روش‌های جمع‌آوری داده‌ها

جمع‌آوری داده‌ها، در حقیقت فرآیند گردآوری اطلاعات از همه منابع مربوط به پیدا کردن پاسخ مسئله تحقیق، آزمودن فرضیه‌ها و ارزیابی نتایج است. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها را می‌توان به دودسته تقسیم کرد:

روش‌های جمع‌آوری داده‌های ثانویه(secondary )

روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه(primary)

روش‌های جمع‌آوری داده‌های ثانویه

داده‌های ثانویه، نوعی از داده‌ها است که قبلاً در کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، ژورنال‌ها، پورتال‌های آنلاین و غیره منتشر شده است. در این منابع، صرف‌نظر از ماهیت زمینه تحقیقاتی شما، اطلاعات مرتبط با حوزه تحقیقاتی شما، به‌وفور یافت می‌شود. بنابراین استفاده از مجموعه معیارهای مناسب برای انتخاب داده‌های ثانویه برای استفاده در مطالعه نقش مهمی در افزایش سطح روایی و پایایی پژوهش دارد.

این معیارها شامل اعتبارنامه نویسنده، قابلیت اطمینان منبع، کیفیت بحث، عمق تحلیل، میزان سهم متن در توسعه حوزه تحقیقاتی و غیره می‌شود بدون در نظر گرفتن تاریخ انتشار.

روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه

داده‌های اولیه، داده‌هایی هستند که از قبل وجود نداشته‌اند. روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه می‌تواند به دو گروه تقسیم شود:

کمّی(quantitative)

کیفی(qualitative)

روش‌های جمع‌آوری داده‌های کمّی در فرمت‌های مختلف، بر اساس محاسبات ریاضی انجام می‌گیرند. روش‌های جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمّی شامل پرسشنامه‌هایی با سؤالات بسته، روش‌های همبستگی و رگرسیون، میانگین، مد و متوسط و سایر موارد می‌شود.

روش‌های کمّی جمع‌آوری داده‌ها ارزان‌تر هستند و در مقایسه با روش‌های کیفی می‌توانند در مدت‌زمان کوتاه‌تری انجام شوند. علاوه بر این، سطح بالای استانداردسازی روش‌های کمّی، مقایسه یافته‌ها را آسان‌تر می‌سازد.

برعکس، روش‌های تحقیق کیفی شامل اعداد یا محاسبات ریاضی نیستند. تحقیقات کیفی ارتباط نزدیکی با کلمات، صداها، احساسات، عواطف، رنگ‌ها و دیگر عناصر غیرقابل‌اندازه‌گیری دارند.

اساساً مطالعات کیفی باهدف تضمین سطح عمق درک بیشتر انجام می‌یابد و روش‌های جمع‌آوری داده‌های کیفی شامل مصاحبه‌ها، پرسشنامه‌ها با سؤالات باز، گروه‌های تمرکز(focus groups)، مشاهده(observation)، بازی و یا نقش بازی(game or role-playing)، ، مطالعات موردی و غیره می‌شود.

انتخاب شما بین روش‌های کمّی و کیفی جمع‌آوری داده‌ها، بستگی به حوزه تحقیق و ماهیت اهداف تحقیق شما دارد.

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

فصل روش‌شناسی پایان‌نامه شما باید شامل بحث در مورد روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها باشد. شما باید به‌طور مختصر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها را توضیح دهید و بگویید که چگونه می‌خواهید داده‌های اولیه‌تان را تجزیه‌وتحلیل کنید.

بین تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمی تفاوت‌هایی وجود دارد. در تحقیقات کیفی با استفاده از مصاحبه‌ها، گروه‌های تمرکز، آزمایش‌ها و غیره، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شامل شناسایی الگوهای مشترک در پاسخ‌ها و تجزیه‌وتحلیل انتقادی آن‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف و مقاصد تحقیق است.

از سوی دیگر تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای مطالعات کمی، شامل تجزیه‌وتحلیل انتقادی و تفسیر ارقام و اعداد و تلاش برای یافتن اصول در پس ظهور یافته‌های اصلی است. مقایسات یافته‌های تحقیق اولیه با یافته‌های بخش مرور ادبیات برای هر دو نوع تحقیق- کمی و کیفی- بسیار مهم است.

روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در صورت عدم جمع‌آوری داده‌های اولیه، می‌تواند شامل بحث در مورد الگوهای مشترک و همچنین مباحثه در خصوص اطلاعات ثانویه مرتبط با حوزه تحقیقاتی باشد.

 Source: research-methodology.net

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
21 + 27 =