چگونه یک بیان مساله بنویسیم؟

چگونه یک بیان مساله بنویسیم؟

برای نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه باید بتوانید مراحل زیادی را به درستی آموزش انجام دهید. یکی از مهم ترین موارد در پروپوزال نویسی بیان مساله است که باید با دقت هرچه تمام تر تنظیم شود. یک بیان مساله خوب می تواند پژوهش مورد نظر را موجه نشان دهد. بیان مساله،ذکر اهمیت موضوع برای خواننده است و در مورد مشکل و مسئله تحقیق، بحث می کند.

نحوه نگارش بیان مساله

اولین قسمت برای بیانیه مساله خوب می تواند اهمیت مشکل را بیان کند..مسئله باید به صورت سوالی بیان شود به این ترتیب تلاش برای کشف مجهول و یافتن پاسخ سوال، بیشتر جلب توجه می کند. حداقل در سه جمله مسئله و مشکل اصلی را ذکر کنید. ذکر اهمیت تحقیق برای سازمان ذیربط از اهم موارد است. در این قسمت می توانید از نظریه های مختلف در ارتباط با این مشکل استفاده کرده و اشاره ای به تحقیقات پیشین داشته باشید. در یک بیان مساله خوب و اصولی باید همه اصطلاحات تخصصی شرح داده شود و از به کارگیری لغات غیرمعمول اجتناب شود.

بیان وضعیت موجود بخش دوم از نگارش بیان مساله است که باید بتوانید با استفاده از آمار و ارقام، اسناد و منابع معتبر، وضعیت مسئله را در جامعه شرح دهید. در واقع ضروری است وضع موجود و جدیدترین آمار را بیان کنید. پژوهش های آموزش انجام شده و نتایج به دست آمده از تحقیقات را به صورت اختصاری در بیان مساله قوی بنویسید.

قسمت نهایی بیان یک مساله باید به پیش بینی آینده در مورد مساله پرداخته شود. در واقع پژوهشگر در نهایت اعلام می کند که در صورتی که این تحقیق صورت نگیرد، جامعه با چه مشکل و یا دشواری در آینده مواجه خواهد شد. بیان مساله باید بتواند عواقب ناشی از اجرا و یا عدم اجرای طرح را پیش بینی کرده و نقش موثر پژوهش خود را در حل مسئله شرح دهد. در قسمت پایانی می توانید با ذکر جزئیات، نوع پژوهش مورد نظر را شرح دهید. لازم به ذکر است که این موارد باید با استفاده از آماری منطقی و بر اساس شواهد تنظیم شود تا بتواند ضرورت آموزش انجام پژوهش را توجیه کند.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید