چگونه یک بیان مساله بنویسیم؟

۹فروردین
بیان مساله تاثیرگذار

چگونه یک بیان مساله بنویسیم؟

برای نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه باید بتوانید مراحل زیادی را به درستی انجام دهید. یکی از مهم ترین موارد در پروپوزال نویسی بیان مساله است که باید با دقت هرچه تمام تر تنظیم شود. یک بیان مساله خوب می تواند پژوهش مورد نظر را موجه نشان دهد. بیان مساله،ذکر اهمیت موضوع برای خواننده است و در مورد مشکل و مسئله تحقیق، بحث می کند.

نحوه نگارش بیان مساله

اولین قسمت برای بیانیه مساله خوب می تواند اهمیت مشکل را بیان کند..مسئله باید به صورت سوالی بیان شود به این ترتیب تلاش برای کشف مجهول و یافتن پاسخ سوال، بیشتر جلب توجه می کند. حداقل در سه جمله مسئله و مشکل اصلی را ذکر کنید. ذکر اهمیت تحقیق برای سازمان ذیربط از اهم موارد است. در این قسمت می توانید از نظریه های مختلف در ارتباط با این مشکل استفاده کرده و اشاره ای به تحقیقات پیشین داشته باشید. در یک بیان مساله خوب و اصولی باید همه اصطلاحات تخصصی شرح داده شود و از به کارگیری لغات غیرمعمول اجتناب شود.

بیان وضعیت موجود بخش دوم از نگارش بیان مساله است که باید بتوانید با استفاده از آمار و ارقام، اسناد و منابع معتبر، وضعیت مسئله را در جامعه شرح دهید. در واقع ضروری است وضع موجود و جدیدترین آمار را بیان کنید. پژوهش های انجام شده و نتایج به دست آمده از تحقیقات را به صورت اختصاری در بیان مساله قوی بنویسید.

قسمت نهایی بیان یک مساله باید به پیش بینی آینده در مورد مساله پرداخته شود. در واقع پژوهشگر در نهایت اعلام می کند که در صورتی که این تحقیق صورت نگیرد، جامعه با چه مشکل و یا دشواری در آینده مواجه خواهد شد. بیان مساله باید بتواند عواقب ناشی از اجرا و یا عدم اجرای طرح را پیش بینی کرده و نقش موثر پژوهش خود را در حل مسئله شرح دهد. در قسمت پایانی می توانید با ذکر جزئیات، نوع پژوهش مورد نظر را شرح دهید. لازم به ذکر است که این موارد باید با استفاده از آماری منطقی و بر اساس شواهد تنظیم شود تا بتواند ضرورت انجام پژوهش را توجیه کند.

 

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييدکليه حقوق محفوظ است / شریف یار 1396