انواع روش‌های تحقیق

انواع روش‌های تحقیق را با توجه به ماهیت و هدف مطالعه و ویژگی‌های دیگر می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. در بخش روش‌شناسی پایان‌نامه، از شما انتظار می‌رود که نوع تحقیق خود را مطابق با طبقه‌بندی‌های زیر مشخص و موردبحث قرار دهید.

طبقه‌بندی عمومی انواع روش‌های تحقیق

انواع روش‌های تحقیق می‌تواند به‌طور گسترده‌ای به دو دسته کمی و کیفی تقسیم شود.

تحقیق کمی(Quantitative) مسائل را با استفاده از اعداد توصیف، استنتاج و حل می‌کند. در این روش تأکید اصلی بر جمع‌آوری داده‌های عددی، خلاصه‌سازی آن‌ها و درنهایت استخراج نتیجه‌ از این داده‌ها است.

از سوی دیگر، تحقیق کیفی(Qualitative) بر اساس کلمات، احساسات، عواطف، صداها و دیگر عناصر غیر عددی و غیرقابل‌اندازه‌گیری استوار است. گفته می‌شود” اطلاعاتی را که در طبیعت نتوانیم با استفاده از تکنیک‌های ریاضی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم جزء اطلاعات کیفی در نظر می‌گیریم. این ویژگی همچنین می‌تواند به این معنی باشد که یک حادثه اغلب به‌اندازه کافی رخ نمی‌دهد تا بتوان داده‌های قابل‌اطمینانی را جمع‌آوری کرد.

انواع روش‌های تحقیق بر اساس ماهیت پژوهش

انواع روش‌های تحقیق بر اساس ماهیت پژوهش می‌تواند به دو گروه تقسیم شود: توصیفی و تحلیلی. تحقیق توصیفی(Descriptive) معمولاً شامل نظرسنجی و مطالعاتی است که هدف آن شناسایی واقعیت‌ها است. به‌عبارت‌دیگر، تحقیق توصیفی عمدتاً به “توصیف وضعیت امور همان‌طور که در حال حاضر است” می‌پردازد، و هیچ‌گونه کنترلی بر روی متغیرهای تحقیق ندارد.

از سوی دیگر، تحقیق تحلیلی(Analytical)، اساساً متفاوت است به‌طوری‌که “محقق باید از حقایق یا اطلاعات موجود در دسترس استفاده کند و آن‌ها را به نحوی تجزیه‌وتحلیل کند تا بتواند یک ارزیابی انتقادی از آن‌ها انجام دهد”.

انواع روش‌های تحقیق با توجه به هدف پژوهش

با توجه به هدف مطالعه، انواع روش‌های تحقیق را می‌توان به دودسته تقسیم کرد: تحقیقات کاربردی و تحقیقات بنیادی. تحقیقات کاربردی(Applied) همچنین به‌عنوان یک پژوهش عملی تلقی می‌شود و تحقیقات بنیادی(Fundamental) گاهی اوقات با عنوان تحقیقات پایه یا خالص نامیده می‌شود. در جدول زیر تفاوت اصلی بین تحقیقات کاربردی و تحقیقات بنیادی به‌صورت خلاصه آمده است. شباهت‌های بین تحقیقات کاربردی و بنیادی (پایه) مربوط به پذیرش یک روش سیستماتیک و علمی برای انجام پژوهش است. یعنی هر دو از یک روش سیستماتیک و علمی برای انجام کار تبعیت می‌کنند.

تفاوت بین تحقیقات کاربردی و بنیادی:

تحقیق بنیادیتحقیق کاربردی
قصد دارد مشکل را  با اضافه کردن به حوزه کاربردی یک‌رشته حل نمایدتلاش می‌کند تا یک نظریه را با اضافه کردن به پایه‌های یک اصل از بین ببرد
اغلب رشته‌های مختلف برای حل مشکل باهم  کار می‌کنندمسائل ازنقطه‌نظر یک‌رشته بررسی و تحلیل می‌شوند
اغلب موارد فردی تحقیقات بدون هدف تعمیم دادن انجام می‌پذیردعمومیت بخشی ترجیح داده می‌شود
قصد دارد بگوید چطور چیزها تغییر می‌کنندروش پیش‌بینی اجرا می‌شود
تائید می‌کند که متغیرهای دیگر دائماً در حال تغییر هستندفرض براین است که متغیرهای دیگر تغییری نمی‌کنند
گزارش‌ها به یک‌زبان عمومی جمع‌آوری می‌شوندگزارش‌ها به زبان فنی رشته جمع‌آوری می‌شوند

انواع روش‌های تحقیق بر اساس طرح پژوهش

بر اساس طرح تحقیق، انواع روش‌های تحقیق را می‌توان به دو گروه – اکتشافی و قطعی تقسیم کرد. در مطالعات اکتشافی(Exploratory) هدف فقط کشف حوزه تحقیق است و محقق برای ارائه پاسخ‌های نهایی و قطعی به سؤالات تحقیق تلاشی نمی‌کند. برعکس، در مطالعات قطعی(Conclusive)، هدف اصلی ارائه پاسخ‌های نهایی و قطعی به سؤالات تحقیق است.

تفاوت‌های اصلی بین طرح‌های پژوهش اکتشافی و قطعی:

تحقیق اکتشافیتحقیق قطعی
ساختاردر طراحی ساختار سستی دارددر طراحی به‌خوبی ساختاریافته و سیستماتیک هستند
روش‌شناسیدر روش‌شناسی انعطاف‌پذیر و تحقیقی استیک روش رسمی و قطعی دارد که باید پیگیری و آزمایش شود
فرضیاتتست فرضیه‌ها را شامل نمی‌شود بیشترین پژوهش‌های قطعی، برای تحقق فرضیه‌های فرموله شده، انجام می‌شود
یافته‌هایافته‌ها ممکن است موضوع خاصی باشند و ممکن است ارتباطی با خارج قلمرو محقق نداشته باشندیافته ها به عنوان یک پیامد نظری یا کاربردی قابل توجه هستند

Source: research-methodology.net

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید