کلیدی بایست به وفور مورد استفاده قرار گیرند که متعاقبا در فصل دوم دوباره استفاده خواهند شد. این بخش شامل یک خلاصه دو تا چهار صفحه ای از مهم ترین یافته ها در حوزه مورد علاقه است که اکثر یافته های کنونی در حوزه مورد نظر را نقل می کند.

در هر پاراگراف دو تا سه استناد به کارهای آموزش انجام شده توصیه می شود. پاراگراف ها بایست شامل خلاصه ای از مسائل حل نشده، یافته های در تضاد، نگرانی های اجتماعی، آموزشی و ملی، یا مشکلات بین المللی باشد و به بخش بعدی یعنی بیان مسئله منجر گردد. مسئله یک شکاف در دانش است. تمرکز پس زمینه مسئله در جایی است که شکاف موجود در دانش در پژوهش حاضر یافت شده است.

بیان مسئله

بیان دقیق شکاف در دانش، برخواسته از بیان پس زمینه آن است که در پاراگراف های قبلی بحث گردید که اکثر یافته های پژوهشی اخیر را بررسی کرده است. وجود یک شکاف در دانش، دلیل اصلی مطالعه به شمار می آید، بنابراین آن را با جزئیات و دقیق بیان نمایید. از عبارت «شکاف در دانش» استفاده کنید. بیان مسئله شامل یک تعریف کلی از نیاز برای مطالعه و مسئله خاص که به آن اشاره خواهد شد، خواهد بود.

هدف مطالعه

هدف مطالعه توضیحی است شامل یک یا دو پاراگراف که طراحی پژوهش مانند کیفی، کمی، ترکیبی، قوم نگاری، یا طرح های دیگر را شناسایی می نماید. متغیرهای پژوهش، اگر یک مطالعه کمی شناسایی شد، برای مثال، مستقل، وابسته، مقایسه‌ای، ارتباطات، یا دیگر متغیرها می باشند. جمعیت مورد استفاده شناسایی شده است، چه به صورت تصادفی انتخاب شوند یا به صورت هدفمند برگزیده گردند و مکان پژوهش نیز بیان شده است. بیشتر این عوامل به صورت جزئی در فصل سوم پایاننامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

هر پژوهشی دارای اهدافی می باشد که در فصل اول پایاننامه به اختصار می بایست شرح داده شود .علاوه بر اینکه این اهداف براساس موضوع از مقالات و کتاب های مرجع بدست می آید، خود دانشجو نیز می تواند مواردی را خود در نظر بگیرد. در این قسمت در بسیاری از موارد تعاریفی از متغیرها و مفاهیم نیز ارائه خواهد شد. منظور از اهداف در تحقیقات علمی آن است که فرد محقق در پژوهش به دنبال چه چیزی است که می خواهد به آن دست یابد.

به عنوان مثال در تحقیقی تحت عنوان تحلیل و پیش بینی رفتار مشتریان بر روی شبکه های اجتماعی فرد محقق به دنبال روش بهینه و موثر در پیش بینی صحیح رفتار مشتری در یک محیطی خاص مانند شبکه های اجتماعی می گردد و این یک هدف در این تحقیق محسوب می شود.

اهمیت مطالعه

اهمیت بیانی است که چرایی مهم بودن پاسخ به شکاف موجود در دانش را بیان می کند، و وابسته به بهبود وضعیت انسان می باشد. مشارکت در بدنه علم توصیف شده است و اینکه چه کسی می تواند از این دانش بهره بگیرد نیز برای تصمیم گیری بهتر، بهبود سیاست ها، پیشرفت علم یا دیگر کاربردهای اطلاعات جدید خلاصه نویسی شده است.

ضرورت و اهمیت موضوع و دلیل انتخاب موضوع پایاننامه، در فصل اول پایاننامه تحت سرتیتر اهمیت و ضرورت آموزش انجام تحقیق بیان می شود. هر دانشجو می بایست بداند موضوعی که برای پایاننامه خود انتخاب کرده، از چه درجه اهمیتی در دنیای آکادمیک برخوردار است و چقدر ارزش صرف وقت و هزینه را دارد.

سوالات اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهش اساس جمع آوری اطلاعات است و برخواسته از هدف مطالعه می باشد. ممکن است یک سوال، دو یا چند سوال وجود داشته باشد. زمانی که پژوهش به اتمام رسید، میزان کمک به علم ،پاسخ به این سوالات خواهد بود. سوالات اساسی پژوهش را با سوالات مصاحبه در یک مطالعه کیفی یا سوالات یک مطالعه کمی اشتباه نگیرید. سوالات پژوهش در یک مطالعه کیفی در پی فرضیات باطل و جایگزین می باشد.

همچنین سوالاتی در پژوهش مطرح شده که می بایست در انتهای کار پایاننامه به آن ها پاسخ داده شود که در واقع هدف از آموزش انجام پایاننامه پاسخ دادن به سوالات ابتدای پژوهش است. در راستای اهداف تحقیق، سوالاتی در پژوهش ایجاد می شود که پاسخ آنها پس از مدلسازی و تحلیل نتایج به دست می آید.
به عنوان مثال در تحقیقی با عنوان تحلیل رفتار مشتریان آنلاین بر روی وب سایت های تجاری سوالاتی که ممکن است ایجاد شود به قرار زیر است:

 • چطور می توان مشتریان را به طور موثر ترغیب به خرید آنلاین از برند خاصی نمود؟
 • چطور می توان رفتار مشتریان را بر روی اینترنت دنبال نمود؟

فرضیات

فرضیه یک پیش بینی قابل آزمایش برای یک پدیده قابل مشاهده است که به آن شکاف در دانش گفتیم. هر سوال پژوهشی در یک مطالعه کیفی دارای فرضیات باطل و جایگزین می باشد. مطالعات کیفی فرضیه ندارند. دو فرضیه بایست در پی سوال پژوهشی و آن چه که روی آن بنا شده، باشند. فرضیات، پیش بینی های مورد آزمایش شکاف در دانش هستند. در یک مطالعه کیفی، فرضیات با سوالات اصلی پژوهشی جایگزین می شود.

طراحی پژوهش

در فصل اول پایاننامه این یک خلاصه از روش شناسی است و شامل یک طرح خلاصه کلی از سه چیز می باشد: الف) شرکت کنندگان در مطالعه کیفی یا موضوعات مطالعه کمی( مشارکت کنندگان انسانی  به عنوان شرکت کننده شناخته می شوند و موضوعات غیر انسانی به عنوان موضوع در نظر گرفته می شود) ب) ابزار استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات و ج) روشی که مورد استفاده قرار گرفت. تمامی این عوامل با جزئیات در فصل ۳ گزارش داده می شوند. در یک مطالعه کمی، ابزار با جزئیات کامل در فصل ۳ اعتبار سنجی خواهند شد.

در یک مطالعه کیفی، اگر یک پرسشنامه طراحی شده توسط محقق باشد، اعتبارسنجی درستی پروتکل مصاحبه معمولا با یک مطالعه آزمایشی بدست خواهد آمد. برای هر کدام از مطالعات کیفی یا کمی، استفاده از یک ابزار نظرسنجی موجود برای دفاع آسان تر می باشد و نیازمند مطالعه آزمایشی نیست؛ اگرچه، فصل ۳ بایست شامل یک بررسی دقیق ابزار و چگونگی اعتبار سنجی آن توسط خالق آن باشد.

در یک مطالعه کیفی، که معمولا شامل مصاحبه ها می باشد، ابزار یک پروتکل مصاحبه است – یک سری سوال از پیش تعیین شده که از هر مشارکت کننده پرسیده می شود که بر پایه سوالات اصلی پژوهش است. یک مصاحبه کیفی نبایست کمتر از ۱۰ سوال پایان باز داشته باشد و نبایست کمتر از یک ساعت زمان بگیرد که در این صورت از لحاظ کیفی به عنوان یک پژوهش قوی تلقی می‌گردد.

در حوزه علوم انسانی، یک ارزیابی جمعیتی می بایست با مطالعات کمی و کیفی همراه شود تا بتواند پارامترهای جمعیت شرکت کنندگان را تعیین کند. ارزیابی جمعیتی در بیشتر رساله ها تقریبا یکسان هستند. در علوم، یک ارزیابی جمعیتی به ندرت مورد نیاز می باشد.

چارچوب نظری

چارچوب نظری، تئوری بنیادینی است که برای تهیه یک چشم انداز که مطالعه بر آن استوار است، استفاده می شود. برای مثال، اگر مطالعه ای در علوم اجتماعی درباره ی استرس باشد که منجر به ترک کار معلمان گردد، تئوری تشدید Apple می تواند به عنوان تئوری مورد استناد قرار گیرد که بر طبق آن استرس به صورت تجمعی است و نتیجه ادامه دار بودن این استرس ها باعث کاهش دقت معلمان می‌گردد که در نهایت تمایل به ترک کار پیدا خواهند کرد.

در علوم تحقیقات در مورد گونه های جدید که ممکن است تکامل  یافته گونه های قدیمی تر یا منقرض شده باشند، بر پایه تئوری تکامل داروین خواهند بود. برخی گروه ها، توضیحات چارچوب نظری را در فصل اول پایاننامه و برخی در فصل دوم قرار می دهند.

فرضیات، محدودیت ها، و حوزه (مرزها)

فرضیات، حقایق بدیهی هستند. در یک مطالعه کیفی، در مطالعه ای در مورد مدیران ممکن است که مشارکت کنندگان بسیار واجد شرایط در نظر گرفته شوند. اینگونه میتواند در نظر گرفته شود که مشارکت کنندگان  صادقانه و بدرستی به سوالات مصاحبه بر پایه تجربیات شخصی پاسخ می دهندو آن که مشارکت کنندگان با صداقت و به بهترین توانایی های فردی خود واکنش نشان می دهند.

محدودیت های یک مطالعه آن چیزهایی هستند که پژوهش روی آن ها کنترلی ندارد. محدودیت های بدیهی، نقاط ضعف بالقوه یک مطالعه هستند. تعصبات محقق و جعل ادراکی او، محدودیت های بالقوه در یک مطالعه کیفی هستند؛ در یک مطالعه کمی، یک محدودیت می تواند توانایی ابزار برای جمع آوری درست داده ها باشد.
حوزه، حدود مطالعه است و شامل اندازه گیری ها می گردد. در یک مطالعه کیفی این مورد شامل تعداد شرکت کنندگان، مکان جغرافیایی و دیگر داده های عددی مربوط است. در یک مطالعه کمی، اندازه المان های آزمایش مورد استناد قرار می گیرند. تعمیم پذیری مطالعه ممکن است مورد اشاره قرار گیرد.

کلمه تعمیم که در فرهنگ لغت Word 2007 موجود نیست، به معنی حدی است که داده ها قابل اجرا در مطالعات دیگری به جز مطالعه ی آموزش انجام گرفته می باشد، یا تحت چه شرایطی مطالعه صورت گرفته است.
مرزها، محدودیت های طرح پژوهش هستند که به صورت عمدی توسط محقق اعمال می گردند. مرزها در یک مطالعه علوم اجتماعی چیزهایی مانند یک مدرسه خاص هست که مطالعه در آن صورت گرفته است، یا در یک مطالعه علمی، تعداد تکرارها را به عنوان مرز در نظر می گیرند.

هر تحقیقی برای پیشبرد و آموزش انجام کار به جامعه فرضی، نقش های فرضی ، فعالیت ها و شرایط فرضی نیاز دارد تا محقق بتواند تحقیق را تحت این شرایط آموزش انجام داده و تحلیل نماید. بعد از اتمام کار پایاننامه و تحلیل نتایج ممکن است بعضی از فرضیات رد و بعضی نیز تایید شوند. یعنی ممکن است قبل از مدلسازی شرایطی را تعیین نماییم که تصور کنیم نتیجه را بهینه نموده در حالیکه پس از اعمال آن شرط و تحلیل نتایج، نتیجه طور دیگر رقم بخورد

تعریف اصطلاحات

تعریف اصطلاحات برای هم رشته ای های آگاه نوشته شده است، نه برای افرادی از رشته های دیگر ، به دلیل اینکه مکان چندانی وجود ندارد تا صفحات را با تعاریف پر نمایند وقتی که هم رشته های شما از آن اطلاع کامل دارند. در عوض، تعاریفی که ممکن است در میان هم رشته های خود چندین تعریف داشته باشد را در فصل اول پایاننامه بنویسید.

دامنه و جامعه تحقیق

فضای تحقیق،  نقش های مختلف در تحقیق ، متغیرها و پارامترهای دخیل در تحقیق تحت عنوان جامعه تحقیق در فصل اول پایاننامه تشریح می شود. در راستای مثالی که بالاتر ذکر شد در تحقیق با عنوان تحلیل و پیش بینی رفتار مشتریان آنلاین در قبال برندهای مختلف می توان موارد ذیل را به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفت:

 • فضای تحقیق: یک فضای تجاری Business to customer
 • کمپانی برندهای مختلف در نقش فروشنده ، افراد حاضر دیگر در آن محیط در نقش مشتری می باشند.

محدودیت ها

هر پژوهشی ممکن است طی آموزش انجام کار با محدودیت هایی مواجه شود که این محدودیت ها می تواند نظری یا اجرایی باشد که به موضوع مورد مطالعه بستگی دارد و از یک موضوع به موضوع دیگر متفاوت است. در فصل اول پایاننامه این محدودیت ها بیان خواهد شد.

به عنوان مثال در تحقیق با عنوان تحلیل و پیش بینی رفتار مشتریان بر روی وب سایت های تجاری محدودیت های ممکن به قرار زیر است:

تحلیل رفتار بر روی محیط آنلاین به دلیل ناملموس بودن نقش ها و یا حتی تغییر مداومIP  آدرس ها  مشکل بوده و جزء محدودیت های تحقیق می باشد.

نوآوری تحقیق

لازم به ذکر است که پایاننامه می بایست جدید بوده و تکرار کارهای آموزش انجام شده در تحقیقات پیشین نباشد. ضروری است در پایاننامه نوآوری و ابتکار وجود داشته باشد تا زمانی که توسط اساتید تحت داوری قرار می گیرد، تایید شود. درصورتیکه یک پایاننامه نوآوری در آن موجود نباشد از نظر استاد راهنما و هیئت داوران مردود است. هر دانشجو می تواند به کمک موارد گفته شده در ذیل به پایاننامه خود جهت داده تا به نوآوری و ابتکاری در حیطه موضوع پایاننامه خود برسد:

 • برطرف نمودن شکاف های تحقیقاتی در کارهای پیشین
 • بررسی زوایا و جنبه های دیگر موضوع

در تحقیقی با عنوان تحلیل مشتریان آنلاین بر روی وب سایت های تجاری می توان زوایای مختلف را بررسی نمود و هر کدام از موارد که تحقیقی در آن حوزه آموزش انجام نشده را به عنوان نوآوری کار خود در نظر گرفت. برخی از موارد بررسی شده در این حوزه :

 1. تاثیر گرافیک وب سایت های تجاری بر روی ترغیب مشتریان به خرید از برندی خاص
 2. بررسی فاکتورهای موثر در ترغیب مشتریان آنلاین به خرید اینترنتی
 3. بررسی عوامل موثر در اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی
 • در صورت وجود فرضیات محدود، فرضیات و پارامترهای جدیدی برای آن تعریف شود و مساله تحت شرایط جدید مدلسازی و تحلیل شود.
 • تغییر مدل اصلی به صورت صحیح و یا تغییر روش حل مدل: به عنوان مثال می توان مدل ارائه شده در تحقیقات گذشته که با روش های آماری اعتبارسنجی شده را این بار با روشهای مطالعه موردی اعتبار سنجی نموده و نتایج را تحلیل نمود.
 • شبیه سازی مدل به روش های مختلف : به طور مثال در تحقیقات گذشته روش A مورد استفاده قرار گرفته و شما می توانید در پژوهش خود روش B را مد نظر قرار داده و علاوه بر بررسی نتایج به روش B مقایسه ای نیز بین این دو روش آموزش انجام دهید.

1 دیدگاه برای “فصل اول پایاننامه کارشناسی ارشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
18 + 4 =